flag_pl

Produkty i systemy

RENOSCHWARZ

Matowa, czarna farba.

Farba Renoschwarz polecana jest do pierwszego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Szczególnie zalecana jest do malowania przestrzeni podsufitowych, a także do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych jak i obiektach użyteczności publicznej.

Farba Renoschwarz polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Szczególnie zalecana jest do malowania przestrzeni podsufitowych, a także do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych jak i obiektach użyteczności publicznej.

Zalecana do malowania nowych podłoży mineralnych, podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych, nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp., płyt gipsowo-kartonowych, tynków i gładzi gipsowych, wszystkich podłoży nośnych po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie produktu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%). Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia , co skutkuje pojawianiem się przebarwień. Nie wolno mieszać farby z innymi materiałami. Nie dolewać gruntu.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych oraz innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Stare tapety, ewentualne złuszczenia poprzednich farb, warstwy podłoża o słabej nośności takie jak głuche tynki należy całkowicie usunąć. Nierówności, głębokie rysy i ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą zgodnie z kartą techniczną tego produktu.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podłoża zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG w celu wyrównania chłonności podłoża i zmniejszenia zużycia farby.Czas wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok.6 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby.

Wykonanie:

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża farbę nanieść równomiernie za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). W razie konieczności nanieść druga warstwę farby po uprzednim wyschnięciu warstwy pierwszej. Poszczególne powierzchnie malować w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia farby w celu uniknięcia powstania widocznych połączeń. Sufit malować od okna w kierunku wnętrza pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem padania światła, co ogranicza ryzyko powstawania widocznych smug. Farbę obficie nanieść na wałek, nie malować "suchym" wałkiem. Wałka nie dociskać nadmiernie do podłoża. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym, farbą pochodzącą z jednej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je wymieszać, np. w pojemniku mogącym pomieścić kilka wiaderek farby.

Wysychanie:

Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55% wynosi ok. 3 godziny. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Podczas nanoszenia i wysychania farby temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Przed przystąpieniem do prac malarskich elementy i obszary nieprzeznaczone do malowania należy odpowiednio zabezpieczyć, np. taśmą papierową.

ZUŻYCIE

ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu).

budmajster