flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA POS

Podkład tynkarski gruntujący pod tynki silikonowe

SKAŁA POS jest produktem gotowym do użycia na bazie dyspersji polimerowej, żywicy silikonowej, wypełniaczy i środków uszlachetniających. Dzięki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu.

 • zawiera kruszywo, co ułatwia nakładanie kolejnej warstwy
 • zwiększa przyczepność do podłoża wyprawy tynkarskiej
 • ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
 • ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub przechodzenia zanieczyszczeń z podkładowych zapraw klejowych.
 • zmniejsza nasiąkliwość podłoża,
 • posiada właściwości silnie kryjące,
 • szeroka gama kolorystyczna,
 • zwiększona odporność na porost glonów i grzybów- formuła BIO - STOP
 • przeznaczony do stosowania w podwyższonej temperaturze od 5°C do 30°C

SKAŁA POS przeznaczony jest do gruntowania podłoża przed zastosowaniem tynku silikonowego SKAŁA TSB oraz tynku silikonowego natryskowego SKAŁA TSN wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podkład SKAŁA POS jest elementem systemu dociepleń SKAŁA S.

ZALECANY NA:

 • warstwę zbrojoną w systemach dociepleń SKAŁA S i SKAŁA S RENOVADEX
 • podłoża mineralne
 • tynki cementowe i cementowo-wapienne
 • beton, bloczki z betonu komórkowego
 • płyty gipsowo-kartonowe

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Nierówności i ubytki należy uzupełnić. W przypadku wykonywania systemu dociepleń SKAŁA S wykonać warstwę zbrojoną. Do gruntowania warstwy zbrojonej można przystąpić po minimum 3 dniach od jej wykonania.

Przygotowanie produktu:
Podkład tynkarski gruntujący SKAŁA POS dostarczany jest w postaci gotowego do użycia produktu. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji, barwy i rozkładu ziarna strukturalnego.
W uzasadnionych przypadkach podkład tynkarski można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg podkładu). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

Wykonanie:
Podkład tynkarski należy równomiernie nałożyć na powierzchnie za pomocą wałka lub pędzla i pozostawić do wyschnięcia (tj. ok 6h). W razie konieczności gruntowanie można powtórzyć, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. W czasie wykonywania prac należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej wymieszanie. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C.

Wysychanie:
Czas wysychania podkładu w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 55% wynosi ok. 6 godzin, w tym czasie należy go chronić przed bezpośrednimi opadami. Podczas nakładania i w czasie wysychania materiału temperatura nie może być niższa od + 5°C oraz wyższa niż +30°C. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania masy tynkarskiej. Nowo wykonaną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

Wskazówki wykonawcze:
Gruntowaną powierzchnię należy chronić w trakcie nakładania i wysychania przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie folii ochronnych. Powierzchnie narażone na zachlapanie należy zabezpieczyć

Bazowy środek wiążący:

żywica silikonowa, dyspersja akrylowa, wypełniacze, środki uszlachetniające

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK, SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

ok.0,25 kg/m2

Czas schnięcia

ok. 6 godz.

Temperatura podłoża:

od +5°C do +30°C;

Temperatura otoczenia:

od +5°C do +30°C;

budmajster