flag_pl

Produkty i systemy

POWERTHERM Tynk silikatowo-silikonowy

Tynk silikatowo-silikonowy - struktura pełna (baranek)

PowerTherm Tynk silikatowo -silikonowy jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na bazie potasowego szkła wodnego i dyspersji polimerowej . Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku.

 • odporny na działanie czynników atmosferycznych,
 • łatwe nakładanie-bardzo dobre właściwości robocze,
 • wysoka trwałość kolorów,
 • szeroka paleta barw,
 • podwyższona odporności na zabrudzenia,
 • wysoko wydajny,
 • o zwiększonej odporności na porost glonów i grzybów.

PowerTherm Tynk silikatowo-silikonowy przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich budynków istniejących oraz nowo realizowanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zalecany na:

 • warstwę zbrojną w systemach ociepleń
 • tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • beton, bloczki z betonu komórkowego,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • na podłoża nienasiąkliwe np. pokrytye farbami olejnymi, płytkami ceramicznymi itp. pod warunkiem zastosowania specjalnego mostka sczepnego RENOVASTIK

Przygotowanie podłoża: W przypadku ścian nieocieplonych podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych należy zachować okres sezonowania: dla nowych tynków cementowych min. 1 tydzień na każdy cm grubości, dla ścian betonowych co najmniej 4 tygodnie. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Nierówności i ubytki należy uzupełnić. Przed przystąpieniem do nakładania tynku w każdym przypadku powierzchnię zagruntować podkładem tynkarskim Grunt Podtynkowy PowerTherm. Kolor podkładu tynkarskiego należy dobrać do koloru wykonywanej wyprawy. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w Systemie dociepleń należy wykonać warstwy podkładowe jak przewiduje system. Masę tynkarską należy nakładać na powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (ok. 3 dni) i podkładu tynkarskiego (ok. 6h). UWAGA: Przed tynkowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Przygotowanie produktu: Tynk silikatowo-silikonowy PowerTherm dostarczany jest w postaci gotowego do użycia produktu. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji i rozkładu kruszywa strukturalnego w masie. Po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru masy tynkarskiej z zamówieniem. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

Wykonanie: Tynk silikonowy PowerTherm nakładać na zagruntowane podłoże cienką warstwą przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna „baranek”). Należy przestrzegać zasady zacierania ruchami pacy w jednym kierunku przez wszystkich zacierających na ścianie. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w jednym cyklu technologicznym, materiałem z jednej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca łączenia mogą być widoczne. Przy dużych powierzchniach, wtedy gdy niemożliwe jest prowadzenie prac w sposób ciągły, elewację należy podzielić na mniejsze fragmenty z wykorzystaniem naturalnych podziałów (za rynnami, krawędzie zewnętrzne, wewnętrzne itp.). Odcięcia wykonywać przy użyciu taśmy samoprzylepnej. Taśmę przykleić wzdłuż wyznaczonej na podłożu linii, nałożyć tynk i nadać mu fakturę. Następnie taśmę oderwać wraz z resztkami świeżego tynku. Czas pracy pomiędzy nałożeniem tynku a jego zatarciem zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia. W okresie upałów optymalne warunki do nakładania tynku panują wczesnym rankiem i późnym popołudniem. W czasie tynkowania należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej mieszanie kielnią przed nałożeniem na pacę.

Wysychanie: Czas wysychania tynku zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godzin. Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się.

Bazowy środek wiążący:

na bazie potasowego szkła wodnego i dyspersji polimerowej

Pigmenty:

odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne i organiczne pigmenty barwne;

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK, SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Stopień połysku:

nie dotyczy;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

1,5 mm: ok. 2,3 kg/m2
2,0 mm: ok. 3,0 kg/m2
Dokładne zużycie określić za pomocą prób.

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C;

Produkt zgodny z PN-EN 15824 "Tynki zewnętrzne na spoiwach organicznych"

Deklaracja własności użytkowych: DWU/41/Tynk silikatowo-silikonowy/16

budmajster