flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA ZTM-WL10

Zaprawa tynkarska, wapienno-cementowa, z perlitem, lekka, do nakładania maszynowego

Wapienno-cementowa, lekka zaprawa tynkarska do nakładania mechanicznego.
Przygotowana na bazie wysokiej jakości wapna, spoiwa cementowego, perlitu, kruszyw i środków modyfikujących. Jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych, paroprzepuszczalnością i brakiem spływu z powierzchni pionowej.

  • Wysoka wydajność
  • Doskonałe właściwości robocze
  • Do nakładania maszynowego i ręcznego, do filcowania
  • Zapewnia zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach.

Do maszynowego wykonywania tynków wapieno-cementowych.
Również do ręcznego wykonywania "przecierek" na istniejących tynkach, wypełnianiach ubytków, bruzd na ścianach i sufitach. Stosowana wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb itp. Zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. Przy tynkowaniu ścian wymurowanych na pełną spoinę przed tynkowaniem spoinę usunąć na głębokości około 10 mm. Powierzchnię można bezpośrednio przed nakładaniem zaprawy zwilżyć wodą. Podłoża o wysokiej nasiąkliwości (np. beton komórkowy, itp.) należy zwilżyć wodą lub zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Suchą mieszankę zaprawy tynkarskiej wsypać do zasobnika maszyny tynkarskiej. Parametry maszyny ustawić tak, aby uzyskać odpowiednią konsystencję nakładanej zaprawy (łatwość nakładania i stabilność natryskiwanej warstwy). Zużycie wody około 200 do 250 l/h, ciśnienie na wyjściu 9,0 do 10,0 bar. Stosować maszyny tynkarskie akcesoria do wyrobów cementowych. Przy ręcznym przygotowaniu mieszanki zachować proporcje 5,25 - 6,25 litra wody na 25 kg suchej zaprawy.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej należy wykonać obrzutkę zaprawą cementową. Grubość obrzutki nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Zaprawę należy nanosić równomiernie na całej powierzchni. Natrysk należy prowadzić od góry do dołu poziomymi ruchami, a następnie wyrównać powierzchnię długą łatą. Zacieranie należy wykonać po rozpoczęciu wiązania tynku, pacą z tworzywa sztucznego, metalową lub filcową. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. Przy nakładaniu kilku warstw, kolejną warstwę należy nakładać po związaniu i „uszorstkowieniu” poprzedniej warstwy w celu zwiększenia przyczepności. Jeśli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, nie należy go zacierać. Świeże tynki należy chronić przed przeciągami oraz przed zbyt szybkim wysychaniem. W razie potrzeby tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do +25ºC.

WYSYCHANIE:
Czas wysychania zaprawy tynkarskiej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min. 48h. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
UWAGA! Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +25ºC. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie.

ZUŻYCIE:
Na pokrycie powierzchni 1 m2 przy grubości tynku 10 mm potrzeba około 13 kg suchej zaprawy.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, przeczyścić przewody przy użyciu gumowej kulki, maszyny i narzędzia przemyć czystą wodą.

budmajster