flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA S RENOVADEX

System napraw i remotów budynków ocieplonych

System SKAŁA S RENOVADEX to nowoczesna i unikalna technologia m. in. do mocowania klejowo-mechanicznego nowych warstw izolacji na dotychczas istniejących ociepleniach bez względu na ich stan techniczny, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.

Technologia SKAŁA S RENOVADEX oparta jest na wykorzystaniu unikalnych i wszechstronnych zalet łącznika RENOVADEX Rx z funkcją iniekcji kleju poliuretanowego RENOVADEX PU przez otwór wewnętrzny korpusu łącznika.

Wyjątkową cechą zamocowań metodą węzłów punktowo-płaszczyznowych z użyciem łącznika RENOVADEX Rx, jest unikalna możliwość jednoczesnego wzmacniania zamocowań do podłoża starego układu ocieplenia, a następnie zamocowania mechanicznego dołożonej warstwy izolacji na jednym korpusie łącznika przy użyciu dwóch nakręcanych talerzyków na część gwintowaną.

Mocowanie systemem SKAŁA S RENOVADEX umożliwia kilkukrotne ograniczenie ilości stosowanych łączników w stosunku do łączników klasycznych i tym samym ogranicza w istotny sposób niszczenie płyt osłonowych lub innych podłoży ściennych, w szczególności szczelinowych.

Przedmiotem systemu dociepleń na styropianie SKAŁA S RENOVADEX jest zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków ocieplonych w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.

SKAŁA S STANDARD

Układy ociepleniowe SKAŁA S RENOVADEX, wykonane na istniejących ociepleniach z izolacją ze styropianu (EPS co najmniej klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010), zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej, przy łącznej grubości płyt styropianowych nie większej niż:
- 30 cm („stare” + „nowe” ocieplenie) - w przypadku, gdy „stare” ocieplenie jest wykończone warstwą wierzchnią (warstwą zbrojoną i wyprawą tynkarską),
- 25 cm („stare” + „nowe” ocieplenie) - w przypadku, gdy „stare” ocieplenie pozbawione jest warstwy wierzchniej.

Docieplenia ścian zewnętrznych budynków ocieplonych w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.

Wykonanie ocieplenia w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych (np. grubość warstwy izolacji cieplnej w istniejącym ociepleniu jest za mała) lub, z uwagi na stan techniczny, wymaga renowacji, polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej.

Płyty styropianowe mogą być mocowane za pomocą:
- łączników mechanicznych RENOVADEX® Rx, lub
- łączników mechanicznych RENOVADEX® Rx i kleju poliuretanowego RENOVADEX®.

Klej poliuretanowy RENOVADEX® stosowany jest w celu zapewnienia płaskiego przylegania systemu do podłoża (powierzchnia klejenia nie powinna być mniejsza niż 40%) oraz ograniczenia wzajemnego przemieszczania się warstw izolacji cieplnej.

Łączniki mechaniczne powinny przechodzić przez wszystkie warstwy styropianu, aż do podłoża i być zakotwione w ścianie na głębokość określoną w projekcie ocieplenia, w zależności od typu łącznika i rodzaju podłoża. W trakcie montażu łączników, po dokręceniu talerzyków dociskowych, klej poliuretanowy RENOVADEX® jest wprowadzany metodą iniekcji w strefę zakotwienia łącznika.

Gruntowanie podłoża

SKAŁA PG

Preparat gruntujący

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża

RENOVADEX® PU

Klej poliuretanowy

RENOVADEX® Rx

Łączniki mechaniczne zalecane w przypadku renowacji ociepleń i mocowania zagłębionego izolacji w systemach ocieplen budynków niskoenergetycznych

Materiał izolacyjny

Płyty styropianowe według normy PN-EN 13163:2009

co najmniej o właściwościach:
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, co najmniej klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadające określeniu „samogasnące” według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), spełniające dodatkowo następujące wymagania:
- wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm,
- powierzchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień.

Wykonywanie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską

SKAŁA KS

Zaprawa klejąca

AKE

Siatka z włókna szklanego spełniająca wymagania AT-15-8356/2010.

Gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie

SKAŁA POW

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie SKAŁA TIB

SKAŁA POB

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie SKAŁA TAB, SKAŁA TAN

SKAŁA POS

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie SKAŁA TSB, SKAŁA TSN

Wykonywania wyprawy tynkarskiej

SKAŁA TAB

Akrylowa masa tynkarska do nakładania ręcznego
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm.

SKAŁA TAN

Akrylowa masa tynkarska nanoszona metodą natrysku
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,5; 2,0 mm

SKAŁA TSB

Silikonowa masa tynkarska
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

SKAŁA TSN

Silikonowa masa tynkarska nanoszona metodą natrysku
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,5; 2,0 mm

SKAŁA TIB

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,5; 2,0 mm.

