flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA ZW

Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szpachlowania i wypełniania ubytków, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zaprawa wyrównująca SKAŁA ZW przeznaczona do szpachlowania i wypełniania ubytków, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

  • wysoka przyczepność,
  • elastyczny i  plastyczny,
  • zmniejsza zużycie zapraw klejowych, wylewek, tynków itp.
  • bardzo dobre parametry wytrzymałościowe,
  • szeroki zakres zastosowania,
  • mrozoodporny,
  • wodoodporny.

SKAŁA ZW jest gotową suchą mieszaniną na bazie cementu, wypełniaczy i dodatków modyfikujących.

Zaprawa wyrównująca SKAŁA ZW przeznaczona jest do szpachlowania, wyrównywania i wypełniania ubytków w podłożu, murach, tynkach oraz do innych prac wykończeniowych. Zmniejsza zużycie zapraw klejowych, tynków, zapraw itp. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

Zalecany na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton i gazobeton,
- cegły, pustaki,
- bloczki betonowe,
- materiały ceramiczne i wapienno-piaskowe.

Zaprawa wyrównująca SKAŁA ZW jest produktem wodoodpornym i mrozoodpornym. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb itp. Zniszczone i słabo przylegające elementy usunąć. Chłonne podłoża zagruntować gruntem SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.

Przygotowanie produktu:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy SKAŁA ZW do wody w proporcji 4,75-5,5 litra wody na worek 25 kg zaprawy. Mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Nie należy dodawać piasku i cementu. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości robocze przez około 4 godziny. Bezpośrednio przed każdorazowym użyciem należy powtórnie wymieszać.

Wykonanie:
Przygotowaną zaprawę SKAŁA ZW należy nanosić na podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy metalowej. Grubość jednorazowo nałożonej zaprawy nie powinna być większa niż 2 cm. Wyrównywaną powierzchnię można wykończyć poprzez zacieranie pacą filcową lub styropianową Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nie należy zacierać powierzchni przewidzianych do obłożenia płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne można przyklejać po upływie co najmniej 8 godzin. Przy wyrównywaniu większych powierzchni należy wykonać rysę dylatacyjną. Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC.

Opakowanie:

worek papierowy

Wielkość opakowania:

25 kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

szary

Zużycie:

1,5kg/m² na gr. warstwy 1 mm

Proporcja mieszania:

4,75-5,5 litra wody na worek 25 kg

na worek 25 kg

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Grubość warstwy:

2-5 mm

Czas pracy:

ok. 4 godz.

Gęstość nasypowa:

ok. 1,5 kg/dm³

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie:

≤ 0,0002%

budmajster