flag_pl

Produkty i systemy

Systemy ociepleń

SKAŁA S STANDARD

System dociepleń na styropianie SKAŁA S STANDARD

System dociepleń na styropianie SKAŁA S to zaawansowany, kompleksowy system izolacji termicznej stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji budynków.

SKAŁA S DUAL LAYER

System dociepleń na styropianie SKAŁA S DUAL LAYER

System dociepleń na styropianie SKAŁA S DUAL LAYER to zaawansowany, kompleksowy system izolacji termicznej stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji budynków.

SKAŁA S RENOVADEX

System napraw i remotów budynków ocieplonych SKAŁA S RENOVADEX

System napraw i remontów elewacji ocieplonych SKAŁA S RENOVADEX to nowoczesna i unikalna technologia m. in. do mocowania klejowo-mechanicznego nowych warstw izolacji na dotychczas istniejących ociepleniach bez względu na ich stan techniczny, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.

SKAŁA W

System dociepleń na wełnie mineralnej SKAŁA W

System dociepleń na wełnie minaralnej SKAŁA W to zaawansowany, kompleksowy system izolacji termicznej stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji budynków.

POWERtherm

ZEWNĘTRZNY ZESPOLONY SYSTEM OCIEPLANIA (ETICS) NA BAZIE STYROPIANU  POWERtherm

System dociepleń na styropianie PowerTHERM to zaawansowany, kompleksowy system izolacji termicznej stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji budynków.

Masy tynkarskie i tynki (systemy ociepleń)

SILIKONPERL / RENOVADEX TSB

Tynk kwarcowo-silikonowy z efektem malowanej, śnieżnobiałej powłoki SILIKONPERL / RENOVADEX TSB

Tynk silikonowy SILIKONPERL / RENOVADEX TSB wyprodukowany jest na bazie wysokiej jakości żywicy silikonowej, specjalnych wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

SKAŁA DEKOREX

 SKAŁA DEKOREX

Trwała, barwna, dekoracyjna wyprawa tynkarska, mrozo i wodoodporna. Do wewnątrz i na zewnątrz. Odporna na zmywanie, ścieranie i uderzenia

SKAŁA TAB

Tynk akrylowy - struktura pełna (baranek) SKAŁA TAB

Tynk akrylowy SKAŁA TAB jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na bazie dyspersji akrylowej. Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku.

SKAŁA TAN

Tynk akrylowy - natryskowy SKAŁA TAN

Tynk akrylowy - natryskowy SKAŁA TAN jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na bazie dyspersji akrylowej. Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość modelowania faktury tynku i nakładania za pomocą urządzeń natryskowych.

SKAŁA THB

Tynk hybrydowy - struktura pełna (baranek) SKAŁA THB

Tynk hybrydowy SKAŁA THB jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na dyspersji akrylowej i emulsji silikonowej. Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku.

SKAŁA TSB

Tynk silikonowy - struktura pełna (baranek) SKAŁA TSB

Tynk silikonowy SKAŁA TSB jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, produkowaną na bazie wysokiej jakości żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Tynk cechuje się doskonałymi parametrami reologicznymi, jest łatwy w nakładaniu i gwarantuje uzyskiwanie optymalnej faktury przy zacieraniu tynku.

SKAŁA TSN

Tynk silikonowy - natryskowy SKAŁA TSN

Tynk silikonowy - natryskowy SKAŁA TSN jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, na bazie żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających dzięki czemu uzyskano doskonałą urabialność, łatwość nakładania za pomocą urządzeń natryskowych.

SKAŁA TIB

Tynk silikatowo-silikonowy TIB (SiSi)- struktura pełna (baranek) SKAŁA TIB

Tynk silikatowo-silikonowy SKAŁA TIB (SiSi) jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, na bazie potasowego szkła wodnego, żywicy silikonowej, emulsji siloksanowej, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Tynk cechuje się doskonałymi parametrami reologicznymi, jest łatwy w nakładaniu.

