flag_pl

Produkty i systemy

MALATEX ultra biel

Biała, lateksowa farba do malowania ścian i sufitów

Wodorozcieńczalna, matowa, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu. Posiada dużą siłę krycia, co w większości przypadków umożliwia położenie tylko jednej warstwy.

Zawiera wysokiej jakości biel tytanową, gwarantującą naturalny i przyjemny odcień bieli.

Farba, dzięki wykonaniu w technologii "niekapiącej" i opóźnionym czasie wiązania, charakteryzuję się znikomym efektem "chlapnia" podczas malowania, a ewentualne zanieczyszczenia są łatwo usuwalne po jej wyschnięciu.

Dostępna w kolorze białym. Farba jest łatwa w użyciu, lekko wypełniająca, wydajna, nie żółknąca.

Odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (Rodzaj I wg PN-C-81914:2002; Klasa 3 wg PN-EN 13300)

Zapewnia bezzapachową aplikację i wysychanie. Nie zawiera rozpuszczalników (koalescentów) i innych dodatów wymagających wietrzenia pomieszczeń po pomalowaniu.

Lateksowa farba nawierzchniowa do wnętrz, przeznaczona do wykonywania białych, dekoracyjnych powłok malarskich o przyjemnej matowej optyce.

Może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze.

Stosowana jest do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych.

Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, przedpokój oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne).

Brak uciążliwego dla użytkownika zapachu powoduje, że obszarami stosowania farby MALATEX są: szpitale, domy spokojnej starości, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, urzędy oraz pomieszczenia mieszkalne.

Dzięki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania a następnie szybkiego oddania do użytku.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%).

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów należy zastosować preparat do usuwania skażenia biologicznego. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub zapraw wyrównawczych należy zagruntować preparatem SKAŁA PGU (GRUNTEX EKO). W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne należy zagruntować preparatem SKAŁA PGU (GRUNTEX EKO). Podłoża gipsowe lub pyliste (silnie kredujące) należy gruntować preparatem SKAŁA PG (GRUNTEX NANO-HYDROSOL LF). Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. Uwaga: Podłoży o niskiej chłonności (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie należy gruntować, a jedynie zmyć wodą.

Nanoszenie:
Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

WYSYCHANIE:
Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok 3 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac, narzędzia należy umyć wodą.

ZUŻYCIE:
ok. 0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperaturze w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Bazowy środek wiążący:

wodna dyspersja tworzyw sztucznych;

Kolory:

biały;

Stopień połysku:

matowy;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

ok. 0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C;

Względna wilgotność powietrza:

≤ 75%;

budmajster