flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA KWZ

Zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej w systemie dociepleń SKAŁA W

SKAŁA KWZ jest gotową suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych i wełny mineralnej, brakiem spływu z powierzchni pionowej, paroprzepuszczalnością.

  • Mrozoodporna
  • Wydajna
  • Wygodna w użyciu
  • O wysokiej przyczepności do podłoży mineralnych i wełny mineralnej

Zaprawa klejowa SKAŁA KWZ służy do przyklejania płyt z wełny mineralnej w systemach ociepleń budynków SKAŁA W. Może być stosowana na stabilne, typowe podłoża mineralne takie jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, gazobeton, nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Przygotowanie produktu: Zawartość opakowania wsypać powoli do pojemnika zawierającego od 5,75 do 6,25 litra czystej, zimnej wody i dokładnie wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Następnie zaprawę klejową odstawić na ok. 10 min., po czym powtórnie wymieszać. Zaprawa jest zdatna do użycia przez około 2,5 do 3 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. UWAGA: Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody i czasu dojrzewania zaprawy. Zmiana ilości wody obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy

Przygotowanie podłoża pod klejenie płyt z wełny mineralnej:
Podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy jak np. z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Gładkie powierzchnie należy zszorstkować grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą wyrównującą. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG. Okres schnięcia preparatów gruntujących wynosi około 3-6 godzin w optymalnych warunkach pogodowych. UWAGA: W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności w kilku miejscach, polegającej na przyklejeniu trzech próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu połączenia po min. 3 dniach. Połączenie jest odpowiednio mocne, jeśli rozerwanie nastąpi w warstwie styropianu.

Klejenie płyt z wełny lamelowej:
Klejenie płyt lamelowych wykonujemy na całej powierzchni metodą „grzebieniową” w dwóch etapach. I etap - zaszpachlowanie zaprawy klejowej na gładko płaszczyzny płyty lamelowej od strony przyklejanej. II etap – na zaszpachlowanej powierzchni zaprawę klejową rozprowadzić za pomocą pacy zębatej 12x12 mm i zamocować do ściany. Wełnę mineralną należy przyklejać warstwami od dołu do góry z zachowaniem mijankowego układu płyt.
Klejenie płyt z wełny fasadowej:
Podczas przyklejania płyt z wełny mineralnej należy pamiętać-niezależnie od sposobu i metody nanoszenia kleju o wtarciu w powierzchnię płyt cienkiej warstwy kleju tzw. warstwy sczepnej. Czynność ta poprawi przyczepność kleju do płyt o włóknistej strukturze. Nastepnie na płyty fasadowe nakładać zaprawę klejową metodą „pasmowo-punktową”. Przygotowaną zaprawę klejową nanosimy pasmami o szerokości 3-5cm po całym obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi, a na pozostałej powierzchni kładziemy minimum 3 placki zaprawy o średnicy około 12 cm (szerokość dłoni). Przy równych i gładkich podłożach dopuszczalne jest stosowanie metody "grzebieniowej" na całej powierzchni przyklejanej płyty. Płyty należy układać mijankowo starannie dociskając je do siebie w taki sposób, aby uniknąć wyciskania kleju i powstawania mostków termicznych na złączeniach. W przypadku gdy powstaną szczeliny między płytami nie wypełniać ich klejem lecz wyłącznie rodzimym materiałem izolacyjnym czyli paskami wełny. Płyty z wełny mineralnej zawsze przykleja się pasami od dołu do góry. Należy przy tym pamiętać, żeby co kilka warstw płyty kołkować wstępnie przy użyciu 2 łączników na płytę. Łączniki te w fazie klejenia nie powinny być "dobijane". Zadaniem ich jest powstrzymywanie płyt przed obsuwaniem i odspajaniem do czasu stwardnienia kleju. Po związaniu zaprawy klejowej (min. 48 h) płyty należy mocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem. UWAGA: Osadzane kołki muszą się znajdować dokładnie w miejscu rozmieszczenia placków zaprawy klejowej.

WYSYCHANIE:
Czas wysychania zaprawy klejowo-szpachlowej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min. 2 dni. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuża się. ** WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:**
Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +30ºC. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. Przy jej podejmowaniu należy uwzględniać także prognozy na najbliższe 24 godziny. W trakcie pracy należy ścianę chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych.

ZUŻYCIE:
Klejenie płyt z wełny mineralnej w zależności od podłoża: ok. 4,0- 6,0 kg/m2 Dokładne zużycie materiału zależne jest od stopnia przygotowania podłoża oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

UWAGA:
Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody a następnie skontaktować się z lekarzem. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤0,0002%

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną.

Gęstość nasypowa:

ok. 1,45 kg/dm3

Przyczepność do betonu:
Przyczepność do wełny:

≥ 0,25 MPa
≥ 0,08 MPa

Proporcje mieszani:

5,75÷ 6,25 litra na 25kg

Czas dojrzewania:

ok. 10min

Czas pracy:

1,5 ÷2 godziny

Zużycie:

4-6 kg/m2

Temperatura nakładania i wysychania:

+5ºC do + 30ºC

budmajster