SKAŁA TIN

Tynk silikatowo-silikonowy - natryskowy (SiSi) SKAŁA TIN

Tynk silikatowo-silikonowy - natryskowy SKAŁA TIN (SiSi) jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, na bazie potasowego szkła wodnego, żywicy silikonowej i dyspersji akrylowej oraz dodatków uszlachetniających dzięki czemu uzyskano doskonałą urabialność, łatwość nakładania za pomocą urządzeń natryskowych.

SKAŁA TWB

Tynk krzemianowy (silikatowy) - struktura pełna SKAŁA TWB

Tynk krzemianowy (silikatowy) SKAŁA TWB jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, na bazie potasowego szkła wodnego, wodnej dyspersji żywicy syntetycznej, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających np. wydłużających czas otwarty masy, dzięki czemu uzyskano doskonałą urabialność, łatwość nakładania i wyprowadzania faktury tynku.

POWERTHERM Tynk akrylowy

Tynk akrylowy - struktura pełna (baranek) POWERTHERM Tynk akrylowy

POWERTHERM Tynk akrylowy jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na bazie dyspersji polimerowej. Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku.

POWERTHERM Tynk silikonowy

Tynk silikonowy - struktura pełna (baranek) POWERTHERM Tynk silikonowy

PowerTherm Tynk silikonowy jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na bazie dyspersji akrylowej i emulsji silikonowej. Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku.

POWERTHERM Tynk silikatowy

Tynk silikatowy - struktura pełna (baranek) POWERTHERM Tynk silikatowy

PowerTherm Tynk silikatowy jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na bazie potasowego szkła wodnego i dyspersji polimerowej . Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku.

POWERTHERM Tynk silikatowo-silikonowy

Tynk silikatowo-silikonowy - struktura pełna (baranek) POWERTHERM Tynk silikatowo-silikonowy

Tynk silikatowo-silikonowy POWERtherm jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na baziena bazie potasowego szkła wodnego i dyspersji polimerowej . Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku

POWERTHERM TYNK MOZAIKOWY

 POWERTHERM TYNK MOZAIKOWY

Cienkowarstwowy tynk mozaikowy do wykonywania dekoracyjnych wypraw ozdobnych.

Podkłady tynkarskie (systemy ociepleń)

SKAŁA POB

Podkład tynkarski gruntujący SKAŁA POB

SKAŁA POB przeznaczony jest do gruntowania podłoża przed zastosowaniem tynku akrylowego SKAŁA TAB, tynku akrylowego natryskowego SKAŁA TAN oraz tynku hybrydowego SKAŁA THB. Stosuje się go również w systemach dociepleń na styropianie SKAŁA S.

SKAŁA POS

Podkład tynkarski gruntujący pod tynki silikonowe SKAŁA POS

SKAŁA POS przeznaczony jest do gruntowania podłoża przed zastosowaniem tynku silikonowego SKAŁA TSB oraz tynku silikonowego natryskowego SKAŁA TSN wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podkład SKAŁA POS jest elementem systemu dociepleń SKAŁA S.

SKAŁA POW

Podkład tynkarski gruntujący pod tynki silikatowe i silikatowo-silikonowe SKAŁA POW

SKAŁA POW jest podkładem tynkarskim przeznaczonym do gruntowania podłoża przed zastosowaniem tynku silikatowego SKAŁA TWB i tynku silikatowo-silikonowego SKAŁA TIB (SiSi) oraz SKAŁA TIN (SiSi).

SKAŁA Gruntex Dekogrund

Podkład tynkarski gruntujący SKAŁA Gruntex Dekogrund

Podkład tynkarski GRUNTEX DEKOGRUND przeznaczony jest do wykonywania powłok sczepnych pod wyprawy z tynków strukturalnych oraz pod dekoracyjny tynk mozaikowy DEKOREX i SKAŁA TM. Stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podkład GRUNTEX DEKOGRUND jest elementem systemu dociepleń SKAŁA S.

