flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA FW

Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa)

Wysokiej jakości krzemianowa(silikatowa) farba nawierzchniowa na bazie potasowego szkła wodnego. Tworzy matową, mineralną, odporną na alkalia paroprzepuszczalną powłokę umożliwiającą swobodne odparowanie wilgoci z murów, a dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków, skutecznie zabezpiecza elewację przed opadami atmosferycznymi, erozją wietrzną i promieniowaniem UV. Doskonale kryjąca i łatwa w nakładaniu.

Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

 • odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • mineralny charakter
 • łatwe nakładanie -bardzo dobre właściwości robocze
 • wysoka paroprzepuszczalność
 • wysoka siła krycia
 • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych
 • o zwiększonej odporności na porost glonów i grzybów

SKAŁA FW to silikatowa farba elewacyjna na bazie potasowego szkła wodnego i specjalnie dobranych wypełniaczy. Charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i wysoką siłą krycia. Tworzy trwałą matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie.

Farba SKAŁA FW zaopatrzona jest w formułę BIO STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg.

Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

Zalecana do malowania:

 • starych i nowych mineralnych podłoży budowlanych np. tynków cementowych, cementowo-wapiennych
 • tynków mineralnych i silikatowych
 • podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką silikatową
 • nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
 • Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu nie zaleca się jego stosowania na podłożach gipsowych (tj. sztukaterie).

UWAGA: Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane farbą silikatową po jej wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku oraz innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, itp.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Ewentualne złuszczenia poprzednich farb, warstwy podłoża o słabej nośności takie jak głuche tynki należy całkowicie usunąć. Nierówności, głębokie rysy i duże ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą wyrównawczą zgodnie z kartą techniczną tego produktu, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą DEKOFIX lub SKAŁA KS. Przy małych ubytkach i nierównościach (do 3mm) można od razu zastosować zaprawę DEKOFIX lub SKAŁA KS. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

UWAGA: Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane farbą silikatową po jej wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby podłoża zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PW Silikatkonzentrat. Czas wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok.24 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. Zagruntowaną powierzchnie chronić przed opadami i kondensacją wilgoci do jej wyschnięcia

Przygotowanie produktu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%). Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień. Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji. Nie wolno mieszać farby z innymi materiałami. Nie dolewać gruntu. W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Nanoszenie:
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża farbę nanosić równomiernie w dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Zaleca się zastosowanie wałka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o długości włosa min. 18mm. Farbę obficie nanieść na wałek, nie malować "suchym" wałkiem. Poszczególne powierzchnie malować w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia farby w celu uniknięcia powstania widocznych połączeń. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Ze względu na wypełnienie (granulacja wypełniacza) zaleca się przeprowadzenie prób przed zastosowaniem natrysku mechanicznego w celu optymalnego doboru średnicy dyszy. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy czyli po min.24h.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza

Wskazówki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wiązania farby powinna panować bezdeszczowa pogoda, a temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +8ºC do +25ºC.

Niska lub wysoka temperatura oraz duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień powłoki malarskiej. Zarówno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura podczas nakładania i wysychania farby, powoduje niedostateczne związanie spoiwa.W wyniku tego mogą wystąpić trwałe zacieki lub przebarwienia.

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym, farbą pochodzącą z jednej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je wymieszać, np. w pojemniku mogącym pomieścić kilka wiaderek farby.

Malowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniem i deszczem. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwłocznie po wykonaniu prac i założeniu orynnowania należy zdemontować rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania możliwości zabrudzenia farby np. podczas deszczu.

Farba może spowodować nieodwracalne zabrudzenia powierzchni, dlatego przed przystąpieniem do malowania wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.

Malowanie powierzchni sąsiadujących o różnej fakturze może powodować efekt różnych odcieni koloru.

Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.

Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca się stosować ciemnych kolorów tzn. takich dla których współczynnik odbicia światła Y jest mniejszy niż 20%. Udział farby w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.

Bazowy środek wiążący:

potasowe szkło wodne

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK, SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Stopień połysku:

matowy;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

ok. 0,33 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

Przechowywanie

18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w dodatniej temperaturze, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Produkt zgodny z PN-C-81913:1998
Krajowa deklaracja zgodności: KDZ/6/SKAŁA_FW/15 Zawartość LZO: poniżej 30g/l. (Dyrektywa 2004/42/CE)

budmajster