flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA KG

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego i bloczków silikatowych, mrozoodporna

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczków SKAŁA KG jest gotową suchą mieszaniną na bazie cementu z domieszką spoiw polimerowych i substancji modyfikujących. Dzięki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu.

Zalety produktu:
- likwiduje mostki termiczne,
- bardzo dobra przyczepność,
- mrozoodporna,
- wodoodporna.

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczków SKAŁA KG przeznaczona jest do cienkowarstwowego, w zakresie grubości 2-5 mm, murowania ścian konstrukcyjnych i działowych z betonu komórkowego i bloczków silikatowych. Może być również stosowany do wyrównywania powierzchni i szpachlowania, do grubości 0,5 cm. Pozwala na zmniejszenie mostków termicznych, co wpływa korzystnie na współczynnik przewodności cieplnej ściany.

Zalecany na:
- bloczków z betonu komórkowego
- bloczków silikatowych

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczków SKAŁA KG jest produktem wodoodpornym i mrozoodpornym, może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Przygotowanie podłoża:
Elementy przeznaczone do układania powinny być wolne od kurzu, pyłów, okruchów i innych zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność zaprawy. Przed ułożeniem należy wygładzić ich powierzchnię np. za pomocą papieru ściernego. Należy stosować elementy o tej samej wielkości. Odchyłki wymiarów bloczków z betonu komórkowego łączonych na cienkie spoiny nie powinny przekraczać: na grubości i wysokości ± 2 mm, na długości ±3 mm.

Przygotowanie produktu:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy klejowej SKAŁA KG do wody w proporcji 5,75-6,75 litra wody na worek 25 kg. Mieszać mechanicznie (wiertarką) lub ręcznie, aż do uzyskania jednorodnej masy, następnie pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przestrzegać ilości dodawanej wody, nadmiar obniży parametry wytrzymałościowe zaprawy klejowej. Gotowa zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez około 4 godziny.

Wykonanie:
Cienkowarswową zaprawę klejową SKAŁA KG należy nanosić równomiernie ząbkowaną pacą na pionową i poziomą płaszczyznę bloczka za pomocą kielni zębatej na całej grubości bloczka i następnie docisnąć sprawdzając prawidłowość jego ułożenia. Grubość zaprawy nie powinna przekraczać 2-5 mm. Nie powinno się używać uszkodzonych bloczków z betonu komórkowego, a następnie uzupełniać ubytków zaprawą, ponieważ znacznie pogarsza to izolacyjność cieplną ściany. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po około 3 dniach. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC. Wszelkie dane techniczne odnoszą się do temperatury +20ºC i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

Grubość ściany

zużycie na 1m2 ściany

24cm

6,3kg

30cm

7,9kg

36cm

9,5kg

42cm

11kg

Opakowanie:

worek papierowy

Wielkość opakowania:

25 kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

szary

Zużycie:

6,3-11 kg/m²

Proporcja mieszania:

6-6,75 litra na worek 25 kg5,75-6,75 litra
na worek 25 kg

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Grubość warstwy:

2-5 mm

Czas pracy:

ok. 4 godz.

Pełna wytrzymałość

po 3 dniach

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie:

≤ 0,0002%

budmajster