POWERtherm Grunt podtynkowy

Podkład tynkarski gruntujący POWERtherm Grunt podtynkowy

POWERtherm Grunt podtynkowy jest uniwersalnym podkładem tynkarskim przeznaczonym do gruntowania podłoża przed zastosowaniem tynków akrylowych, silikonowych, silikatowych, mineralnych lub mozaikowych.

Zaprawy klejowe i kleje (systemy ociepleń)

SKAŁA KS

Do wykonywania warstwy zbrojonej i mocowania płyt styropianowych SKAŁA KS

Zaprawa klejowo-szpachlowa SKAŁA KS Do wykonywania warstwy zbrojonej i mocowania płyt styropianowych EPS i EPS z dodatkiem grafitu w systemie dociepleń SKAŁA S

SKAŁA KSZ

Do mocowania płyt styropianowych EPS w systemie dociepleń SKAŁA S SKAŁA KSZ

Klej do styropianu SKAŁA KSZ jest gotową suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych i styropianu, brakiem spływu z powierzchni pionowej, paroprzepuszczalnością.

SKAŁA KW

Zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie dociepleń SKAŁA W SKAŁA KW

Zaprawa klejowo-szpachlowa SKAŁA KW służy do wykonywania warstw zbrojonych z użyciem siatki z włókna szklanego oraz do przyklejania płyt z wełny mineralnej w systemie dociepleń SKAŁA W. Może być stosowana do szpachlowania nośnych powierzchni otynkowanych, betonowych, ceramicznych itp.

SKAŁA KWZ

Zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej w systemie dociepleń SKAŁA W SKAŁA KWZ

Zaprawa klejowa SKAŁA KWZ służy do przyklejania płyt z wełny mineralnej w systemie ociepleń SKAŁA W i SKAŁA W RENOVADEX. Może być stosowana do szpachlowania nośnych powierzchni otynkowanych, betonowych, ceramicznych itp.

DEKOFIX

 DEKOFIX

Zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej i mocowania płyt styropianowych eps i eps z dodatkiem grafitu w systemach napraw i remontów elewacji ocieplonych

RENOVADEX PU

Klej poliuretanowy do styropianu RENOVADEX PU

Klej poliuretanowy do styropianu SKAŁA RENOVADEX PU przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą. Zapewnia doskonałą przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu oraz niezwykle istotną stabilność wymiarową.

POWERtherm Klej do siatki

Do wykonywania warstwy zbrojonej i przyklejania płyt styropianowych w systemach dociepleń. POWERtherm Klej do siatki

POWERtherm Klej do siatki służy do wykonywania warstwy zbrojonej i przyklejania płyt styropianowych w systemach dociepleń.

POWERtherm Klej do styropianu

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych w systemach dociepleń. POWERtherm Klej do styropianu

POWERtherm Klej do styropianu służy do przyklejania płyt styropianowych w systemie ociepleń jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Preparaty gruntujące i sczepne

SKAŁA PG

Drobnocząsteczkowy preparat głębokopenetrujący SKAŁA PG

Gotowy do użycia, uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy, drobnocząsteczkowy preparat głębokopenetrujący, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, wykładziny podłogowe i posadzki.

SKAŁA PG KONCENTRAT 1:1

Drobnocząsteczkowy preparat głębokopenetrujący SKAŁA PG KONCENTRAT 1:1

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy, drobnocząsteczkowy preparat głębokopenetrujący, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, wykładziny podłogowe i posadzki.

SKAŁA PGU

Uniwersalny Preparat Gruntujący SKAŁA PGU

Uniwersalny bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowych przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, wykładziny podłogowe i posadzki. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych podłoży budowlanych, na zewnątrz i wewnątrz budynków .

SKAŁA nanoHydroGEL

Drobnocząsteczkowy żel gruntujący SKAŁA nanoHydroGEL

Wzmacnia i uszczelnia podłoże, zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych kolejnych wyrobów, nie chlapie podczas nakładania.

