flag_pl

Produkty i systemy

HYDROELASTON

Hydroelaston jest przeciwwodną, dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie cementu, specjalnych dodatków i polimerów syntetycznych.

  • Tworzy elastyczną powłokę.
  • Doskonale przylega do wszystkich powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych pod warunkiem, że są nośne oraz czyste.
  • Mostkuje ustabilizowane rysy i pęknięcia do 0,75 mm.
  • Może być stosowany bezpośrednio pod płytki.

Hydroelaston służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podłoży mineralnych. Polecany do uszczelniania miejsc narażonych na niekorzystne długotrwałe działanie wody np. tarasy, balkony, piwnice z zastosowaniem opcjonalnie tkaniny z włókna szklanego. SKAŁA S STANDARD

Zaprawa może być także wykorzystana jako zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem wilgoci i wody np. w natryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach lub pod okładziny ceramiczne i okładziny z kamienia naturalnego, a także na powierzchnie wykonane z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, betonu, betonu komórkowego, muru o pełnych spoinach, płyt drewnopochodnych, jastrychów cementowych, anhydrytowych.

Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża odkształcalne i nieodkształcalne. Podłoże należy wcześniej zagruntować preparatem SKAŁA PN.

Przygotowanie podłoża: W celu zapewnienia dobrej przyczepności masy HYDROELASTON do podłoża, należy je starannie przygotować. Masa może być stosowana na podłoża: - czyste, równe i nośne, tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża. Pozostałości starych farb, olejów, powłok bitumicznych i innych substancji mogących osłabić przyczepność hydroizolacji należy usunąć. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową SKAŁA ZW lub SKAŁA NR. Podłoża pyliste należy przeszlifować i odpylić. - suche, tzn. wolne od wilgoci technologicznej lub podciąganej kapilarnie z gruntu, osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniu itp. - świeżo wykonane powierzchnie, mogą być uszczelniane po ich odpowiednim wysezonowaniu: beton (wiek powyżej 28 dni), jastrychy i tynki cementowe (wiek powyżej 28 dni), szybko twardniejąca masa posadzkowa SKAŁA NR (wiek minimum 7 dni), mury z cegieł, pustaków i bloczków wykonane na pełną spoinę (wiek powyżej 28 dni). - powierzchnie chłonne lub pylące należy zagruntować preparatem SKAŁA PW.

Gruntowanie: Przed nanoszeniem masy hydroizolacyjnej podłoże należy zagruntować równomiernie gruntem SKAŁA PN przy pomocy pędzla, tak aby w momencie nakładania zaprawy uszczelniającej podłoże było matowo – wilgotne. Po ok. 2h można przystąpić do nanoszenia hydroizolacji.

Przygotowanie zaprawy: Wyrób produkowany jest jako zestaw składający się z dwóch komponentów: suchej mieszanki cementowej (składnik A) i emulsji polimerowej (składnik B). Składniki te znajdują się w oddzielnych opakowaniach, stanowiących razem gotowy zestaw. Przygotowanie materiału do użycia polega na wymieszaniu razem obu składników. Zestaw zawiera proporcje właściwe do wymieszania.

Nakładanie pacą: Emulsje polimerową - składnik B (8.75kg) wlać do czystego pojemnika i powoli wsypywać składnik A suchą mieszankę (25kg) cały czas mieszają masę mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Zaprawę odstawić na ok. 10 min., po czym powtórnie wymieszać. Zaprawa jest zdatna do użycia przez około 2h od zarobienia w zależności od warunków atmosferycznych. Składnika B nie rozcieńczać wodą.

Nakładanie pędzlem: Do przygotowanej jak powyżej zaprawy dodać 1,35l wody i wymieszać.

