flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA nanoHydroGEL

Drobnocząsteczkowy żel gruntujący

SKAŁA nanoHydroGEL jest preparatem na bazie wodorozcieńczalnych drobnocząsteczkowych dyspersji akrylowych. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Wzmacnia i uszczelnia podłoże, zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych kolejnych wyrobów, nie chlapie podczas nakładania.

SKAŁA nanoHydroGEL przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki malarskie, okładziny ceramiczne, wykładziny podłogowe i posadzki. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych i porowatych podłoży budowlanych. Do stosowania na podłożach mineralnych jak np.: beton, beton komórkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

  • znakomicie zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
  • wzmacnia podłoże
  • zwiększa przyczepność do podłoża kolejnych warstw
  • nie chlapie podczas nakładania

Uwaga: Preparatu nie należy stosować do gruntowania podłoży o niskiej chłonności.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche, równe oraz oczyszczone kurzu, brudu oraz elementów nienasiąkliwych takich jak farby olejne, akrylowe itp. Nie może być zatłuszczone. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.

WYKONANIE:
Preparat nanosić na podłoże w jednej warstwie za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Nie wolno dopuścić do powstawania kałuż i zacieków. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Narzędzia myć czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

PRZECHOWYWANIE I PAKOWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Produkt zgodny z: PN-C-81906:2003; rodzaj III

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i zaistniałe z tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

DANE TECHNICZNE:
Dostepne opakowania: 5 kg, 10 kg Zużycie: ok.0,25l /m2 Czas schnięcia: do 24h Temperatura podłoża: +5°C do +25°C Temperatura otoczenia: +5°C do +25°C

ZUŻYCIE:
W zależności od chłonności podłoża średnie zużycie wynosi ok. 0,25 L/m2.

budmajster