SKAŁA PN

Preparat gruntujący SKAŁA PN

SKAŁA PN przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod hydroizolacje, posadzki i podkłady podłogowe. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych i porowatych podłoży budowlanych.

SKAŁA PW

 SKAŁA PW

Wodorozcieńczalny preparat na bazie potasowego szkła wodnego. Wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża. Jest paroprzepuszczalny.

SKAŁA Renovastik

Grunt Sczepny SKAŁA Renovastik

Elastyczny podkład wzmacniający przyczepność (grunt sczepny). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Farby elewacyjne i podkładowe

SKAŁA EGA

Elewacyjna farba egalizacyjna SKAŁA EGA

SKAŁA EGA to akrylowa farba elewacyjna o wysokiej hydrofobowości i bardzo dobrej sile krycia. Tworzy trwałą i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie

SKAŁA EGASIL

Silikonowa farba egalizacyjna SKAŁA EGASIL

SKAŁA EGASIL to silikonowa farba elewacyjna na bazie emulsji silikonowej i żywicy polimerowej. Charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i wysoką siłą krycia.

SKAŁA FA

Elewacyjna farba akrylowa SKAŁA FA

SKAŁA FA to akrylowa farba elewacyjna o wysokiej hydrofobowości i bardzo dobrej sile krycia. Tworzy trwałą i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie.

SKAŁA FS

Elewacyjna farba silikonowa SKAŁA FS

Silikonowa farba elewacyjna
Matowa farba elewacyjna przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-ochronnych powłok malarskich na zewnątrz budynków. Stosowana zarówno na podłożach mineralnych, jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych.

SKAŁA FW

Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa) SKAŁA FW

SKAŁA FW to silikatowa farba elewacyjna na bazie potasowego szkła wodnego i specjalnie dobranych wypełniaczy. Charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i wysoką siłą krycia. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

RENOVA SILIKONPERL

Elewacyjna farba kwarcowa RENOVA SILIKONPERL

Renova SILIKONPERL najwyższej jakości farba elewacyjna z efektem sperlania wody, doskonale chroniąca przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych

SKAŁA FG

Elewacyjna farba podkładowa SKAŁA FG

Fabrycznie przygotowana, gotowa do użycia farba podkładowa, która zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ogranicza powstawanie przebarwień podłoża, zwiększa przyczepność powłoki malarskiej, ujednolica kolorystykę podłoża i wzmacnia powierzchniowo podłoże.

SKAŁA GG

Podkład gruntujący SKAŁA GG

Fabrycznie przygotowana, gotowa do użycia farba podkładowa, która zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ogranicza powstawanie przebarwień podłoża. Jest łatwa w nanoszeniu, przeznaczony na wszelkie typowe podłoża mineralne (szczególne na podłoża niejednorodne).

POWERtherm Farba akrylowa

Elewacyjna farba akrylowa POWERtherm Farba akrylowa

POWERtherm farba akrylowa to farba elewacyjna o wysokiej hydrofobowości i bardzo dobrej sile krycia. Tworzy trwałą i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie.

POWERtherm Farba silikonowa

Elewacyjna farba silikonowa POWERtherm Farba silikonowa

POWERtherm farba silikonowa to farba elewacyjna na bazie emulsji silikonowej i żywicy polimerowej. Charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i wysoką siłą krycia. Tworzy trwałą matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie.

Farby do wnętrz

PREMIUM Perfekt

Dyspersyjna farba do malowania ścian i sufitów PREMIUM Perfekt

Dyspersyjna, nawierzchniowa farba do wnętrz, do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów, barwiona w szerokiej palecie kolorów. Charakteryzuje się bardzo dużą siłą krycia i słabym zapachem.

AKRIMAL

Akrylowa farba do malowania ścian i sufitów AKRIMAL

Akrylowa farba nawierzchniowa do wnętrz, przeznaczona do wykonywania barwnych, dekoracyjnych powłok malarskich o przyjemnej matowej optyce. Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu farba posiada dużą siłę krycia. Farba jest łatwa w użyciu, lekko wypełniająca, wydajna, nie żółknąca.

