flag_pl

Produkty i systemy

RELATEX 7 SATIN

Lateksowa farba do malowania ścian i sufitów - satynowa

Relatex SATIN jest lateksową, wodorozcieńczalną farbą o lekkim satynowym połysku na bazie żywic polimerowych. Zapewnia bezzapachową aplikację i wysychanie Nie zawiera rozpuszczalników (koalescentów).

Pozwala na uzyskanie dekoracyjnych powłok malarskich o przyjemnej satynowej optyce. Barwiona w bardzo szerokiej palecie barw. Farba jest łatwa w użyciu, lekko wypełniająca, wydajna, nie żółknąca

Odpowiednio dobrane surowce sprawiają, że farba podczas malowania nie chlapie, bardzo dobrze kryje powierzchnię i ma bardzo dobre parametry aplikacyjne.

Wysokoodporna na zmywanie i szorowanie na mokro (Rodzaj I wg PN-C-81914:2002; Klasa 1 wg PN-EN 13300)

  • najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro
  • bezzapachowa
  • niechlapiąca
  • matowa,
  • o doskonałej sile krycia, co w większości przypadków umożliwia położenie tylko jednej warstwy
  • nie zawiera rozpuszczalników, przyjazna dla środowiska

Farba Relatex SATIN polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian w pomieszczeniach „mokrych” (jak np.: kuchnie, łazienki, pralnie) oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: korytarze, klatki schodowe itp.).

Farba Relatex SATIN polecana jest również do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” jak np.: salon, sypialnia, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe itp.

Brak uciążliwego dla użytkownika zapachu powoduje, że obszarami stosowania farb RELATEX są: budynki użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, domy spokojnej starości, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, urzędy, pomieszczenia mieszkalne oraz zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego.

Farba może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze. Idealnie nadaje się do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Dzięki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku.

Zalecana do malowania:

  • podłoży mineralnych oraz podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką lateksową
  • nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
  • płyt gipsowo-kartonowych
  • tynków i gładzi gipsowych

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%).

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów należy zastosować preparat do usuwania skażenia biologicznego. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub zapraw wyrównawczych należy zagruntować preparatem SKAŁA PGU (GRUNTEX EKO). W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne należy zagruntować preparatem SKAŁA PGU (GRUNTEX EKO). Podłoża gipsowe lub pyliste (silnie kredujące) należy gruntować preparatem SKAŁA PG (GRUNTEX NANO-HYDROSOL LF). Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. Uwaga: Podłoży o niskiej chłonności (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie należy gruntować, a jedynie zmyć wodą.

Nanoszenie:
Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

WYSYCHANIE:
Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok 3 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac, narzędzia należy umyć wodą.

ZUŻYCIE:
ok. 0,20 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperaturze w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Bazowy środek wiążący:

wodna dyspersja tworzyw sztucznych;

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK, SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Stopień połysku:

półmat, satynowa;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

ok. 0,20 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C;

Względna wilgotność powietrza:

≤ 75%;

budmajster