flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA TMB

MINERALNA ZAPRAWA TYNKARSKA

Tynk mineralny SKAŁA TMB jest fabrycznie przygotowaną mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku. Tynk jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

Tynk mineralny SKAŁA TMB przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjno - ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich budynków istniejących oraz nowo realizowanych, jest integralnym elementem systemu ociepleń SKAŁA W / SKAŁA W RENOVADEX z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Suchą mieszankę zaprawy wsypać do 5,5 – 6,25 litra czystej, zimnej wody na worek 25 kg i wymieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Następnie tynk odstawić na ok. 5 min., po czym powtórnie wymieszać. Tynk jest zdatny do użycia przez około 1,5 -2,0 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Należy pamiętać by zachować jednakowe dozowanie wody do każdego opakowania tynku na jedną powierzchnie ściany.

WYKONANIE
Tynk mineralny SKAŁA TMB nałożyć na zagruntowane podłoże cienką warstwą przy pomocy gładkiej nierdzewnej pacy, a następnie zebrać nadmiar zaprawy (do grubości ziarna). Po krótkim czasie, kiedy masa nie klei się do narzędzi, wyprowadzić fakturę tynku przy pomocy packi z tworzywa sztucznego. Należy przestrzegać zasady zacierania ruchami pacy w jednym kierunku przez wszystkich zacierających na ścianie. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w jednym cyklu technologicznym, materiałem z jednej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W  przeciwnym razie miejsca łączenia mogą być widoczne. Przy dużych powierzchniach, wtedy gdy niemożliwe jest prowadzenie prac w sposób ciągły, elewację należy podzielić na mniejsze fragmenty z wykorzystaniem naturalnych podziałów(za rynnami, krawędzie zewnętrzne, wewnętrzne itp.). Odcięcia wykonywać przy użyciu taśmy samoprzylepnej.
Taśmę przykleić wzdłuż wyznaczonej na podłożu linii, nałożyć tynk i nadać mu fakturę. Następnie taśmę oderwać wraz z resztkami świeżego tynku. Czas pracy pomiędzy nałożeniem tynku, a jego zatarciem zależy od chłonności podłoża i  temperatury otoczenia. W czasie tynkowania należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej mieszanie kielnią przed nałożeniem na pacę, nie dodawać wody. Tynk można malować farbą silikatową SKAŁA FW lub SKAŁA FS po upływie min. 7 dni, natomiast innymi farbami elewacyjnymi (np. akrylową) nie wcześniej niż po upływie 4 - 6 tygodni. UWAGA! Tynk nanosić przy temperaturze podłoża od +5°C do +30°C, chronić przed działaniem słońca, wiatru i deszczu. WYSYCHANIE Czas wysychania tynku zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godzin. Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +30ºC. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
W celu uzyskania jednorodnej struktury tynku na całej powierzchni nadmiar tzw. mleczka należy ściągać pacą i zrzucać do odrębnego pojemnika, zrzucanie nadmiaru mleczka do używanego w trakcie nakładania pojemnika z  tynkiem spowoduje rozrzedzenie tynku i może zmienić jego strukturę ziarnową. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniem i deszczem. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwłocznie po wykonaniu prac tynkarskich i założeniu orynnowania należy zdemontować rusztowania, albo pomosty w  celu wyeliminowania możliwości zabrudzenia tynku np. podczas deszczu. Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do +30ºC. Na jedną powierzchnię zaleca się nakładać tynk z tej samej partii produkcyjne. Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.

ZUŻYCIE
Dokładne zużycie określić za pomocą prób. Dla tynku SKAŁA TMB (baranek):

1,5 mm: ok. 2,3 kg/m2
2,0 mm: ok. 3,0 kg/m2
3,0 mm: ok. 4,5 kg/m2

budmajster