flag_pl

Produkty i systemy

POWERTHERM TYNK MOZAIKOWY

Tynk mozaikowy POWERTHERM TM jest gotową do użycia masą tynkarską produkowaną na bazie żywicy akrylowej. Zastosowanie wysokiej jakości dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i wygładzania powierzchni tynku.

Tynk mozaikowy POWERTHERM przeznaczony jest do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecany jest do ochronnego i dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz elementów architektonicznych na elewacjach np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp. Tynku, nie zaleca się stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody i opadów atmosferycznych jak np. baseny, brodziki czy murki ogrodzeniowe. Tynk należy stosować wyłącznie na powierzchniach pionowych gdzie nie ma podciągania kapilarnego. Nie stosować ciemnych melanżach tynku na bezpośrednio nasłonecznionych elewacjach ze wzgl. na nadmierne nagrzewanie i możliwość pogorszenia estetyki wyprawy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych należy zachować okres sezonowania: - dla nowych tynków cementowych min. 1 tydzień na każdy cm grubości, - dla ścian betonowych co najmniej 4 tygodnie.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Nierówności i ubytki należy uzupełnić. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża należy zatopić w zaprawie klejącej siatkę z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2. W przypadku podciągania kapilarnego podłoża należy zadbać o izolację przeciwwilgociową. Przed przystąpieniem do nakładania tynku w każdym przypadku powierzchnię zagruntować podkładem Powertherm Grunt podtynkowy. Zaleca się dobranie koloru gruntu pod dominujący kamień w masie tynkarskiej. Przed zastosowaniem tynku mozaikowego w systemie dociepleń należy wykonać warstwy podkładowe jak przewiduje system. Masę tynkarską należy nakładać na powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (ok. 3 dni) i podkładu tynkarskiego (ok. 6h).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Tynk mozaikowy PowerTherm dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym z mieszadłem koszykowym w celu wyrównania konsystencji i rozkładu kruszywa strukturalnego w masie. Unikać napowietrzania masy poprzez szybkie mieszanie. Po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru tynku z zamówieniem. W uzasadnionych przypadkach tynk mozaikowy można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża i warunki wysychania. Dodanie zbyt dużej ilości wody może skutkować osuwaniem się tynku z podłoża.

WYKONANIE
Masę należy nakładać na zgruntowane podłoże gładką pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, jednocześnie warstwę starannie wygładzać w jednym kierunku. zapewniając całkowite zakrycie podłoża. Zbyt mocne wygładzanie masy może doprowadzić do powstania przetarć. Jeżeli po wyschnięciu widoczne są fragmenty nie pokryte kruszywem, należy położyć drugą uzupełniającą warstwę. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w jednym cyklu technologicznym, materiałem z jednej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia nałożonej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca łączenia mogą być widoczne. Nałożonej na podłoże masy nie należy zacierać oraz nie zaleca się wykonywania pasm o szerokości większej niż 1m.

WYSYCHANIE
Czas wysychania tynku zależy od temperatury i wilgotności. Wyprawa wysycha w ciągu 4-10 dni. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku mozaikowego. Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. Nowo wykonaną powłokę należy chronić przed opadami atmosferycznymi, kondensacją wilgoci i przemrożeniem aż do jej całkowitego związania. Nałożony tynk mozaikowy obserwować do czasu całkowitego wyschnięcia. W razie konieczności skorygować powierzchnię tynku za pomocą pacy poprzez wygładzenie jej w jednym kierunku.

ZUŻYCIE
(w zależności od grubości warstwy).
1,0mm ok. 3,0 kg/m2
1,6mm ok. 4,5 kg/m2
Dokładne zużycie określić za pomocą prób. Zużycia podano dla jednej warstwy. Najlepszy efekt dla tynku o granulacji 1 mm uzyskuje się poprzez nałożenie go na podwójną grubość ziarna.

budmajster