flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA NR

Samopoziomująca wylewka cementowa SKAŁA NR jest suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego i polimerowego, kruszyw i środków modyfikujących.

Samopoziomująca wylewka cementowa SKAŁA NR przeznaczona jest do wyrównywania podłoży oraz wykonywania podkładów podłogowych związanych z podłożem, w zakresie grubości warstwy 2-10mm. Może być stosowana w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym oraz w obiektach użyteczności publicznej. Do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków, w miejscach nienarażonych na trwałe zawilgocenie.

Nadaje się do stosowania między innymi na podłożach:
- cementowych (wiek powyżej 28 dni)
- anhydrytowych (wilgotność < 0,5%)
- podłożach betonowych (wiek powyżej 3 miesięcy)
- starych podłożach z silnie przywartymi resztkami kleju

Wylewka zalecana jest między innymi pod:
- płytki ceramiczne i kamienne
- gres i terakota
- wykładziny dywanowe, PCV, linoleum, parkiet
- panele podłogowe

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być wysezonowane, mocne, równe, szorstkie, bez spękań, oczyszczone z kurzu brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych i innych zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność zaprawy. Luźne części i fragmenty o słabej wytrzymałości usunąć mechanicznie. Większe ubytki uzupełnić zaprawą SKAŁA ZB. Przed wylaniem zaprawy podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG. Na trudnych podłożach w celu zwiększenia przyczepności zastosować grunt sczepny SKAŁA RENOVASTIK.
Dylatacje
Przy wykonywaniu podkładów podłogowych należy przestrzegać zasad dylatacji. Przed położeniem wylewki należy wykonać dylatacje obwodowe wzdłuż ścian, słupów i innych pionowych elementów stosując np. taśmy dylatacyjne. Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie podkładu. Dylatacje przeciwskurczowe należy wykonać również w progach pomieszczeń. Powierzchnia wylewanego pola bez dylatacji nie powinna być większa niż 9m2. W razie potrzeby wylewane pola podzielić na mniejsze lub wykonać dodatkowe dylatacje, przez nacięcie.
Przygotowanie masy
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy SKAŁA NR do wody w proporcji 6 litrów na 25kg zaprawy. Mieszać mechaniczne (wiertarką), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji, następnie pozostawić na 5 min i ponownie wymieszać. Nie dodawać, cementu i innych dodatków. Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody i czasu dojrzewania zaprawy. Zmiana ilości wody niekorzystnie wpływa na parametry wytrzymałościowe wylewki.
Wykonanie
Przed przystąpieniem do prac należy określić poziom, do którego ma być wylana wylewka Poziom wylewki można wyznaczyć np. za pomocą reperów wysokościowych. Prace najlepiej rozpocząć od ścian y najbardziej oddalonej od wejścia i prowadzić pasmami o szerokości ok. 40 cm. Gotową zaprawę należy wylać na podłoże w ciągu 15 minut i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą, a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Zaleca się używanie do przygotowania wylewki, co najmniej 2 pojemników co przyśpiesza pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Prace prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi w pomieszczeniu. Podczas wylewania należy pamiętać o odpowiednich warunkach otoczenia. Prace powinny być prowadzone bez użycia klimatyzacji, unikając przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

Średnie zużycie ok. 1,6-1,8 kg na 1m² przy warstwie 1mm.

budmajster