flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA PW

SKAŁA PW jest wodorozcieńczalnym preparatem na bazie potasowego szkła wodnego. Wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża, jest paroprzepuszczalny. Wydajny i łatwy w aplikacji. Na skutek reakcji chemicznej grunt trwale łączy się z podłożem. Wzmacniania piaszczące, osypujące się lub kredujące podłoża mineralne, wzmacnia stare silikatowe powłoki malarskie.

SKAŁA PW przeznaczony jest do wzmacniania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych oraz do właściwego przygotowania podłoża pod krzemianową (silikatową) farbę elewacyjną SKAŁA FW. Nie zawiera lotnych związków organicznych. Wzmacnia i uszczelnia podłoże, posiada mineralny charakter, redukuje pylistość podłoża, zwiększa wydajność farb ilikatowych. SKAŁA PW przeznaczony jest do wzmacniania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych oraz do właściwego przygotowania podłoża pod krzemianową (silikatową) farbę elewacyjną SKAŁA FW.

Zalecany do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych i zwietrzałych podłoży betonowych, jastrychów cementowych, tynków wapiennych, wapienno-cementowych i cementowych, płyt cementowo-włóknowych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych. Polecany do gruntowania wyłącznie mineralnych podłoży (jak np.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i krzemianowe). Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Uwaga: Nie stosować preparatu na podłożach pokrytych powłokami malarskimi i wyprawami tynkarskimi na bazie żywic polimerowych oraz na podłożach gipsowych.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mineralne i nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże n ależy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Uwaga: Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy bezwzględnie zabezpieczyć przed nakładaniem preparatu. Zabrudzenia spowodowane preparatem SKAŁA PW mogą spowodować trwałe uszkodzenia!

Przygotowanie produktu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Dopuszcza się rozcieńczenie preparatu wodą w sosunku 1:1.

Wykonanie:
Preparat nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od chłonności podłoża. Nie wolno dopuścić do powstawania kałuż i zacieków. Nie łaczyć preparatu z innymi materiałami. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +8°C do +25°C.

Wysychanie:
Czas schnięcia preparatu wynosi ok. 24h (w temperaturze +20ºC i wilgotności względnej 60%).
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania gruntu. Nowo wykonaną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci.

DANE TECHNICZNE
Skład: potasowe szkło wodne, dodatki,
Gęstość: ok. 1,10 kg/dm3;
Barwa: bezbarwna;
Temp. stosowania (powietrza i podłoża): +8°do +25°;
Względna wilgotność powietrza: ≤75%.
Zawartość LZO: poniżej 30g/l. (Dyrektywa 2004/42/CE)

budmajster