flag_pl

Produkty i systemy

POWERtherm Klej do styropianu

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych w systemach dociepleń.

Zaprawa klejowa POWERtherm Klej do styropianu służy do przyklejania płyt styropianowych w systemie ociepleń jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Może być stosowana na stabilne, typowe podłoża mineralne takie jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, gazobeton, nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.

Zaprawa nie jest przeznaczona do klejenia styropianu EPS z dodatkiem grafitu.

Zaprawa klejowa POWERtherm Klej do styropianu służy do przyklejania płyt styropianowych w systemie ociepleń jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Może być stosowana na stabilne, typowe podłoża mineralne takie jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, gazobeton, nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.

Zaprawa nie jest przeznaczona do klejenia styropianu EPS z dodatkiem grafitu.

Przygotowanie podłoża pod klejenie płyt styropianowych: Podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy jak np. z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Gładkie powierzchnie należy zszorstkować grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą wyrównującą. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym. Okres schnięcia preparatów gruntujących wynosi około 3-6 godzin w optymalnych warunkach pogodowych.

UWAGA: W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności w kilku miejscach, polegającej na przyklejeniu trzech próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu połączenia po minimum 3 dniach. Połączenie jest odpowiednio mocne, jeśli rozerwanie nastąpi w warstwie styropianu.

Przygotowanie produktu: Zawartość opakowania wsypać powoli do pojemnika zawierającego od 5,0 do 5,5 litrów czystej, zimnej wody i dokładnie wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Następnie zaprawę klejową odstawić na ok. 10 min., po czym powtórnie wymieszać. Zaprawa jest zdatna do użycia przez około 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

UWAGA: Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody i czasu dojrzewania zaprawy. Zmiana ilości wody obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy.

Klejenie płyt styropianowych: W przypadku klejenia płyt styropianowych na równym podłożu, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy metodą grzebieniową tzn. pacą zębatą minimum 8x8 mm po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 3 ÷5 mm. W przypadku klejenia na nierównym podłożu nałożyć na płytę zaprawę klejową metodą „pasmowo-punktową” tzn. pasmem o szerokości 3-5 cm wzdłuż obrzeży płyty w odległości 3 cm od krawędzi, a na pozostałej powierzchni 3 placki zaprawy o średnicy około 12 cm (szerokość dłoni). Nałożona ilość zaprawy powinna pokrywać co najmniej 40 % powierzchni płyty izolacyjnej po dociśnięciu jej do podłoża. Płyty układać mijankowo starannie dociskając je do siebie, aby uniknąć powstawania przerw na złączeniach. Podczas klejenia zaleca się płytę z naniesionym klejem przyłożyć do ściany w odległości ok. 5 cm od płyty sąsiedniej, dobijając ją pacą i przesunąć na styk, nie dopuszczając do pozostawiania szczeliny. Należy zwracać uwagę, aby klej nie był wciskany w szczeliny pomiędzy sąsiadującymi płytami. W przypadku gdy powstaną szczeliny powyżej 2 mm między płytami, nie należy wypełniać ich klejem. Szczeliny te likwiduje się po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez wypełnienie rodzimym materiałem izolacyjnym. Po wyschnięciu zaprawy (w zależności od temperatury i wilgotności, około 48 godzinach od przyklejenia styropianu) należy przeprowadzać kołkowanie. Na 1m² powierzchni stosuję się ilość określoną w projekcie, lecz nie mniej niż 4 łączniki.

Wysychanie: Czas wysychania zaprawy klejowej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min. 48 godzin . W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się.

Przyczepność do betonu:

min. 0,3 MPa

Przyczepność do styropianu:

≥ 80 kPa

Proporcje mieszani:

5 - 5,5 litra na 25kg

Czas dojrzewania:

ok. 10min

Czas pracy:

1,5 - 2 godziny

Zużycie:

4 - 6 kg/m2

Temperatura nakładania i wysychania:

+5ºC do + 25ºC

budmajster