flag_pl

Produkty i systemy

Łącznik RENOVADEX Rx

Łączniki do mocowania termoizolacji

Łączniki RENOVADEX Rx służą do wykonania połączeń mechanicznych i mechaniczno-klejonych izolacji termicznej do róznych podłoży, a przede wszystkim do wzmacniania odspojonych i osłabionych układów ociepleniowych do ścian.

Konstrukcja łącznika z gwintowaną tuleją pozwala na jego zastosowanie zarówno w wersji bez talerzykowej, jak i z zastosowaniem talerzyka lub dwóch na jednej tuleji. Łącznik daje możliwość dociskania układu izolacji termicznej z regulowaną siłą podczas pozaukładowej injekcji kleju poliuretanowego.

Łączniki RENOVADEX® Rx są przeznaczone do wykonywania:

 • Mocowania termoizolacji z płyt styropianowych w systemach ociepleń:
  • ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, lub
  • ścian zewnętrznych budynków w przypadkach, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.

 • Mocowania termoizolacji z płyt z wełny mineralnej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych.

 • Wzmacnianie odspojonych układów ocieplenia poprzez kotwienie mechaniczne, wzmacniane injekcją kleju poliuretanowego RENOVADEX PU w przestrzeń pomiędzy podłożem i płytą izolacji. Układ z podwójnym talerzykiem służy stabilizacji współpłaszczyznowości układu ociepleniowego ze ścianą podczas iniekcji.

 • Wykonywanie nowej warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona i tynkowa) mocowanej na profilowanych nakładkach z siatki systemowej kotwionych do podłoża punktowo łącznikami Renovadex i wtopionych w masie klejowej jako element mocujący dla nowej warstwy wierzchniej.

 • Mocowanie nowej, dodatkowej warstwy ocieplenia na dotychczasowym układzie ocieplenia wykazującym wysoki stopień degradacji przez co zagrażajacy bezpiecznej eksploatacji lub nie spełniąjacym wymagań aktualnej normy cieplej. (max grubość łączna warstw nowego układu izolacji i warstwy wierzchniej do 300 mm);

 • Mocowanie klejowo-mechaniczne płyt elewacyjnych z gotowymi wyprawami zewnętrznymi lub cienkowarstwowymi okładzinami ceramicznymi ( przyklejonymi na specjalnym podłożu izolacyjnym EPS, XPS) na ścianach zewnętrznych wykonanych z pustaków ceramicznych, betonów autoklawizowanych lub innych nośnych podłoży;

 • Mocowanie na elewacjach ocieplonych izolacją z wełny lub styropianu; okiennic, oświetlenia zewnętrznego, rolet, obejm rur spustowych orynnowania itp. akcesoriów;

 • Mocowanie mechaniczno-klejowe lekkiej izolacji termicznej na ścianach budynków pasywnych i energooszczednych o gr. izolacji do 250 mm w sposób eliminujący mostki termiczne i parowe. (Uszczelnienia EPDM)

 • Mocowanie izolacji termicznej, elementów architektonicznych i lekkich akcesoriów np. rolety, oświetlenia, okiennic; na podłożach wykonanych z betonów autoklawizowanych (gazobetonów) i pustaków ceramicznych. Ograniczenie do minimum zagrożenia wystapieniem mostków termicznych i parowych.

Zatyczka przeciwmostkowa

Renovadex mocowanie zagłebione do 250 mm izolacji

Przekrój Renovadex Rx

Renovadex Rx

Warunki techniczne stosowania łącznika Renovadex w/g funkcji oraz sposobu mocowania do podłoża i materiału izolacyjnego określonego w projekcie.

