flag_pl

Produkty i systemy

EKOLATEX

Lateksowa farba do malowania ścian i sufitów

Wodorozcieńczalna, matowa, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu. Posiada dużą siłę krycia, co w większości przypadków umożliwia położenie tylko jednej warstwy.

Farba, dzięki wykonaniu w technologii "niekapiącej" i opóźnionym czasie wiązania, charakteryzuję się znikomym efektem "chlapnia" podczas malowania, a ewentualne zanieczyszczenia są łatwo usuwalne po jej wyschnięciu.

Barwiona w szerokiej palecie barw. Farba jest łatwa w użyciu, lekko wypełniająca, wydajna, nie żółknąca.

Odporna na zmywanie i szorowanie na mokro

(Rodzaj I wg PN-C-81914:2002; Klasa 2 wg PN-EN 13300)

Zapewnia bezzapachową aplikację i wysychanie. Nie zawiera rozpuszczalników (koalescentów) i innych dodatków wymagających wietrzenia pomieszczeń po pomalowaniu.

Farba Ekolatex polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno- ochronnych ścian i sufitów wewnątrz budynków. Szczegónie zalecana jest do malawania pomieszczeń "suchych” w mieszkaniach jak i obiektach użyteczności publicznej.

Obszarami stosowania farby Ekolatex mogą być m.in: szpitale, sklepy, hotele, restauracje, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne oraz mieszkalne. (np.: salon, sypialnia, przedpokój). Może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze. Farba idealnie nadaje się do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Dzięki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku.

Zalecana do malowania:

  • podłoży nowych jak i pokrytych już powłokami malarskimi
  • nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
  • płyt gipsowo-kartonowych
  • tynków i gładzi gipsowych

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji. W uzasadnionych przypadkach farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%). Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia , co skutkuje pojawianiem się przebarwień. Nie wolno mieszać farby z innymi materiałami. Nie dolewać gruntu. W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Stare tapety, ewentualne złuszczenia poprzednich farb, warstwy podłoża o słabej nośności takie jak głuche tynki należy całkowicie usunąć. Nierówności, głębokie rysy i ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą zgodnie z kartą techniczną tego produktu. Przy małych nierównościach do 2mm można zastosować gładź szpachlową SKAŁA GS. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne, kredujące i osypliwe wzmocnić preparatem gruntującym SKAŁA PG. Powierzchnie niemalowane lub niejednolite zagruntować preparatem SKAŁA PGU w celu wyrównania chłonności podłoża i zmniejszenia zużycia farby. Czas wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. Uwaga: Podłoży o niskiej chłonności (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie żywic syntetycznych lub lateksowe powłoki malarskie) nie należy gruntować, a jedynie zmyć wodą.

Nanoszenie:
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża farbę nanosić równomiernie w dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

  • Poszczególne powierzchnie malować w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia farby w celu uniknięcia powstania widocznych połączeń.
  • Sufit malować od okna w kierunku wnętrza pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem padania światła, co ogranicza ryzyko powstawania widocznych smug.
  • Nie malować "suchym" wałkiem. -W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym
  • W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym, farbą pochodzącą z jednej partii produkcyjnej.
  • W przypadku konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je wymieszać, np. w pojemniku mogącym pomieścić kilka wiaderek farby.

WYSYCHANIE:
Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
Podczas nanoszenia i wysychania farby temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Przed przystąpieniem do prac malarskich elementy i obszary nieprzeznaczone do malowania należy odpowiednio zabezpieczyć, np. folią, taśmą papierową.

ZUŻYCIE:
ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperaturze w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Bazowy środek wiążący:

wodna dyspersja tworzyw sztucznych;

Kolory:

biały oraz kolory wg wzornika SKAŁA BLACK, SKAŁA WHITE lub dostarczonego wzoru;

Stopień połysku:

matowy;

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C;

Względna wilgotność powietrza:

≤ 75%;

budmajster