flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA EGASIL

Silikonowa farba egalizacyjna

Farba SKAŁA EGASIL polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian na zewnątrz budynków. Tworzy trwałą i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie.

 • odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • łatwe nakładanie
 • bardzo dobre właściwości robocze
 • szeroka paleta barw
 • wysoka paroprzepuszczalność
 • o zwiększonej odporności na porost glonów i grzybów

SKAŁA EGASIL to silikonowa farba elewacyjna na bazie emulsji silikonowej i żywicy polimerowej. Charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i wysoką siłą krycia. Tworzy trwałą matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie. Farba SKAŁA EGASIL zaopatrzona jest w formułę BIO STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej. Farba SKAŁA EGASIL polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian na zewnątrz budynków.

Zalecana do malowania:

 • starych i nowych mineralnych podłoży budowlanych np. tynków cementowych, cementowo-wapiennych
 • podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych
 • tynków mineralnych czy tynków cienkowarstwowych na bazie żywicy syntetycznej
 • nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
 • systemów dociepleń - pozostających w stanie nieuszkodzonym.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku oraz innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, itp.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Ewentualne złuszczenia poprzednich farb, warstwy podłoża o słabej nośności takie jak głuche tynki należy całkowicie usunąć. Nierówności, głębokie rysy i duże ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą wyrównawczą zgodnie z kartą techniczną tego produktu, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą DEKOFIX lub SKAŁA KS. Przy małych ubytkach i nierównościach (do 3mm) można od razu zastosować zaprawę DEKOFIX lub SKAŁA KS. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie produktu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%). Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień. Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji. Nie wolno mieszać farby z innymi materiałami. Nie dolewać gruntu. W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby podłoża zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG w celu wyrównania chłonności podłoża i zmniejszenia zużycia farby. Czas wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. W przypadku malowania podłoża starego, kilkakrotnie malowanego lub trudnego do pokrycia (np. zmiana koloru z intensywnego na jaśniejszy) zaleca się stosowanie elewacyjnej farby podkładowej SKAŁA FG. Zagruntowaną powierzchnie chronić przed opadami i kondensacją wilgoci do jej wyschnięcia. Uwaga: Podłoży o niskiej chłonności (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie żywic syntetycznych lub lateksowe powłoki malarskie) nie należy gruntować, a jedynie zmyć wodą.

Nanoszenie:
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża farbę nanosić równomiernie w dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Zaleca się zastosowanie wałka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o długości włosa min. 18mm. Farbę obficie nanieść na wałek, nie malować "suchym" wałkiem. Poszczególne powierzchnie malować w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia farby w celu uniknięcia powstania widocznych połączeń. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Ze względu na wypełnienie (granulacja wypełniacza) zaleca się przeprowadzenie prób przed zastosowaniem natrysku mechanicznego w celu optymalnego doboru średnicy dyszy. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy czyli po min.24h.

Wskazówki wykonawcze Podczas nanoszenia i wiązania farby powinna panować bezdeszczowa pogoda, a temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +5ºC do +25ºC. Niska lub wysoka temperatura oraz duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień powłoki malarskiej. Zarówno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura podczas nakładania i wysychania farby, powoduje niedostateczne związanie spoiwa.W wyniku tego mogą wystąpić trwałe zacieki lub przebarwienia. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym, farbą pochodzącą z jednej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je wymieszać, np. w pojemniku mogącym pomieścić kilka wiaderek farby. Malowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniem i deszczem. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwłocznie po wykonaniu prac i założeniu orynnowania należy zdemontować rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania możliwości zabrudzenia farby np. podczas deszczu. Przed przystąpieniem do malowania wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do malowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Malowanie powierzchni sąsiadujących o różnej fakturze może powodować efekt różnych odcieni koloru. Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym. Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego na elewacjach nie zaleca się stosować ciemnych kolorów tzn. takich dla których współczynnik odbicia światła Y jest mniejszy niż 20%. Udział farby w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.

Bazowy środek wiążący:

żywica silikonowa,dyspersja akrylowa;

Gęstość:

woda;

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Stopień połysku:

matowy;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

ok. 0,33 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C;

budmajster