1. Mocowanie mechaniczne łącznikami Renovadex Rx
Łącznik Renovadex Rx może być zastosowany dla zindentyfikowanej kategorii podłoża. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próby wyrywania kołków na obiekcie. W każdym przypadku należy otwory kotwiące dokładnie oczyścić ze zwiercin. Łącznik wkładamy do otworu na pełną długość strefy kotwiacej (do oporu, który wywołuje zgrubienie tuleji). Trzpień krótki wbijamy za pomocą pręta stalowego. Talerzyki nakręcamy ręcznie lub za pomocą klucza palcowego z siła docisku nie powodującą uszkodzenia materiału izolacyjnego, w szczególności styropianu. (Szczegóły w instrukcji producenta).

2. Mocowanie klejowo-mechaniczne z injekcją klejów poprzez tuleję łącznika.
Dodatkowo,oprócz zasad określonych w pkt.1, w przypadku stosowania injekcji należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej uzyskania wilgotności niezbędnej do utwardzania kleju oraz kolejności wykonywania czynności montażowych.W metodzie klejowo-mechanicznej zawsze stosujemy długie trzpienie kotwiące,które wspomagają emisję kleju poprzez otwory perforacyjne.(Szczegóły w instrukcji producenta).

3. Kotwienie w gazobetonach i cegłach kratówkach
Dodatkowo oprócz zasad określonych w pkt.1 i 2 stosujemy łączniki Renovadex Rx o przedłużonej strefie kotwienia do 8 cm, oraz w razie potrzeby dodatkowo wzmacniamy mocowanie łącznika w otworze kotwiowym specjalnym klejem dwuskładnikowym polimerowo-mineralnym RENOVADEX PU.

4. Mocowanie poprawiajace nośność starej warstwy zbrojonej dla wykonania nowej.
W celu zapewnienia prawidłowej nośności zdegradowanych warstw tynkowych i zbrojonych dla nałożenia nowej warstwy należy zdjąć szpachelką warstwy odspojone i słabo związane z podłożem styropianowym lub z wełny, a nastepnie wykonać nowe przy użyciu nakładek profilowanych z siatki z włókna szklanego,poliestrowego lub metalu, które należy zatopić w warstwie kleju polimerowo-cementowego o własnościach dedykowanych pod względem parametrów do zastosowania do wzmocnień. Nakładki należy nastepnie zamocować mechanicznie łącznikiami Renovadex Rx w gniazdach frezowanych. Gniazda należy zaślepić zatyczkami z materiału tożsamego co izolacja.

5. Kotwienie mechaniczne docisku do korekty odspojonego układu
Kotwienie mechaniczne układu ocieplenia zabezpieczajace przed jego odspojeniem od ściany lub "dociagnięcie" już odspojonego układu do ściany wykonywane jest przy użyciu zestawu dociskowego składajacego się z prętu gwintowanego o średnicy 6 mm i kwadratowej nakładki z blachy stalowej oraz nakrętki. Pręt gwintowany wkręcony do tuleji kołka Renovadex stanowi pewne zamocowanie kotwione w podłożu i umożliwia dociskanie układu do sciany za pomocą nakrętki zakręcanej kluczem. Po wykonaniu czynności korekcyjnych lub injekcji pręt stalowy wykręcamy i zastepujemy trzpieniem tworzywowym lub stalowym w przypadku izolacji z wełny. (Szczegóły w instrukcji producenta)

6. Mocowanie dodatkowego układu ocieplenia tzw."docieplanie ociepleń"
Dokładajac dodatkową warstwę styropianu lub wełny należy dążyć do optymalizacji grubości izolacji w stosunku do jej własności izolacyjnych. Zastosowanie wielofunkcyjnych łączników Renovadex Rx umożliwia ograniczenie ilości dodatkowych łączników dla wzmocnienia starego układu i zamocowania mechanicznego nowego poprzez możliwość zastosowania podwójnego układu talerzyków na jednej tuleji. W każdym przypadku talerzyki łączników mocujących nową warstwę musza dociskać nakładkę profilowaną z siatki, która następnie jest wtapiana w masę klejowo-szpachlową. Zamiennie można stosować nakładki pod talerzyki o średnicy conajmniej trzykrotnie większej niż średnica talerzyka (18 cm). Stosowanie łączników Renovadex Rx i umieszczanie talerzyków w zagłębieniach frezowanych oraz stosowanie zatyczek istotnie ogranicza negatywny wpływ mostków termicznych i parowych na izolacyjność nowego układu ociepleniowego, a w szczególności na trwałość jego warstwy zewnętrznej. (Szczegóły w instrukcji producenta)

