flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA PN

Preparat gruntujący

SKAŁA PN przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod hydroizolacje, posadzki i podkłady podłogowe. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych i porowatych podłoży budowlanych.

  • wzmacnia powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża

  • zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoży

  • jako promotor przyczepności (mostek sczepny) pod hydroizolacje, posadzki i podkłady podłogowe

SKAŁA PN jest preparatem na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowych. Charakteryzuje się doskonałą elastycznością i odpornością na działanie wody. Ogranicza zbyt szybkie odciaganie wody przez podłoże.

Zalety: nie zawiera rozpuszczalników organicznych, wzmacnia i uszczelnia podłoże, zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych kolejnych wyrobów zwłaszcza hydroizolacji, posadzek i podkładów podłogowych.

SKAŁA PN przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod hydroizolacje, posadzki i podkłady podłogowe. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych i porowatych podłoży budowlanych. Do stosowania na podłożach mineralnych jak np.: beton, beton komórkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche, równe oraz oczyszczone z kurzu, brudu oraz elementów nienasiąkliwych takich jak farby olejne, akrylowe itp. Nie może być zatłuszczone. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.

WYKONANIE:
Preparat nanosić na podłoże w jednej warstwie za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Nie wolno dopuścić do powstawania kałuż i zacieków. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Preparat wysycha ok. 6 h w zależności od panującej temperatury i wilgotności.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania gruntu. Nowo wykonaną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Narzędzia myć czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

PRZECHOWYWANIE I PAKOWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i zaistniałe z tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

DANE TECHNICZNE:
Dostępne opakowania: 5l, 10l

Zużycie: ok. 0,20 kg/m2

Czas schnięcia: ok. 6h

Temperatura podłoża: +5°C do +25°C

Temperatura otoczenia: +5°C do +25°C

Produkt zgodny z: PN-C-81906:2003; rodzaj III

budmajster