flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA ZMP

Zaprawa murarska popularna przeznaczona do murowania i spoinowania ścian

Zaprawa murarska SKAŁA ZMP jest gotową suchą mieszanką spoiwa cementowego , wapna, wypełniaczy mineralnych i  środków modyfikujących. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

Zalety zaprawy murarskiej SKALA ZM:
- ułatwia i przyspiesza wykonanie prac, - wysoka przyczepność, - dobre parametry wytrzymałościowe, - nie wymaga stosowania dodatków - szeroki zakres zastosowania.

Zaprawa murarska SKAŁA ZMP przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych robót murarskich oraz spoinowania ścian. Dzięki swojej plastyczności i wytrzymałości nadaje się jako podkład pod tynki oraz jako zaprawa do wypełniania ubytków w tynkach. Odznacza się dużą przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin miedzy elementami muru. Zaprawa murarska jest produktem o uniwersalnym zastosowaniu.

Zalecana na:
- cegły, pustaki,
- bloczki betonowe,
- pustaki z ceramiki porozytowej,
- materiały ceramiczne, betonowe, wapienno- piaskowej,

Przygotowanie podłoża:
Elementy przeznaczone do układania należy oczyścić z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować brak przyczepności. Należy stosować elementy o wysokiej dokładności wymiarów.

Przygotowanie masy:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy murarskiej SKAŁA ZMP do wody. Proporcje wody ustala się doświadczalnie w zależności od żądanej konsystencji. Mieszać ręcznie lub mechaniczne (wiertarką), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości robocze przez około 4 godziny. W przypadku zgęstnienia należy masę przemieszać. Nie wolna dolewać wody. Nie dodawać piasku, cementu i innych dodatków. Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody, nadmiar obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy.

Wykonanie:
Przygotowaną zaprawę murarską nakłada się na powierzchnię poziomą i pionową cegieł lub bloczków za pomocą kielni ząbkowanej, która pozwala równomiernie rozprowadzić zaprawę na wymaganą grubość. Przed nałożeniem zaprawy murarskiej, wierzch poprzedniej warstwy cegieł należy wyrównać, a następnie zmieść szczotką. Cegły należy układać na świeżej warstwie zaprawy i dobijać gumowym młotkiem. Nadmiar zaprawy należy zebrać kielnią. Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC.

Opakowanie:

worek papierowy

Wielkość opakowania:

25 kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

szary

Zużycie:

0,5 m² muru gr.1/2 cegły pełnej z worka

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Czas pracy:

ok. 4 godz.

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie:

≤ 0,0002%

budmajster