flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA S DUAL LAYER

System dociepleń na styropianie

System dociepleń na styropianie SKAŁA S DUAL LAYER to zaawansowany, kompleksowy system izolacji termicznej stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji budynków.

System dociepleń na styropianie SKAŁA S DUAL LAYER to daleko idąca redukcja wahań temperatury w wewnętrznych i zewnętrznych elementach budowli. Nieocenione ekonomiczne zalety idą w parze z estetyką elewacji, gdyż w tworzeniu sytemu SKAŁA S wybierać można tynki z szerokiej gamy kolorystycznej i fakturowej.

Gwarantowana jakość systemu SKAŁA S DUAL LAYER uzupełniona jest kompleksowym wsparciem ze strony Doradców Technicznych. Klienci firmy SKAŁA Tychy mają do dyspozycji kompetentne doradztwo na etapie doboru materiałów jak i realizacji inwestycji. Firma SKAŁA Tychy prowadzi program autoryzacji brygad wykonawczych. Klienci mogą zatem liczyć na rzetelne wykonawstwo ze strony firm, które przeszły kompleksowe szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz posiadają Certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy stwierdzający znajomość systemu i gwarantujący właściwą jakość wykonywanych robót ociepleniowych. Kolejnym argumentem przemawiającym za stosowaniem systemu ociepleń SKAŁA S DUAL LAYER jest program gwarancyjny.

Cechy charakterystyczne systemu:

 • oszczędność energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku,
 • izolacja dźwięków,
 • renowacja zniszczonej elewacji i przedłużenie jej żywotności,
 • ochrona instalacji wodnej biegnącej wewnątrz ścian,
 • akumulacja ciepła i wykluczenie mostków cieplnych,
 • przyjazność dla środowiska i użytkownika.

Zakres zastosowania:
-budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne,
-budownictwo ogólne - szkoły, szpitale, budynki biurowe,
-budynki przemysłowo-usługowe – hotele, hale produkcyjne, magazyny itp.

System SKAŁA S DUAL LAYER to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiałów do docieplania ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS. System SKAŁA S DUAL LAYER przeznaczony jest do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, w tym budynków efektywnych energetycznie, nowo wznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia.

SKAŁA S STANDARD

Układy ociepleniowe z tynkami akrylowymi i silikatowo-silikonowymi posiadają najwyższą kategorię odporności na uderzenia KAT. I (wg. ETAG 0004)

Nasze rozwiązania chronione są Patentami UPRP nr 221344, 224032 oraz 226419.

Układy ociepleniowe SKAŁA S na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010), zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony zewnętrznej, przy grubości płyt styropianowych od 2 do 25 cm.

Wykonanie ocieplenia budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej.

W przypadku budynku nieocieplonego, płyty styropianowe mogą być mocowane do podłoża za pomocą:

 • zaprawy klejącej (powierzchnia klejenia nie mniejsza niż 40%),
 • zaprawy klejącej i łączników mechanicznych wprowadzonych do obrotu (w tym łączników mechanicznych RENOVADEX Rx według AT-15-8880/2O12),
 • kleju poliuretanowego RENOVADEX PU / SKAŁA PU według AT-15-8153/2014 i łączników mechanicznych wprowadzonych do obrotu (w tym łączników mechanicznych RENOVADEX Rx według AT-15-8880/2O12),
 • kleju poliuretanowego RENOVADEX PU / SKAŁA PU według AT-15-8153/2014 i zaprawy klejącej (powierzchnia klejenia nie mniejsza niż 40%),
 • kleju poliuretanowego RENOVADEX PU / SKAŁA PU według AT-15-8153/2014, zaprawy klejącej i łączników mechanicznych wprowadzonych do obrotu (w tym łączników mechanicznych RENOVADEX Rx według AT-15-8880/2O12),

Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia systemem SKAŁA S należy zawsze poddać ocenie stan podłoża. Płyty styropianowe należy przyklejać z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.

Wyroby podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład systemu ociepleń SKAŁA S

Gruntowanie podłoża

SKAŁA PG

Preparat gruntujący

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża

RENOVADEX® PU

Klej poliuretanowy

RENOVADEX® Rx

Łączniki mechaniczne zalecane w przypadku renowacji ociepleń i mocowania zagłębionego izolacji w systemach ocieplen budynków niskoenergetycznych

Materiał izolacyjny

Płyty styropianowe według normy PN-EN 13163:2009

co najmniej o właściwościach:
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, co najmniej klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadające określeniu „samogasnące” według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), spełniające dodatkowo następujące wymagania:
- wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm,
- powierzchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień.

Wykonywanie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską

SKAŁA KS

Zaprawa klejąca

AKE

Siatka z włókna szklanego spełniająca wymagania AT-15-8356/2010.

Gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie

SKAŁA POW

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie SKAŁA TIB

SKAŁA POB

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie SKAŁA TAB, SKAŁA TAN

SKAŁA POS

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie SKAŁA TSB, SKAŁA TSN

Wykonywania wyprawy tynkarskiej

SKAŁA TAB

Akrylowa masa tynkarska do nakładania ręcznego
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm.

SKAŁA TAN

Akrylowa masa tynkarska nanoszona metodą natrysku
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,5; 2,0 mm

SKAŁA TSB

Silikonowa masa tynkarska
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

SKAŁA TSN

Silikonowa masa tynkarska nanoszona metodą natrysku
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,5; 2,0 mm

SKAŁA TIB

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,5; 2,0 mm.

Materiały dodatkowe do wykańczania miejsc szczególnych elewacji

listwy, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria.

-

Broszura Informacyjna Broszura informacyjna SKAŁA S

Detale projektowe dla systemu SKAŁA S
Pobierz w formacie PDF (1586 KB)
Pobierz w formacie DWG (3543KB)

Właściwości

tynki akrylowe
SKAŁA TAB
SKAŁA TAN

tynki silikonowe
SKAŁA TSB
SKAŁA TSN

tynki silikatowo-silikonowe
SKAŁA TIB

Wodochłonność (podciąganie kapilarne)
po 1 h, kg/m2:
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Wodochłonność (podciąganie kapilarne)
po 24 h, kg/m2:
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia
< 0,60
< 0,30
< 0,60
< 0,20
< 0,60
< 0,90

Przepuszczalność pary wodnej – opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,4

Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym i przebicie aparatem Perfotest)

kategoria I

kategoria II

kategoria I

Mrozoodporność warstwy wierzchniej

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

brak zniszczeń:
rys, uszkodzeń, odspojeń i spęcherzeń

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa,
po badaniu na próbkach:
- w warunkach laboratoryjnych
- po cyklach mrozoodporności
- po starzeniu


≥ 0,08

≥ 0,08

≥ 0,08


≥ 0,08

≥ 0,08

≥ 0,08


≥ 0,08

≥ 0,08

≥ 0,08

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej

nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)

nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)

nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)

*) klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych wg p. 2, na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A –s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

budmajster