flag_pl

Rodo

Ochrona danych osobowych w SKAŁA TYCHY

Administratorem danych osobowych jest SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, NIP 6462912052, REGON: 241920107


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pisząc wiadomość e-mail na adres: rodo@skala.com.pl.


Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu i w zakresie niezbędnym dla przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia. W tym celu Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyjne, inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.


Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej tj. kontaktu z klientem, przesyłania ofert handlowych, realizacji zamówień, obsługi posprzedażowej

b) wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz obsługi księgowej

c) działania marketingu bezpośredniego


Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, aktualizacji, przenoszenia, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia.


Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.


Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do upływu okresu gwarancyjnego, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać ich dalej przetwarzać.


Państwa dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom - w takim wypadku zostaną Państwo o tej okoliczności poinformowani, chyba, że przepisy zabraniają przekazania tej informacji.


Adres korespondencyjny:

SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Towarowa 23

Tychy 43-100

e-mail: rodo@skala.com.pl


budmajster