flag_pl

Produkty i systemy

Skała KMG

Zaprawa klejowa do gresu odporna na warunki atmosferyczne do stosowania na ogrzewanie podłogowe, mrozoodporna

Zaprawa klejowa SKAŁA KMG przeznaczona jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek o niskiej nasiąkliwości, szczególnie gresu oraz płytek ceramicznych, terakoty, płytek elewacyjnych i klinkierowych. Zaprawa klejowa SKAŁA KMG może być również stosowana do szpachlowania oraz wypełniania ubytków do grubości warstwy 8 mm.

SKAŁA KMG jest gotową suchą mieszaniną spoiw mineralnych, wypełniaczy i polimerowych substancji modyfikujących. Dzięki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu.

SKAŁA KMG jest zaprawą wysokoelastyczną . Nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Jest produktem mrozoodpornym, wodoodpornym oraz odpornym na warunki atmosferyczne. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  • wysokoelastyczny,
  • do stosowania na podłoża krytyczne,
  • wysoka przyczepność do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie,
  • nie powoduje efektu osuwania się płytek z pionowych powierzchni,
  • szeroki zakres zastosowania.

Produkt przeznaczony jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek o niskiej nasiąkliwości, szczególnie gresu oraz płytek ceramicznych, terakoty, płytek elewacyjnych i klinkierowych.

Zaprawa klejowa SKAŁA KMG może być również stosowana do szpachlowania oraz wypełniania ubytków do grubości warstwy 8 mm.

Zalecany na:
- tynk cementowy i cementowo wapienny, - beton, gazobeton, - jastrych cementowy, - płyty gipsowo-kartonowe, - cegła, bloczki, pustaki i inne materiały ceramiczne, - podłoża z silnie przylegającymi warstwami kleju lub farb olejnych, - stara glazura, lastriko i terakota.

SKAŁA KMG jest zaprawą wysokoelastyczną . Nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Jest produktem mrozoodpornym, wodoodpornym oraz odpornym na warunki atmosferyczne. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy klejowej SKAŁA KMG do wody w proporcji 6-6,75 litra wody na worek 25 kg. Mieszać mechanicznie (wiertarką) lub ręcznie, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, następnie pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przestrzegać ilości dodawanej wody, nadmiar obniży parametry wytrzymałościowe zaprawy klejowej.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podłoża:
Podłoże i warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18356. Podłoże powinno być mocne i równe, oczyszczone z kurzu brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być wcześniej wypełnione zaprawą klejową SKAŁA KMG , natomiast większe nierówności i wgłębienia podłoża należy skorygować używając zaprawy SKAŁA ZW lub SKAŁA NW. Wilgotność podłoża wg pomiaru CM nie powinna przekraczać 2%. Układanie okładzin na zbyt wilgotnym podłożu jest jednym z najpoważniejszych błędów wykonywania podłóg i bardzo często prowadzi do całkowitego zniszczenia warstwy posadzkowej. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych, trudnych do oczyszczenia podłożach zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.

Wykonanie:
Zaprawę nałożyć gładką pacą, a następnie wyprofilować pacą ząbkowaną. Wielkość zębów pacy należy dobrać do wielkości płytek. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki, powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa. Prawidłowo dobrane konsystencja i wielkość zębów pacy ma na celu, że dociśnięta płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65-70% powierzchni spodu płytki w przypadku ścian. W przypadku układania płytek na podłodze, na zewnątrz lub płytek o dużym formacie zaleca się, żeby klej pokrywał całą powierzchnię płytki. Korygowanie położenia płytki jest możliwe przez ok. 10 minut od momentu jej przyklejenia. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje ona właściwości klejące przez około 10-20 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Należy zwracać uwagę, czy na naniesionej warstwie nie wytworzyła się warstwa tzw. naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy usunąć warstwę kleju i nanieść nową. Zaprawa utrzymuje swoje właściwości robocze przez ok. 3 godziny. Gdy planowane jest fugowanie należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Należy zachowywać szerokość spoin w zależności od wielkości płytek. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość osiąga po upływie 3 dni. Spoinować można nie wcześniej niż po upływie 48 godzin. Płytek nie moczyć w wodzie przed klejeniem. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC. Wszelkie dane techniczne odnoszą się do temperatury +20ºC i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

Opakowanie:

worek papierowy

Wielkość opakowania:

25 kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

szary

Zużycie:

ok. 3-7 kg/m²

Proporcja mieszania:

6-6,75 litra na worek 25 kg

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Grubość warstwy:

2-5 mm

Czas pracy:

ok. 3 godz.

Czas otwarty:

ok. 20 min.

Czas korygowania płytki:

ok. 10 min.

Czas użytkowania posadzki:

po 24 godz.

Spoinowanie:

po 48 godz.

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie:

< 0,0002%

Klasa:

C1

budmajster