Nośności charakterystyczne i obliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX® Rx na wyrywanie z podłoża

Rodzaj podłoża

Głębokość
zakotwienia
hef, mm

Nośność
charakterystyczna, kN

Nośność
obliczeniowa, kN

Beton zwykły klasy C20/25 1)

60

0,75

0,40

Cegła ceramiczna pełna klasy 20 2)

60

0,75

0,40

Beton komórkowy klasy 600 3)

60

0,75

0,40

Pustak ceramiczny poryzowany
klasy 15 2)

60

0,75

0,40

Nośności charakterystyczne i obliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX® Rx z trzpieniem stalowym na ścinanie – przy łącznej grubości starej i nowej izolacji do 25 cm

Rodzaj podłoża

Głębokość
zakotwienia
hef, mm

Nośność
charakterystyczna, kN

Nośność
obliczeniowa, kN

Beton zwykły klasy C20/25 1)

60

2,50

1,50

Cegła ceramiczna pełna klasy 20 2)

60

0,75

0,40

Beton komórkowy klasy 600 3)

60

0,75

0,40

Pustak ceramiczny

60

0,75

0,40

Nośności charakterystyczne i obliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX® Rx z trzpieniem tworzywowym na ścinanie – przy łącznej grubości starej i nowej izolacji do 15 cm

Rodzaj podłoża

Głębokość
zakotwienia
hef, mm

Nośność
charakterystyczna, kN

Nośność
obliczeniowa, kN

Beton zwykły klasy C20/25 1)

60

0,75

0,40

Cegła ceramiczna pełna klasy 20 2)

60

0,75

0,40

Beton komórkowy klasy 600 3)

60

0,75

0,40

Pustak ceramiczny

60

0,75

0,40

Odporność na obciążenia wiatrem. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników RENOVADEX® Rx na przeciąganie przez płytę styropianową – łączniki nie usytuowane na stykach płyt

Typ i grubość płyty styropianowej

Średnica
talerzyka, mm

Siła niszcząca,
kN

Nośność
charakterystyczna
NRk, kN

EPS TR100 grubości 50 mm

60

0,56

0,47

EPS TR100 grubości 50 mm, z frezowanym zagłębieniem o głębokości 20 mm i siatką wzmacniającą

60

0,82

0,80

EPS TR100 grubości 120 mm, z frezowanym zagłębieniem o głębokości 20 mm

60

0,82

0,79

EPS TR100 grubości 250 mm, z frezowanym zagłębieniem o głębokości 80 mm

60

0,82

0,80

Odporność na obciążenia wiatrem. Oddziaływanie statyczne przez blok piankowy – mocowanie z zastosowaniem kleju RENOVADEX® PU

Typ i grubość płyt styropianowych

Oznaczenie
łącznika

Średnica
talerzyka, mm

Siła niszcząca na jeden łącznik, kN

I warstwa: EPS TR100 do 80 mm grubości
II warstwa: EPS TR100 do 200 mm grubości

RENOVADEX®
Rx240/15/240 ST2i

60

1,8

I warstwa: EPS TR100 do 80 mm grubości
II warstwa: EPS TR100 do 150 mm grubości

RENOVADEX®
Rx240/70 T2i

60

1,8

1) według normy PN-EN 206-1:2003;
2) według normy PN-EN 771-1:2011;
3) według normy PN-EN 771-4:2011.

budmajster