flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA KSZ

Do mocowania płyt styropianowych EPS w systemie dociepleń SKAŁA S

Klej do styropianu SKAŁA KSZ jest gotową suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych i styropianu, brakiem spływu z powierzchni pionowej, paroprzepuszczalnością.

  • Mrozoodporna
  • Wydajna
  • Wygodna w użyciu
  • O wysokiej przyczepności do podłoży mineralnych i styropianu EPS

W celu wyeliminowania ewentualnych pomyłek produktów do przyklejania styropianu i przyklejania wełny z zaprawami do zatapiania siatki na styropianie i wełnie mineralnej, klej do styropianu SKAŁA KSZ został wyposażony w marker koloryzujący umożliwiający identyfikacje gotowej zaprawy w miejscu aplikacji.

Zaprawa klejowa SKAŁA KSZ służy do przyklejania płyt styropianowych w systemie ociepleń SKAŁA S.

Może być stosowana na stabilne, typowe podłoża mineralne takie jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, gazobeton, nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Zawartość opakowania wsypać powoli do pojemnika zawierającego od 5,75 do 6,25 litra czystej, zimnej wody i dokładnie wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Następnie zaprawę klejową odstawić na ok. 10 min., po czym powtórnie wymieszać. Zaprawa jest zdatna do użycia przez około 2,5 do 3 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. UWAGA: Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody i czasu dojrzewania zaprawy. Zmiana ilości wody obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podłoża pod klejenie płyt styropianowych:
Podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy jak np. z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Gładkie powierzchnie należy zszorstkować grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą wyrównującą. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG. Okres schnięcia preparatów gruntujących wynosi około 3-6 godzin w optymalnych warunkach pogodowych. UWAGA: W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności w kilku miejscach, polegającej na przyklejeniu trzech próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu połączenia po minimum 3 dniach. Połączenie jest odpowiednio mocne, jeśli rozerwanie nastąpi w warstwie styropianu.

Klejenie płyt styropianowych:
W przypadku klejenia płyt styropianowych na równym podłożu, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy metodą grzebieniową tzn. pacą zębatą minimum 8x8 mm po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 3 ÷5 mm. W przypadku klejenia na nierównym podłożu nałożyć na płytę zaprawę klejową metodą „pasmowo-punktową” tzn. pasmem o szerokości 3-5 cm wzdłuż obrzeży płyty w odległości 3 cm od krawędzi, a na pozostałej powierzchni min. 3 ÷ 6 placków zaprawy o średnicy około 12 cm (szerokość dłoni). Nałożona ilość zaprawy powinna pokrywać co najmniej 40 % powierzchni płyty izolacyjnej po dociśnięciu jej do podłoża. Płyty układać mijankowo starannie dociskając je do siebie aby uniknąć powstawania przerw na złączeniach. Podczas klejenia zaleca się płytę z naniesionym klejem przyłożyć do ściany w odległości ok. 5 cm od płyty sąsiedniej, dobijając ją pacą i przesunąć na styk, nie dopuszczając do pozostawiania szczeliny. Należy zwracać uwagę, aby klej nie był wciskany w szczeliny pomiędzy sąsiadującymi płytami. W przypadku gdy powstaną szczeliny powyżej 2 mm między płytami, nie należy wypełniać ich klejem. Szczeliny te likwiduje się po stwardnieniu kleju przy pomocy Kleju Poliuretanowego RENOVADEX PU lub poprzez wypełnienie rodzimym materiałem izolacyjnym. Gdy to konieczne (np. słabe podłoże) należy przeprowadzać kołkowanie po około 48 godzinach od przyklejenia styropianu (w zależności od temperatury i wilgotności). Na 1m² powierzchni stosuję się 4 kołki lub ilość określoną w projekcie.

WYSYCHANIE:
Czas wysychania zaprawy klejowej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min.48h. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
UWAGA! Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +30ºC. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. Przy jej podejmowaniu należy uwzględniać także prognozy na najbliższe 24 godziny. W trakcie pracy należy ścianę chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

UWAGA:
Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody a następnie skontaktować się z lekarzem. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu ≤0,0002%

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną.

Gęstość nasypowa:

ok. 1,55 kg/dm3

Przyczepność do betonu:

≥ 0,25 MPa

Przyczepność do styropianu:

≥ 0,08 MPa

Proporcje mieszania:

5,75÷ 6,25 litra na 25kg

Czas dojrzewania:

ok. 10min

Czas pracy:

1,5 ÷2 godziny

Zużycie:

4 ÷ 6 kg/m2

Temperatura nakładania i wysychania:

+5ºC do +30ºC

*) Właściwości potwierdzona badaniami wstępnymi typu oraz badaniami w laboratorium notyfikowanym na zlecenie jednego z naszych dystrybutorów w 2012 roku.
Badania kleju SKAŁA KSZ

budmajster