flag_pl

Produkty i systemy

POWERTHERM Tynk silikatowy

Tynk silikatowy - struktura pełna (baranek)

PowerTherm Tynk silikatowy jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na bazie potasowego szkła wodnego i dyspersji polimerowej . Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku.

 • odporny na działanie czynników atmosferycznych
 • łatwe nakładanie
 • bardzo dobre właściwości robocze
 • wysoka trwałość kolorów
 • szeroka paleta barw
 • podwyższona odporności na zabrudzenia
 • wysoko wydajny
 • o zwiększonej odporności na porost glonów i grzybów.

PowerTherm Tynk silikatowy przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich budynków istniejących oraz nowo realizowanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zalecany na:

 • warstwę zbrojną w systemach ociepleń
 • tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • beton, bloczki z betonu komórkowego,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • na podłoża nienasiąkliwe np. pokryte farbami olejnymi, płytkami ceramicznymi itp. pod warunkiem zastosowania specjalnego mostka RENOVASTIK

Przygotowanie podłoża:
W przypadku ścian nieocieplonych podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych należy zachować okres sezonowania - dla nowych tynków cementowych min. 1 tydzień na każdy cm grubości; - dla ścian betonowych co najmniej 4 tygodnie. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Nierówności i ubytki należy uzupełnić. Przed przystąpieniem do nakładania tynku w każdym przypadku powierzchnię zagruntować podkładem tynkarskim Grunt Podtynkowy POWERtherm. Kolor podkładu tynkarskiego należy dobrać do koloru wykonywanej wyprawy. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w Systemie dociepleń należy wykonać warstwy podkładowe jak przewiduje system. Masę tynkarską należy nakładać na powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (ok. 3 dni) i podkładu tynkarskiego (ok. 6h).

Przygotowanie produktu:
Tynk silikatowy POWERtherm dostarczany jest w postaci gotowego do użycia produktu. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji i rozkładu kruszywa strukturalnego w masie. Po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru masy tynkarskiej z zamówieniem.W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji

Sposób nakładania:
Tynk silikatowy POWERtherm nakładać na zagruntowane podłoże cienką warstwą przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna „baranek”). Należy przestrzegać zasady zacierania ruchami pacy w jednym kierunku przez wszystkich zacierających na ścianie. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w jednym cyklu technologicznym, materiałem z jednej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca łączenia mogą być widoczne. Przy dużych powierzchniach, wtedy gdy niemożliwe jest prowadzenie prac w sposób ciągły, elewację należy podzielić na mniejsze fragmenty z wykorzystaniem naturalnych podziałów (za rynnami, krawędzie zewnętrzne, wewnętrzne itp.). Odcięcia wykonywać przy użyciu taśmy samoprzylepnej. Taśmę przykleić wzdłuż wyznaczonej na podłożu linii, nałożyć tynk i nadać mu fakturę. Następnie taśmę oderwać wraz z resztkami świeżego tynku. Czas pracy pomiędzy nałożeniem tynku, a jego zatarciem zależy od chłonności podłoża i  temperatury otoczenia. W okresie upałów optymalne warunki do nakładania tynku panują wczesnym rankiem i późnym popołudniem. W czasie tynkowania należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej mieszanie kielnią przed nałożeniem na pacę. UWAGA: Przed tynkowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Wysychanie:
Czas wysychania tynku zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godziny. Podczas nakładania i wysychania materiału temeperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się.

Wskazówki wykonawcze:
W celu uzyskania jednorodnej struktury tynku na całej powierzchni nadmiar tzw. mleczka należy ściągać pacą i zrzucać do odrębnego pojemnika, zrzucanie nadmiaru mleczka do używanego w trakcie nakładania pojemnika z tynkiem spowoduje rozrzedzenie tynku i może zmienić jego strukturę ziarnową. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniem i deszczem. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwłocznie po wykonaniu prac tynkarskich i założeniu orynnowania należy zdemontować rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania możliwości zabrudzenia tynku np. podczas deszczu. Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do +25ºC. Na jedną powierzchnie zaleca się nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej w celu uniknięcia różnic w odcieniu koloru. Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym. Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca się stosować ciemnych kolorów tzn. takich dla których współczynnik odbicia światła Y jest mniejszy niż 20%. Udział tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.

Bazowy środek wiążący:

potasowe szkło wodne i dyspersja polimerowa

Pigmenty:

odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne i organiczne pigmenty barwne;

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK, SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Stopień połysku:

nie dotyczy;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

1,5 mm: ok. 2,3 kg/m2
2,0 mm: ok. 3,0 kg/m2
Dokładne zużycie określić za pomocą prób.

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C;

Produkt zgodny z PN-EN 15824 "Tynki zewnętrzne na spoiwach organicznych"

Deklaracja własności użytkowych: DWU/40/Tynk krzemianowy/16

budmajster