flag_pl

Produkty i systemy

Skała KME

Wysokoelastyczny, mocny, odkształcalny, klej do płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych, klinkierowych i mozaiki, na podłoża trudne i nietypowe

SKAŁA KME to szara, wyskokoelastyczna (S1), cementowa zaprawa klejowa (C2) cienkowarstwowa z dodatkiem polimeru syntetycznego, o wydłużonym czasie pracy (E) i doskonałej stabilości klejenia (T) .

  • odkształcalny S1: ugięcie ≥ 2,5 mm,
  • do stosowania na podłoża krytyczne: balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe
  • wysoka przyczepność do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie (C2),
  • do dużych formatów płytek,
  • wydłużony czas pracy (E),
  • nie powoduje efektu osuwania się płytek z pionowych powierzchni (T),
  • mrozo- i wodoodporny,
  • wygodny i łatwy w użyciu,
  • do wewątrz i na zewnątrz,

Klasyfikacja C2 TE, S1 wg normy PN-EN 12004+A1:2012

Klej do ceramiki SKAŁA KME przeznaczony jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek o niskiej nasiąkliwości, szczególnie gresu oraz płytek ceramicznych, terakoty, płytek elewacyjnych i klinkierowych. Zaprawa klejowa SKAŁA KME może być również stosowana do szpachlowania oraz wypełniania ubytków do grubości warstwy 8 mm.

SKAŁA KME nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Jest produktem mrozoodpornym, wodoodpornym oraz odpornym na warunki atmosferyczne.

Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Klasyfikacja C2 TE, S1 wg normy PN-EN 12004+A1:2012

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być wcześniej wypełnione zaprawą klejową SKAŁA KME, natomiast większe nierówności i wgłębienia podłoża należy skorygować używając zaprawy SKAŁA ZW. Wilgotność podłoża wg pomiaru CM nie powinna przekraczać 2%. Układanie okładzin na zbyt wilgotnym podłożu jest jednym z najpoważniejszych błędów wykonywania podłóg i bardzo często prowadzi do całkowitego zniszczenia warstwy posadzkowej. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych, trudnych do oczyszczenia podłożach zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.

PROPORCJA MIESZANKI:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy klejowej SKAŁA KME do wody w proporcji 6 do 6,25 litra wody na worek 25 kg. Mieszać mechanicznie (wiertarką) lub ręcznie, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, następnie pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przestrzegać ilości dodawanej wody, nadmiar obniży parametry wytrzymałościowe zaprawy klejowej.

WYKONANIE:
Zaprawę nałożyć gładką pacą na podłożu, a następnie wyprofilować pacą ząbkowaną. Wielkość zębów pacy należy dobrać do wielkości płytek. Przyklejając płytki na podłodze lub na zewnątrz budynku klej należy nakładać zarówno na podłoże jak i na płytkę. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki, powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa. Prawidłowo dobrane konsystencja i wielkość zębów pacy ma na celu, że dociśnięta płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65-70% powierzchni spodu płytki w przypadku ścian. W przypadku układania płytek na podłodze, na zewnątrz lub płytek o dużym formacie zaleca się, żeby klej pokrywał całą powierzchnię płytki. Korygowanie położenia płytki jest możliwe przez ok. 10 minut od momentu jej przyklejenia. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię (do 1,5 m2), ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje ona właściwości klejące przez około 10-20 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Należy zwracać uwagę, czy na naniesionej warstwie nie wytworzyła się warstwa tzw. naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy usunąć warstwę kleju i nanieść nową. Zaprawa utrzymuje swoje właściwości robocze przez ok. 3 godziny. Gdy planowane jest fugowanie należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Należy zachowywać szerokość spoin w zależności od wielkości płytek. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełne obciążenie może nastąpić po upływie 14 dni. Spoinować można nie wcześniej niż po upływie 48 godzin. Płytek nie moczyć w wodzie przed klejeniem. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

Opakowanie:

worek papierowy

Wielkość opakowania:

25 kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

szary

Zużycie:

ok. 3-7 kg/m²

Proporcja mieszania:

6-6,25 litra na worek 25 kg

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Grubość warstwy:

2-5 mm

Czas pracy:

ok. 3 godz.

Czas otwarty:

ok. 30 min.

Czas korygowania płytki:

ok. 10 min.

Czas użytkowania posadzki:

po 24 godz.

Spoinowanie:

po 48 godz.

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie:

< 0,0002%

Klasa:

C2 TE S1

budmajster