flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA W

System dociepleń na wełnie mineralnej

System dociepleń na wełnie mineralnej SKAŁA W to zaawansowany, kompleksowy system izolacji termicznej stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji budynków.

System dociepleń SKAŁA W to daleko idąca redukcja wahań temperatury w wewnętrznych i zewnętrznych elementach budowli. Nieocenione ekonomiczne zalety idą w parze z estetyką elewacji, gdyż w tworzeniu Sytemu SKAŁA wybierać można tynki z szerokiej gamy kolorystycznej i fakturowej.

Cechy charakterystyczne Systemu dociepleń SKAŁA W:

  • oszczędność energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku,
  • izolacja dźwięków,
  • renowacja zniszczonej elewacji i przedłużenie jej żywotności,
  • ochrona instalacji wodnej biegnącej wewnątrz ścian,
  • akumulacja ciepła i wykluczenie mostków cieplnych,
  • przyjazność dla środowiska i użytkownika.

Przedmiotem systemu dociepleń na wełnie minerlanej SKAŁA W jest zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń:
− ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia,
− stropów od strony sufitów, w otwartych lub zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, parkingi podziemne i nadziemne, piwnice).

Zakres zastosowania:
-budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne,
-budownictwo ogólne - szkoły, szpitale, budynki biurowe,
-budynki przemysłowo-usługowe – hotele, hale produkcyjne, magazyny itp.

Układy ociepleniowe SKAŁA W, zostały sklasyfikowane jako niepalne (klasyfikacja A2-s1,d0), przy grubości płyt z wełny mineralnej od 2 do 25 cm.

SKAŁA S STANDARD

Klasyfikacja dotyczy systemu mocowanego do podłoży niepalnych klas reakcji na ogień A1 lub A2, przy pomocy zapraw klejących wymienionych w opisie wyrobu lub z zastosowaniem łączników mechanicznych.

Wykonanie ocieplenia budynku nieocieplonego
Wykonanie ocieplenia w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się z płyt z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej.
Płyty z wełny mineralnej o nieuporządkowanym układzie włókien (płyty zwykłe), są mocowane za pomocą łączników mechanicznych i zaprawy klejącej. Płyty z wełny mineralnej o uporządkowanym układzie włókien (płyty lamelowe) są mocowane za pomocą zaprawy klejącej (powierzchnia klejenia 100%) lub zaprawy klejącej i łączników mechanicznych (w zależności od stanu podłoża).

Wykonanie ocieplenia stropów od strony sufitów
Wykonanie ocieplenia stropów od strony sufitów w nieogrzewanych pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych polega na umocowaniu do podłoża warstwowego układu, składającego się z płyt z lamelowej wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej.
Płyty z wełny mineralnej są mocowane za pomocą zaprawy klejącej (powierzchnia klejenia powinna wynosić 100%) lub zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym.

W przypadku wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku nieocieplonego lub stropów od strony sufitów, płyty lamelowe z wełny mineralnej mogą być mocowane za pomocą zaprawy klejącej (bez łączników mechanicznych), pod warunkiem, że wytrzymałość podłoża na rozrywanie jest nie mniejsza niż 0,08 MPa. Przy klejowym mocowaniu płyt lamelowych, cała powierzchnia płyty powinna być pokryta zaprawą klejącą.


Wyroby podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład systemu ociepleń SKAŁA W

Gruntowanie podłoża

SKAŁA PG

Preparat gruntujący

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża

SKAŁA KWZ

Zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny mineralnej do podłoża

Materiał izolacyjny

Płyty lamelowe z wełny mineralnej według normy PN-EN 13162:2013

o kodzie: MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1, klasy A1 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub inne niepalne płyty z wełny mineralnej dopuszczone do obrotu, jeżeli wyniki badań układów ociepleniowych z tymi płytami będą zgodne z wymaganiami określonymi w aprobacie technicznej i Producent systemu wyrazi na to zgodę, o grubości zgodnej z projektem ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące wymagania:
wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm,
krawędzie płyt: proste, bez wyszczerbień.

Płyty zwykłe z wełny mineralne według normy PN-EN 13162:2013

o kodzie: MW-EN 13162-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5, klasy A1 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub inne niepalne płyty z wełny mineralnej dopuszczone do obrotu, jeżeli wyniki badań układów ociepleniowych z tymi płytami będą zgodne z wymaganiami określonymi waprobacie technicznej i Producent systemu wyrazi na to zgodę, o grubości zgodnej z projektem ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące wymagania:
wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm,
krawędzie płyt: proste, bez wyszczerbień.

Mocowanie mechaniczne

Łączniki mechaniczne

Dopuszczone do obrotu w systemach ociepleń

RENOVADEX® Rx

Łączniki mechaniczne zalecane w przypadku renowacji ociepleń i mocowania zagłębionego izolacji w systemach ocieplen budynków niskoenergetycznych

Wykonywanie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską

SKAŁA KW

Zaprawa klejąca

AKE

Siatka z włókna szklanego spełniająca wymagania AT-15-8356/2010.

Gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie

SKAŁA POW

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie mineralne SKAŁA TMB oraz silikatowo-silikonowe SKAŁA TIB

Wykonywania wyprawy tynkarskiej

SKAŁA TMB

Mineralmna masa tynkarska do nakładania ręcznego
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm.

SKAŁA TWB

Silikatowa masa tynkarska do nakładania ręcznego
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,5; 2,0 mm

Materiały dodatkowe do wykańczania miejsc szczególnych elewacji

listwy, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria.

-

Właściwości

tynki mineralne
SKAŁA TMB

tynki silikatowe
SKAŁA TWB

Wodochłonność (podciąganie kapilarne)
po 1 h, kg/m2:
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia
< 1,0
< 1,0
< 1,0
< 1,0

Wodochłonność (podciąganie kapilarne)
po 24 h, kg/m2:
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia
< 0,70
< 0,80
< 0,70
< 0,50

Przepuszczalność pary wodnej – opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m

≤ 1,0

≤ 1,0

Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym i przebicie aparatem Perfotest)

kategoria II

kategoria II

Mrozoodporność warstwy zbrojonej

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

Mrozoodporność warstwy wierzchniej

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

Przyczepność warstwy zbrojonej
do wełny mineralnej, MPa,
po cyklach mrozoodporności

≥ 0,08

≥ 0,08

Przyczepność warstwy
wierzchniej do wełny mineralnej,
MPa, po badaniu na próbkach:
− w warunkach laboratoryjnych
− po cyklach mrozoodporności
− po starzeniu
≥ 0,08
≥ 0,08
≥ 0,08
≥ 0,08
≥ 0,08
≥ 0,08

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej

nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)

nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

niepalny
klasyfikacja A2-s1-d0

niepalny
klasyfikacja A2-s1-d0

budmajster