Sposób wykonania: 1. Wykonanie szczelnej izolacji przeciwwilgociowej należy rozpocząć od starannego i prawidłowego uszczelnienia naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych, miejsc styku podłogi i ściany, a także miejsc łączenia powierzchni odkształcalnych i nieodkształcalnych. Należy tu zastosować taśmę uszczelniającą, która wzmacnia hydroizolację w miejscach szczególnie narażonych na naprężenia. Taśmę umieszcza się między kolejnymi warstwami mas uszczelniających. Zaraz po naniesieniu jednej warstwy docięty fragment taśmy wkleja się w masę i natychmiast nakłada warstwę następną. W przypadku dylatacji taśmę rozwija się symetrycznie wzdłuż szczeliny i wciska w nią częściowo. Dzięki temu będzie mogła się swobodnie odkształcać.

  1. W przypadku uszczelniania balkonu lub tarasu ich wodoszczelność w dużej mierze zależeć będzie od jego konstrukcji. Aby woda mogła swobodnie z niego spływać, konieczne jest wykonanie warstwy spadkowej o nachyleniu 2% oznacza to 2 cm spadku na każdy 1 m.b.

  2. Zaprawę zaleca się nanosić w dwóch warstwach.

  3. Pierwszą warstwę zaprawy nakładać ręcznie metalową pacą, równomierną warstwą na powierzchnie robocze. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu warstwy pierwszej tj. po upływie ok. 24h. Grubość każdej warstwy nie powinna być większa niż 3mm. Powierzchnie można wygładzać pacą stalową zwilżoną wodą w kilka minut po nałożeniu masy. Do lepszego wygładzenia poleca się zwilżyć narzędzia wodą. Nie zaleca się wylewania wody na świeżą powłokę masy, gdyż może to spowodować pojawieniem się białych wykwitów.

  4. W przypadku nanoszenia zaprawy na powierzchnie poziome lub podłoża szczególnie narażone na obciążenia lub popękane, zaleca się zatopienie w pierwszej warstwie zaprawy, siatki z włókna szklanego 165. Zaprawa nie może przykrywać środkowych części taśm uszczelniających. Trzeba również przyciąć siatkę w miejscach, gdzie ułożone są taśmy uszczelniające. Uszczelnienie należy wyprowadzić także na wysokość cokołu wywinąć siatkę na zewnątrz zostawiając około 2cm margines. Gdy tylko pierwsza warstwa stanie się odporna na uszkodzenia należy ułożyć drugą warstwę, zwracając uwagę, aby siatka zatopiona w pierwszej warstwie była całkowicie zakryta.

  5. Ułożona warstwa hydroizolacji HYDROELASTON powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu i oddziaływaniem wody przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu.

  6. Płytki ceramiczne można układać po ok.48h w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się. Do przyklejania płytek zaleca się stosować klej elastyczny klasy C2 SKAŁA KME.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przygotowanie, aplikacja, schnięcie zaprawy oraz mocowanie płytek ceramicznych powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +25ºC. W przypadku gdy prace prowadzone są na zewnątrz decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. Przy jej podejmowaniu należy uwzględniać także prognozy na najbliższe 24 godziny. Niskie temperatury i podwyższona wilgotność wydłużają czas wiązania zaprawy. Unikać pracy podczas silnego nasłonecznienia. Zabezpieczyć powierzchnie nieobrabiane przed zabrudzeniem. Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

Proporcja mieszanki: Zestaw zawiera proporcje właściwe do wymieszania (Składnik A : Składnik B = 3 : 1,05)

Przydatność do stosowania: ok. 2 godziny

Temperatura podłoża i powietrza w czasie pracy: +5°C do +25°C

Nakładanie drugiej warstwy: po ok. 24 godzinach

Czas oczekiwania przed montażem okładzin: min. 48h w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się.

Kolor: szary

Nakładanie: pacą

ZUŻYCIE 1,5-1,6kg/m2 na 1mm warstwy

Wyrób zgodny z normą : PN-EN 14891:2012

Deklaracja właściwości użytkowych: DWU/ 42/SKAŁA_Hydroelaston/17

budmajster