flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA PG KONCENTRAT 1:1

Drobnocząsteczkowy preparat głębokopenetrujący

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy, drobnocząsteczkowy preparat głębokopenetrujący, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, wykładziny podłogowe i posadzki.

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie wodorozcieńczalnych drobnocząsteczkowych dyspersji akrylowych przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, wykładziny podłogowe i posadzki. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych podłoży budowlanych, na zewnątrz i wewnątrz budynków . Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, beton komórkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe). Stosowany w systemach dociepleń SKAŁA S, SKAŁA S RENOVADEX, SKAŁA W, SKAŁA W RENOVADEX. Uwaga: Preparatu nie należy stosować do gruntowania podłoży o niskiej chłonności (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów podłoże należy użyć preparat SKAŁA Renova Preparat Grzybobójczy zgodnie z wytycznymi producenta.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
Preparat rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 i dobrze wymieszać.

WYKONANIE:
Preparat nanosić na podłoże w jednej lub dwóch warstwach (w zależności od chłonności podłoża) za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk, metodą „mokre na mokre”. Uwaga: Naniesiony preparat powinien całkowicie wniknąć w podłoże, nie tworząc na jego powierzchni szczelnej powłoki (tzw. „filmu”) oraz zacieków.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Narzędzia myć czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

PRZECHOWYWANIE I PAKOWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i zaistniałe z tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

DANE TECHNICZNE:
Skład: Dyspersja akrylowa, dodatki, konserwant Gęstość: ok. 1,00 kg/dm3; Barwa: mleczna, po wyschnięciu bezbarwna; Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): +5°do +25°; Względna wilgotność powietrza: ≤75%. Zawartość LZO: poniżej 30g/l. (Dyrektywa 2004/42/CE)

ZUŻYCIE:
W zależności od chłonności podłoża średnie zużycie wynosi ok. 0,20 L/m2.

budmajster