flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA ZMK

Zaprawa murarska do klinkieru

Zaprawa murarska do klinkieru SKAŁA ZMK jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszaniną cementu, piasku kwarcowego, pigmentów oraz dodatków poprawiających właściwości zaprawy. Zaprawa do klinkieru jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

Zalety produktu:
- minimalizuje powstawanie wykwitów,
- bardzo dobra urabialność,
- wysoka przyczepność,
- bardzo dobre parametry wytrzymałościowe,
- szeroki wybór dostępnych kolorów,
- mrozoodporny,
- wododporny.

Zaprawa murarska do klinkieru SKAŁA ZMK jest zaprawą murarską przeznaczoną do murowania i spoinowania ścian, ogrodzeń, kominów z cegieł i płytek klinkierowych oraz innych elementów z cegieł o niskiej nasiąkliwości (3-5%). Skutecznie zmniejsza ryzyko występowanie wykwitów i białych zacieków na powierzchni muru.

Jest produktem odznaczającym się dobrą przyczepnością do podłoża oraz wysoką wytrzymałością i przyczepnością. Umożliwia zachowanie jednolitego koloru spoin. Dostępna w 2 kolorach.

Zalecana na:
- cegły klinkierowe,
- płytki klinkierowe.

Zaprawa murarska do klinkieru SKAŁA ZMK jest produktem wodoodpornym i mrozoodpornym. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże na którym ma być wykonany mur z cegły klinkierowej powinno być równe, wytrzymałe i stabilne. Wykonywany mur musi być zabezpieczony przed podciąganiem kapilarnym wody, należy w tym celu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą. Cegły klinkierowe powinny być czyste, suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować brak przyczepności. Nie można używać pustaków pękniętych lub obtłuczonych, nawet jeśli uszkodzenia są niewielkie. Składowane elementy klinkierowe należy chronić przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem, unikając w ten sposób wystąpienie wykwitów solnych.

Przygotowanie produktu:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy SKAŁA ZMK do wody w proporcji 4,5-5 litrów na worek 25 kg. Mieszać mechaniczne (wiertarką), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości robocze przez około 3 godziny. W przypadku zgęstnienia należy masę przemieszać. Nie wolna dolewać wody. Nie dodawać piasku, cementu i innych dodatków. Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody, nadmiar obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy.

Wykonanie:
Sposób użycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem cegieł klinkierowych. Murować należy na pełną spoinę. W trakcie prac należy zwrócić szczególną uwagę na staranne i czyste układania elementów z klinkieru. Zabrudzenia z lica muru należy natychmiast usuwać. Spoiny należy wyrównać i wygładzić przed związaniem zaprawy (czas wiązania zaprawy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza), za pomocą listwy spoinowej, kielni fugowej lub innego narzędzia. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, na wyodrębnionym fragmencie należy stosować zaprawę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania należy używać tej samej ilości wody zarobowej. Elewacje zewnętrzne chronić przed opadami, wilgocią, wiatrem w trakcie murowania oraz przez okres co najmniej 7 dni od zakończenia prac w celu zniwelowania możliwości wystąpienia wykwitów i przebarwień. Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC. Niedostosowanie się do zawartych w karcie technicznej zaleceń dotyczących przygotowania zaprawy i jej zastosowania oraz warunków atmosferycznych może spowodować powstawanie wykwitów solnych i wapiennych.

Opakowanie:

worek papierowy

Wielkość opakowania:

25 kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

szary, grafitowy

Zużycie:

ok. 0,25m² muru gr. ½ cegły pełnej z worka 25kg

Proporcja mieszania

4,5-5 litrów wody na worek 25kg

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Czas pracy:

ok. 4 godz.

Gęstość nasypowa

ok. 1,4 kg/dm³

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie:

≤ 0,0002%

budmajster