EKOLATEX

Lateksowa farba do malowania ścian i sufitów EKOLATEX

Lateksowa, nawierzchniowa farba do wnętrz, do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów, barwiona w szerokiej palecie kolorów. Charakteryzuje się dużą siłą krycia i słabym zapachem.

AQUAMAL

Dyspersyjno-krzemianowa farba do wnętrz AQUAMAL

Dyspersyjno-krzemianowa, nawierzchniowa farba do wnętrz, do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów, barwiona w szerokiej palecie kolorów. Charakteryzuje się dużą siłą krycia i słabym zapachem.

MALATEX ultra biel

Biała, lateksowa farba do malowania ścian i sufitów MALATEX ultra biel

Biała, lateksowa, nawierzchniowa farba do wnętrz, do pierwszego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów. Charakteryzuje się dużą siłą krycia i słabym zapachem.

RELATEX 5 MAT

Lateksowa farba do malowania ścian i sufitów - matowa RELATEX 5 MAT

Lateksowa, nawierzchniowa farba do wnętrz, do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów, barwiona w szerokiej palecie kolorów. Wodorozcieńczalna, zapewnia bezzapachową aplikację i wysychanie.

RELATEX 7 SATIN

Lateksowa farba do malowania ścian i sufitów - satynowa RELATEX 7 SATIN

Lateksowa, półmatowa farba do wnętrz, do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów, barwiona w szerokiej palecie kolorów. Wodorozcieńczalna o słabym, neutralnym zapachu.

CERAMICZNA

Wodorozcieńczalna farba nowej generacji, satynowa. CERAMICZNA

Wodorozcieńczalna farba nowej generacji, satynowa, przyjazna dla środowiska, posiada dużą siłę krycia. Formuła farby zapewnia doskonałą aplikację, odporność na plamy nie zawiera też substancji przyciągających kurz, co minimalizuje przywieranie zabrudzeń z powietrza.

RENOSCHWARZ

Matowa, czarna farba. RENOSCHWARZ

Renoschwarz jest dyspersyjną wodorozcieńczalną, czarną farbą matową na bazie żywic polimerowych o słabym neutralnym zapachu. Odpowiednio dobrane surowce sprawiają, że farba podczas malowania nie chlapie, bardzo dobrze kryje powierzchnie i ma bardzo dobre parametry aplikacyjne. Zapewnia trwały i intensywny czarny kolor w głębokim matowym wykończeniu.

Kleje do płytek

Skała KME

Wysokoelastyczny, mocny, odkształcalny, klej do płytek  ceramicznych, gresowych, kamiennych, klinkierowych i mozaiki, na podłoża  trudne i nietypowe Skała KME

Mocny, wysokoelastyczny, odkształcalny, mrozoodporny klej do płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych, klienkierowych i mozaiki, na podłoża trudne i nietypowe.
C2 TE S1

Skała KMB

 Skała KMB

Elastyczny, biały klej do marmuru.

Skała KMG

Zaprawa klejowa do gresu odporna na warunki atmosferyczne do stosowania na ogrzewanie podłogowe, mrozoodporna Skała KMG

Zaprawa klejowa SKAŁA KMG przeznaczona jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek o niskiej nasiąkliwości, szczególnie gresu oraz płytek ceramicznych, terakoty, płytek elewacyjnych i klinkierowych. Zaprawa klejowa SKAŁA KMG może być również stosowana do szpachlowania oraz wypełniania ubytków do grubości warstwy 8 mm.
C2 TE

Skała KM

Elastyczna zaprawa klejowa do glazury do stosowania na ogrzewanie podłogowe, mrozoodporna  Skała KM

Elastyczny i mrozoodporny klej do płytek ceramicznych, gresowych, klinkierowych i kamiennych, na typowe, stabilne i wytrzymałe podłoża.

