flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA TAN

Tynk akrylowy - natryskowy

Tynk akrylowy - natryskowy SKAŁA TAN jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, na bazie wodnej dyspersji żywicy syntetycznej, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających dzięki czemu uzyskano doskonałą urabialność, łatwość nakładania za pomocą urządzeń natryskowych.

 • wzmacniany siloksanami
 • hydrofobowy
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych
 • barwiony w szerokiej palecie barw
 • elastyczny
 • wysokowydajny
 • przeznaczony do stosowania w podwyższonej temperaturze od +5°C do +30°C
 • o zwiększonej odporności na porost glonów i grzybów – formuła BIO-STOP Forte

Tynk akrylowy - natryskowy SKAŁA TAN jest integralnym elementem systemu ociepleń SKAŁA S oraz SKAŁA S RENOVADEX z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS). Przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich budynków istniejących oraz nowo realizowanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany na:

 • warstwę zbrojną w systemach ociepleń SKAŁA S opartych na styropianie
 • tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • beton, bloczki z betonu komórkowego,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • na podłoża nienasiąkliwe np. pokryte farbami olejnymi, płytkami ceramicznymi itp. pod warunkiem zastosowania specjalnego mostka sczepnego RENOVASTIK

Przygotowanie podłoża:
W przypadku ścian nieocieplonych podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych należy zachować okres sezonowania: - dla nowych tynków cementowych min. 1 tydzień na każdy cm grubości; - dla ścian betonowych co najmniej 4 tygodnie. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Nierówności i ubytki należy uzupełnić. Przed przystąpieniem do nakładania tynku w każdym przypadku powierzchnię zagruntować podkładem tynkarskim SKAŁA POB. Kolor podkładu tynkarskiego należy dobrać do koloru wykonywanej wyprawy. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie dociepleń SKAŁA S należy wykonać warstwy podkładowe jak przewiduje system. Masę tynkarską należy nakładać na powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (ok. 3 dni) i podkładu tynkarskiego (ok. 6h).

Przygotowanie produktu:
Tynk akrylowy natryskowy SKAŁA TAN dostarczany jest w postaci gotowego do użycia produktu. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru masy tynkarskiej z zamówieniem. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji, barwy i rozkładu kruszywa strukturalnego w masie. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 20 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

Sposób nakładania:
Tynk akrylowy natryskowy SKAŁA TAN nakładać na zagruntowane podłoże za pomocą urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷3,5 bar i średnicy dyszy 4÷6mm. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w jednym cyklu technologicznym, materiałem z jednej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. W przeciwnym razie miejsca łączenia mogą być widoczne. Przy dużych powierzchniach, wtedy gdy niemożliwe jest prowadzenie prac w sposób ciągły, elewację należy podzielić na mniejsze fragmenty z wykorzystaniem naturalnych podziałów (za rynnami, krawędzie zewnętrzne, wewnętrzne itp.). Odcięcia wykonywać przy użyciu taśmy samoprzylepnej. Taśmę przykleić wzdłuż wyznaczonej na podłożu linii, nałożyć tynk. Następnie taśmę oderwać wraz z resztkami świeżego tynku. W okresie upałów optymalne warunki do nakładania tynku panują wczesnym rankiem i późnym popołudniem. W czasie tynkowania należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej mieszanie kielnią przed nałożeniem do zasobnika urządzenia natryskowego. UWAGA: Przed tynkowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Wysychanie:
Czas wysychania tynku zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godziny. Podczas nakładania i wysychania materiału temeperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +30ºC. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się.

Wskazówki wykonawcze:
Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniem i deszczem. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwłocznie po wykonaniu prac tynkarskich i założeniu orynnowania należy zdemontować rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania możliwości zabrudzenia tynku np. podczas deszczu. Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do +30ºC. Na jedną powierzchnię zaleca się nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej w celu uniknięcia różnic w odcieniu koloru. Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym. Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca się stosować ciemnych kolorów tzn. takich dla których współczynnik odbicia światła Y jest mniejszy niż 20%. Udział tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.

Bazowy środek wiążący:

dyspersja akrylowa;

Pigmenty:

odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne i organiczne pigmenty barwne;

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK, SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Stopień połysku:

matowy;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

1,0 mm: ok. 1,5 kg/m2
1,5 mm: ok. 2,0 kg/m2
2,0 mm: ok. 2,5 kg/m2
Dokładne zużycie określić za pomocą prób.

Temperatura stosowania:

od +5°C do +30°C;

budmajster