flag_pl

Produkty i systemy

POWERtherm

ZEWNĘTRZNY ZESPOLONY SYSTEM OCIEPLANIA (ETICS) NA BAZIE STYROPIANU

System dociepleń na styropianie PowerTHERM to zaawansowany, kompleksowy system izolacji termicznej stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji budynków.

System dociepleń na styropianie PowerTHERM to daleko idąca redukcja wahań temperatury w wewnętrznych i zewnętrznych elementach budowli. Nieocenione ekonomiczne zalety idą w parze z estetyką elewacji, gdyż w tworzeniu sytemu PowerTHERM wybierać można tynki z szerokiej gamy kolorystycznej i fakturowej.

Cechy charakterystyczne systemu: - oszczędność energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, - izolacja dźwięków, - renowacja zniszczonej elewacji i przedłużenie jej żywotności, - ochrona instalacji wodnej biegnącej wewnątrz ścian, - akumulacja ciepła i wykluczenie mostków cieplnych, - przyjazność dla środowiska i użytkownika.

Zakres zastosowania: -budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, -budownictwo ogólne - szkoły, szpitale, budynki biurowe, -budynki przemysłowo-usługowe – hotele, hale produkcyjne, magazyny itp.

SKAŁA S STANDARD

Przedmiotem systemu dociepleń na styropianie PowerTHERM jest zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia.

Wykonanie ocieplenia budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej.

Płyty styropianowe mogą być mocowane do podłoża za pomocą: - zaprawy klejącej (powierzchnia klejenia nie mniejsza niż 40%), - zaprawy klejącej i łączników mechanicznych,

Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia systemem PowerTHERM należy zawsze poddać ocenie stan podłoża. Płyty styropianowe należy przyklejać z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża

POWERTHERM Klej do styropianu

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych

Materiał izolacyjny

Płyty styropianowe według normy PN-EN 13163:2009

co najmniej o właściwościach:
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, co najmniej klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadające określeniu „samogasnące” według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), spełniające dodatkowo następujące wymagania:
- wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm,
- powierzchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień.

Mocowanie mechaniczne

Łączniki mechaniczne

Dopuszczone do obrotu w systemach ociepleń

Wykonywanie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską

POWERTHERM klej do siatki

Zaprawa klejowa do zatapiania siatki

AKE 145

Siatka z włókna szklanego spełniająca wymagania AT-15-8356/2010.

Gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie

POWERTHERM Grunt podtynkowy

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie POWERTHERM

Wykonywania wyprawy tynkarskiej

POWERTHERM Tynk akrylowy

Akrylowa masa tynkarska do nakładania ręcznego
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm.

POWERTHERM tynk silikonowy

Silikonowa masa tynkarska
faktura typu „baranek”
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

Materiały dodatkowe do wykańczania miejsc szczególnych elewacji

listwy, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria.

-

Właściwości

Wymagania

Deklarowany opór cieplny

1,25

Reakcja na ogień

F

Odporność na wgniatanie, N

200

Odporność na uderzenie, J

10

Współczynnik przepuszczania pary wodnej (przepuszczalności), g/m2·d

Kategoria V2 - średnia

Przepuszczalność wody przez powierzchnie systemu, kg/(m2h0,5)

Kategoria W2 - średnia

Przyczepność warstwy zbrojonej do płyty EPS, kPa

≥80

Przyczepność zaprawy klejowej do płyty EPS, kPa

≥80

Odporność na odrywanie ETICS mocowanego łącznikami mechanicznymi, kPa

System ETICS jest mocowany za pomocą zaprawy klejącej, której wyniki oznaczeń przyczepności wynoszą powyżej 80kPa, a zastosowane łączniki mechaniczne w tym systemie dają dodatkowe zabezpieczenie.

Stopień spęcherzenia zgodnie z PN-EN ISO 4628-2:2005

Brak pęcherzy

Stopień spękania zgodnie z PN-EN ISO 4628-4:2005

Ilość 0: Stopień 0;

Stopień złuszczenia zgodnie z PN-EN ISO 4628-5:2005

Ilość 0: Stopień 0;

budmajster