Skała KZ

Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i kamiennych, mrozoodporna Skała KZ

Zaprawa klejowa SKAŁA KZ przeznaczona jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek ceramicznych i kamiennych. SKAŁA KZ jest produktem mrozoodpornym i wodoodpornym. Nadaje się do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.
C1 T

Zaprawy tynkarskie

SKAŁA ZTM-WL10

Zaprawa tynkarska, wapienno-cementowa, z perlitem, lekka, do nakładania maszynowego SKAŁA ZTM-WL10

Wapienno-cementowa, lekka zaprawa tynkarska do nakładania mechanicznego.

SKAŁA ZW

Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szpachlowania i wypełniania ubytków, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz SKAŁA ZW

Zaprawa wyrównująca SKAŁA ZW przeznaczona do szpachlowania i wypełniania ubytków, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

SKAŁA ZT

Zaprawa tynkarska - drobnoziarnista SKAŁA ZT

Mineralna, drobnoziarnista, hydrofobizowana zaprawa tynkarska na bazie wysokiej jakości cementu portlandzkiego i wapna. Wodo i mrozoodporna. O dużej przyczepności do podłoża i doskonałych właściwościach roboczych. Nadaje się do filcowania.

SKAŁA ZS

 SKAŁA ZS

Biała zaprawa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania i wyrównywania powierzchni ścian.

Zaprawy murarskie

SKAŁA KG

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego i bloczków silikatowych, mrozoodporna SKAŁA KG

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczków SKAŁA KG przeznaczona jest do cienkowarstwowego, murowania ścian konstrukcyjnych i działowych z betonu komórkowego i bloczków silikatowych.

SKAŁA ZMP

Zaprawa murarska popularna przeznaczona do murowania i spoinowania ścian SKAŁA ZMP

Zaprawa murarska SKAŁA ZMP przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych robót murarskich oraz spoinowania ścian. Dzięki swojej plastyczności i wytrzymałości nadaje się jako podkład pod tynki oraz jako zaprawa do wypełniania ubytków w tynkach.

SKAŁA ZMK

Zaprawa murarska do klinkieru SKAŁA ZMK

Zaprawa murarska do klinkieru SKAŁA ZMK jest zaprawą murarską przeznaczoną do murowania i spoinowania ścian, ogrodzeń, kominów z cegieł i płytek klinkierowych oraz innych elementów z cegieł o niskiej nasiąkliwości (3-5%). Skutecznie zmniejsza ryzyko występowanie wykwitów i białych zacieków na powierzchni muru.

Zaprawy posadzkowe

SKAŁA ZB BETON B20

 SKAŁA ZB BETON B20

Zaprawa betonowa, posadzka cementowa.

SKAŁA NR

 SKAŁA NR

Samopoziomująca, szybkoschnąca wylewka cementowa.

Preparaty biobójcze i ochronne

SKAŁA RENOVA

Produkt algo- i grzybobójczy SKAŁA RENOVA

Produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niz drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki; beton, wapienie, kamienie, itp. materiały.

SKAŁA BIOMAL

 SKAŁA BIOMAL

Preparat do ochrony powierzchni zewnętrznych budynków przed porostem glonów i grzybów.

SKAŁA Satglazer

Lakier ochronno-dekoracyjny SKAŁA Satglazer

Zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami i działaniem wody, przez co staje się ona odporna na zmywanie i jest dużo trwalsza.

SKAŁA Matglazer

 SKAŁA Matglazer

Lakier ochronno-dekoracyjny. Doskonale nadaje się do zabezpieczania powłok malarskich, tynków dekoracyjnych i strukturalnych, tynków mozaikowych, podłoży mineralnych.

Produkty specjalne

Klej poliuretanowy RENOVADEX PU

 Klej poliuretanowy RENOVADEX PU

Klej przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą. Zapewnia doskonałą przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu oraz niezwykle istotną stabilność wymiarową.

