flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA KW

Zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie dociepleń SKAŁA W

Wysokiej jakości hydrofobizowana, wewnętrznie zbrojona włóknami zaprawa szpachlowa o podwyższonej elastyczności i specjalnie dobranym czasie wiązania, ułatwiającym kształtowanie idealnej płaszczyzny podczas wykonywania warstw zbrojonych na podłożach z wełny mineralnej. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do nośnych podłoży mineralnych i wełny mineralnej. Hydrofobowość i elastyczność zaprawy klejowo-szpachlowej SKAŁA KW, zapobiega uszkodzeniom układu ocieplenia w przypadku zwłoki pomiędzy wykonaniem warstwy bazowej a nałożeniem wyprawy tynkarskiej.

  • Elastyczna
  • Hydrofobizowana
  • Zbrojona włóknami
  • O wysokiej przyczepności do podłoży mineralnych i wełny mineralnej

Zaprawa klejowo-szpachlowa SKAŁA KW służy do do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych na płytach z wełny mineralnej w systemach ociepleń budynków SKAŁA W oraz do szpachlowania i wygładzania nośnych podłoży mineralnych, powierzchni otynkowanych, betonowych, ceramicznych itp. przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych. Może być stosowana na stabilne, typowe podłoża mineralne takie jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, gazobeton, nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Zawartość opakowania wsypać powoli do pojemnika zawierającego od 5,75 do 6,25 litra czystej, zimnej wody i dokładnie wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Zaprawę klejową odstawić na ok. 10 min., po czym powtórnie wymieszać. Zaprawa jest zdatna do użycia przez około 2,5 do 3 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. UWAGA: Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody i czasu dojrzewania zaprawy. Zmiana ilości wody obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy.

Przygotowanie powierzchni wełny mineralnej pod warstwę zbrojoną:

W razie konieczności powierzchnie płyt należy wyrównać poprzez szlifowanie grubym papierem ściernym naklejonym na długą (80 do 100 cm) pacę styropianową lub zastosować ściernice stalowe. Po szlifowaniu powierzchnie płyt należy bezwzględnie odpylić.

Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką:
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 48 h od przyklejenia płyt. Zaprawę klejową należy równomiernie nanieść pionowymi pasami na ścianę pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm na powierzchnię styropianu większą niż szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu warstwy zaprawy klejącej na płyty, siatkę należy rozwinąć i dokładnie zatopić zaczynając od góry, poprzez wciskanie jej pacą zębatą w zaprawę na całej jej szerokości. Następnie wygładzić powierzchnię za pomocą szpachli o dł. 60cm. Sąsiednie pasy siatki układać z zakładem szerokości minimum 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Należy dopilnować, aby siatka była równomiernie napięta na całej powierzchni, bez sfałdowań, garbów i wybrzuszeń. Niedopuszczalne jest przykładanie na „sucho” siatki na styropian i następnie nakładanie zaprawy klejowej co grozi przedwczesnym uszkodzeniem warstw wierzchnich i tynkowych. Dla zapewnienia prawidłowej jakości warstwy zbrojonej, tkanina z włókna szklanego powinna być zatopiona na głębokość 1/3 od powierzchni kleju, ale nie głębiej niż w środku grubości zaprawy klejowej. Grubość warstwy zaprawy przy zastosowaniu pojedynczej siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. Ewentualne dokładanie cienkiej warstwy zaprawy dla wyrównania powierzchni należy wykonywać tylko na podłoże w stanie mokre na mokre. Nie należy dokładać cienkiej warstwy (np. o grubości 1mm) zaprawy szpachlowej tzw. „szlichty” na wyschniętą warstwę zbrojoną

WYSYCHANIE:
Czas wysychania zaprawy klejowo-szpachlowej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min. 2 dni. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuża się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
UWAGA! Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +30ºC. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. Przy jej podejmowaniu należy uwzględniać także prognozy na najbliższe 24 godziny. W trakcie pracy należy ścianę chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych.

ZUŻYCIE:
Warstwa zbrojona: około 3,0 - 6,0 kg/m2. Zużycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej uzależnione jest od stanu i stopnia przygotowania podłoża (dokładność ułożenia, szlifowanie płaszczyzny).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

UWAGA:
Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody a następnie skontaktować się z lekarzem. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤0,0002%

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną.

Gęstość nasypowa:

ok. 1,45 kg/dm3

Przyczepność do betonu:
Przyczepność do wełny:

≥ 0,25 MPa
≥ 0,08 MPa

Proporcje mieszania:

5,75÷ 6,25 litra na 25kg

Czas dojrzewania:

ok. 10min

Czas pracy:

1,5 - 2 godziny

Zużycie:

3 ÷ 6 kg/m2

Temperatura nakładania i wysychania:

+5ºC do + 30ºC

budmajster