flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA ZT

Zaprawa tynkarska - drobnoziarnista

Mineralna, drobnoziarnista, hydrofobizowana zaprawa tynkarska na bazie wysokiej jakości cementu portlandzkiego i wapna.
Wodo i mrozoodporna.
O dużej przyczepności do podłoża i doskonałych właściwościach roboczych. Nadaje się do filcowania.

Do wykonywania i napraw tynków cementowo-wapiennych, wypełniania ubytków, bruzd na ścianach i sufitach. Również do wykonywania "przecierek" na istniejących tynkach. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu brudu, wapna olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb itp. Zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. Przy tynkowaniu ścian wymurowanych na pełną spoinę przed tynkowaniem spoinę usunąć na głębokości około 10 mm. Podłoża gipsowe i gładkie porysować dłutem w gęstą ukośną siatkę o rysach głębokości około 3 mm. Powierzchnię tynkowaną bezpośrednio przed nakładaniem zaprawy zmoczyć wodą. Podłoże zwilżyć wodą lub zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Suchą mieszankę zaprawy tynkarskiej SKAŁA ZT dokładnie wymieszać z wodą (mechanicznie lub ręcznie). Proporcje wody ustala się doświadczalnie w zależności od żądanej kategorii tynku.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przed przystąpieniem prac tynkarskich, należy wykonać obrzutkę cementową (tzw. szpryc) zaprawą murarską SKAŁA ZTO, SKAŁA ZM lub SKAŁA ZMP. Obrzutkę należy nanosić w rzadkiej konsystencji w taki sposób, żeby zalewała wszystkie ubytki w podłożu oraz wyrównała ścianę. Grubość obrzutki nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Zaprawę należy nałożyć równomiernie na powierzchnię za pomocą pacy metalowej lub kielni, następnie wyrównać za pomocą długiej łaty. Tynk należy zacierać za pomocą pacy z tworzywa sztucznego, pacy filcowej lub styropianowej. Zacieranie należy wykonać po rozpoczęciu wiązania tynku. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. Jeśli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, nie należy go zacierać. W czasie wykonywania prac należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej wymieszanie. Nie wolno dodawać wody. Pomieszczenia w których wykonywane są prace tynkarskie należy wentylować. Świeże tynki należy chronić przed przeciągami oraz przed zbyt szybkim wysychaniem. W razie potrzeby tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą woda. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC.

WYSYCHANIE:
Czas wysychania zaprawy klejowo-szpachlowej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min. 2 dni. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania masy wydłuża się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
Przygotowanie, aplikacja i schniecie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +25ºC. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. Przy jej podejmowaniu należy uwzględniać także prognozy na najbliższe 24 godziny. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i osłon z plandek budowlanych.

ZUŻYCIE:
Przy założeniu plastycznej konsystencji zaprawy, z jednego worka (25kg) można wykonać około 1,0 do 1,4m2 tynku o grubości 10 mm.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

budmajster