Łącznik RENOVADEX Rx

Łączniki do mocowania termoizolacji Łącznik RENOVADEX Rx

Łączniki RENOVADEX Rx do wykonania połączeń mechanicznych i mechaniczno-klejonych izolacji termicznej do róznych podłoży, a przede wszystkim do wzmacniania odspojonych i osłabionych układów ociepleniowych do ścian.

HYDROELASTON

 HYDROELASTON

Dwuskładnikowa elastyczna masa hydroizolacyjna.

Taśma hydroizolacyjna

 Taśma hydroizolacyjna

Taśma uszczelniająca stosowana w systemach hydroizolacji SKAŁA.

Rozcieńczalnik do tynków uniwersalny

Rozcieńczalnik do tynków uniwersalny Rozcieńczalnik do tynków uniwersalny

Rozcieńczalnik do tynków jest dodatkiem produkowanym na bazie żywicy polimerowej i dodatków uszlachetniajacych. Dodawany jest do tynków w celu poprawy aplikacji, bez utraty parametrów wytrzymałościowych.

Rozcieńczalnik do tynków mozaikowych

Rozcieńczalnik do tynków mozaikowych Rozcieńczalnik do tynków mozaikowych

Rozcieńczalnik do tynków mozaikowych jest dodatkiem produkowanym na bazie żywicy akrylowej i dodatków uszlachetniających. Dodawany jest do tynków mozaikowych w celu poprawy aplikacji, bez utraty parametrów wytrzymałościowych.

Dekoracje

BETON SZARY

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze szarym BETON SZARY

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze szarym.

BETON BIAŁY

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze białym BETON BIAŁY

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze białym.

DESKA

Szlachetny  tynk dekoracyjny imitujący strukturę deski oraz innych efektów ozdobnych  DESKA

Szlachetny tynk dekoracyjny imitujący strukturę deski oraz innych efektów ozdobnych

GRANITIC

Granitowy, natryskowy tynk dekoracyjny GRANITIC

Tynk mozaikowy natryskowy GRANITIC jest dekoracyjno - ochronną, natryskową wyprawą tynkarską na bazie naturalnego kruszywa granitowego. Do wewnątrz i na zewnątrz.

VISIONARIO

Drobnoziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze ecru VISIONARIO

Drobnoziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze ecru.

TRAWERTYN

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze piaskowym TRAWERTYN

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze piaskowym.

PODKŁAD GRUNTUJĄCY

 PODKŁAD GRUNTUJĄCY

Podkład Gruntujący do przygotowania podłoża w systemach dekoracyjnych.

FORMA - DESKA

 FORMA - DESKA

Matryca do odciskania wzoru deski w sześciu wariantach.

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY

 ŚRODEK ANTYADHEZYJNY

Środek antyadhezyjny służy do odpowiedniego przygotowania matrycy, która będzie odbijana w tynku dekoracyjnym.

IMPREGNAT OCHRONNY

 IMPREGNAT OCHRONNY

Preparat wzmacniający wierzchnią warstwę dekoracji.

ALVARO

Kolorowy lakier ochronno-dekoracyjny ALVARO

Kolorowy lakier ochronno-dekoracyjny.

BONITA

Lakier z perłową poświatą. BONITA

Lakier z perłową poświatą.

BROCADO

Kolorowy lakier z brokatem BROCADO

Kolorowy lakier z brokatem.

DECORADO

Perłowy lakier z brokatem DECORADO

Perłowy lakier z brokatem.

CRISTALO

Bezzapachowa lateksowa farba strukturalna do wnętrz CRISTALO

Bezzapachowa lateksowa farba strukturalna do wnętrz.

DOLORES

Lakier ze srebrną poświatą DOLORES

Lakier ze srebrną poświatą.

PERLITO

Kolorowy lakier perłowy PERLITO

Kolorowy lakier perłowy.

KAMENTALIK

Granitowe, szlachetne kruszywo elewacyjne KAMENTALIK

Granitowe, szlachetne kruszywo elewacyjne

budmajster