Materiały dodatkowe do wykańczania miejsc szczególnych elewacji

listwy, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria.

-

Detale projektowe dla systemu SKAŁA S RENOVADEX
Pobierz w formacie PDF (834 KB)
Pobierz w formacie DWG (3372 KB)

Pobierz również detale projektowe dla systemu SKAŁA S
Pobierz w formacie PDF (1586 KB)
Pobierz w formacie DWG (3543KB)

Właściwości

tynki akrylowe

tynki silikonowe

tynki silikatowo-silikonowe

Wodochłonność (podciąganie kapilarne)
po 1 h, kg/m2:
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia
< 1,0
< 1,0
< 1,0
< 1,0
< 1,0
< 1,0

Wodochłonność (podciąganie kapilarne)
po 24 h, kg/m2:
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia
< 0,60
< 0,30
< 0,60
< 0,20
< 0,60
< 0,90

Przepuszczalność pary wodnej – opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m

≤ 2,0

≤ 2,0

≤ 2,0

Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym i przebicie aparatem Perfotest)

kategoria II

kategoria II

kategoria II

Mrozoodporność warstwy wierzchniej

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa,
po badaniu na próbkach:
- w warunkach laboratoryjnych
- po cyklach mrozoodporności
- po starzeniu


≥ 0,08

≥ 0,08

≥ 0,08


≥ 0,08

≥ 0,08

≥ 0,08


≥ 0,08

≥ 0,08

≥ 0,08

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej

nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)

nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)

nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)

Nośności charakterystyczne i obliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX® Rx na wyrywanie z podłoża

Rodzaj podłoża

Głębokość
zakotwienia
hef, mm

Nośność
charakterystyczna, kN

Nośność
obliczeniowa, kN

Beton zwykły klasy C20/25 1)

60

0,75

0,40

Cegła ceramiczna pełna klasy 20 2)

60

0,75

0,40

Beton komórkowy klasy 600 3)

60

0,75

0,40

Pustak ceramiczny poryzowany
klasy 15 2)

60

0,75

0,40

Nośności charakterystyczne i obliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX® Rx z trzpieniem stalowym na ścinanie – przy łącznej grubości starej i nowej izolacji do 25 cm

Rodzaj podłoża

Głębokość
zakotwienia
hef, mm

Nośność
charakterystyczna, kN

Nośność
obliczeniowa, kN

Beton zwykły klasy C20/25 1)

60

2,50

1,50

Cegła ceramiczna pełna klasy 20 2)

60

0,75

0,40

Beton komórkowy klasy 600 3)

60

0,75

0,40

Pustak ceramiczny

60

0,75

0,40

Nośności charakterystyczne i obliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX® Rx z trzpieniem tworzywowym na ścinanie – przy łącznej grubości starej i nowej izolacji do 15 cm

Rodzaj podłoża

Głębokość
zakotwienia
hef, mm

Nośność
charakterystyczna, kN

Nośność
obliczeniowa, kN

Beton zwykły klasy C20/25 1)

60

0,75

0,40

Cegła ceramiczna pełna klasy 20 2)

60

0,75

0,40

Beton komórkowy klasy 600 3)

60

0,75

0,40

Pustak ceramiczny

60

0,75

0,40

Odporność na obciążenia wiatrem. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników RENOVADEX® Rx na przeciąganie przez płytę styropianową – łączniki nie usytuowane na stykach płyt

Typ i grubość płyty styropianowej

Średnica
talerzyka, mm

Siła niszcząca,
kN

Nośność
charakterystyczna
NRk, kN

EPS TR100 grubości 50 mm

60

0,56

0,47

EPS TR100 grubości 50 mm, z frezowanym zagłębieniem o głębokości 20 mm i siatką wzmacniającą

60

0,82

0,80

EPS TR100 grubości 120 mm, z frezowanym zagłębieniem o głębokości 20 mm

60

0,82

0,79

EPS TR100 grubości 250 mm, z frezowanym zagłębieniem o głębokości 80 mm

60

0,82

0,80

Odporność na obciążenia wiatrem. Oddziaływanie statyczne przez blok piankowy – mocowanie z zastosowaniem kleju RENOVADEX® PU

Typ i grubość płyt styropianowych

Oznaczenie
łącznika

Średnica
talerzyka, mm

Siła niszcząca na jeden łącznik, kN

I warstwa: EPS TR100 do 80 mm grubości
II warstwa: EPS TR100 do 200 mm grubości

RENOVADEX®
Rx240/15/240 ST2i

60

1,8

I warstwa: EPS TR100 do 80 mm grubości
II warstwa: EPS TR100 do 150 mm grubości

RENOVADEX®
Rx240/70 T2i

60

1,8

budmajster