flag_pl

Produkty i systemy

POWERtherm Grunt podtynkowy

Podkład tynkarski gruntujący

POWERtherm Grunt podtynkowy jest produktem gotowym do użycia na bazie dyspersji polimerowej, wypełniaczy i środków uszlachetniających. Dzięki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu.

 • zawiera kruszywo, co ułatwia nakładanie kolejnej warstwy,
 • zwiększa przyczepność do podłoża wyprawy tynkarskiej
 • ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
 • ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub przechodzenia
 • zanieczyszczeń z podkładowych zapraw klejowych,
 • zmniejsza nasiąkliwość podłoża,
 • posiada właściwości silnie kryjące,
 • niweluje powstawanie plam na powierzchni tynków,
 • szeroka gama kolorystyczna,
 • zwiększona odporność na porost glonów i grzybów.

Grunt podtynkowy PowerTherm jest uniwersalnym podkładem tynkarskim przeznaczonym do gruntowania podłoża przed zastosowaniem tynków akrylowych, silikonowych, silikatowych, mineralnych lub mozaikowych.

Zalecany na:

 • tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • beton, bloczki z betonu komórkowego,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • warstwę zbrojoną w systemach dociepleń.

W przypadku wykonywania wypraw tynkarskich zaleca się przygotowanie podkładu tynkarskiego w tym samym kolorze.

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Nierówności i ubytki należy uzupełnić. W przypadku wykonywania systemu dociepleń wykonać warstwę zbrojoną siatką. Do gruntowanie warstwy zbrojonej można przystąpić po minimum 3 dniach od jej wykonania. Przygotowanie produktu: Grunt podtynkowy PowerTherm dostarczany jest w postaci gotowego do użycia produktu. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji, barwy i rozkładu ziarna strukturalnego.
W uzasadnionych przypadkach podkład tynkarski można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg podkładu). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

W przypadku wykonywania wypraw tynkarskich barwionych w masie zaleca się przygotowanie podkładu tynkarskiego w kolorze zbliżonym, lecz jaśniejszym od koloru masy tynkarskiej. Po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru podkładu tynkarskiego z zamówieniem. Wykonanie: Podkład tynkarski należy równomiernie nałożyć na powierzchnie za pomocą wałka lub pędzla i pozostawić do wyschnięcia (tj. ok 6h). W razie konieczności gruntowanie można powtórzyć, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. W czasie wykonywania prac należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej wymieszanie. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C.

Wysychanie: Czas wysychania podkładu w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 55% wynosi ok. 6 godzin, w tym czasie należy go chronić przed bezpośrednimi opadami. Podczas nakładania i w czasie wysychania materiału temperatura nie może być niższa od + 5°C oraz wyższa niż +25°C. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania masy tynkarskiej. Nowo wykonaną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

Bazowy środek wiążący:

dyspersja akrylowa;

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK, SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

ok.0,25 kg/m2

Czas schnięcia

ok. 6 godz.

Temperatura podłoża:

od +5°C do +25°C;

Temperatura otoczenia:

od +5°C do +25°C;

budmajster