flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA ZS

Zaprawa SKAŁA ZS jest gotową suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych oraz dużą plastycznością. Drobnoziarnista, grubość ziarna do 0,5 mm.

Biała zaprawa szpachlowa SKAŁA ZS przeznaczona jest do szpachlowania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów oraz do wykonywania gładkich tynków. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zalecana na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton,
- wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Zaprawę szpachlową SKAŁA ZS można stosować na podłoże nośne, suche i równe, oczyszczone z warstw mogących osłabić jej przyczepność np. z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG. Okres schnięcia preparatu gruntującego wynosi około 3-6 godzin w optymalnych warunkach pogodowych.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z 6,0 - 6,5 litra wody. Mieszać mechanicznie (wiertarką) lub ręcznie, aż do uzyskania jednorodnej masy, następnie pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Należy zwrócić uwagę, aby przygotowana masa została dokładnie wymieszana i nie zawierała żadnych grudek. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 4 godz.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowaną zaprawę rozprowadzić równomiernie na podłoże gładką stalową pacą. W miarę postępu prac naniesioną zaprawę wygładzać lub wykończyć poprzez zacieranie pacą filcową. Grubość naniesionej jednorazowo warstwy nie powinna być większa niż 5mm. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania zaprawy zastosowanej wewnątrz należy unikać przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację w pomieszczeniu. Powierzchnie zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi, w trakcie nakładania i bezpośrednio po nim. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do 25°C. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

ZUŻYCIE
Średnie zużycie zaprawy zależy m.in. od grubości warstwy, stopnia nierówności podłoża i wynosi ok. 1,5kg na 1m² przy grubości warstwy 1 mm.

budmajster