flag_pl

Produkty i systemy

CERAMICZNA

Wodorozcieńczalna farba nowej generacji, satynowa.

Ceramiczna powłoka i właściwości hydrofobowe sprawiają, że płynne zabrudzenia nie są absorbowane, nie mogą wniknąć w głąb ściany, dlatego łatwo je zwyczajnie zetrzeć. Powierzchnia pomalowana taką farbą może być wielokrotnie szorowana dzięki doskonałej odporności na ścieranie. Powłoka farby plamoodpornej osiąga pełne właściwości użytkowe po 4 tygodniach od pomalowania. Wówczas większość zanieczyszczeń powstałych w wyniku zabrudzenia powłoki można usunąć letnią wodą i miękką ściereczką. Do usuwania uporczywych zanieczyszczeń, takich jak kawa, herbata, wino należy użyć wody z niewielkim dodatkiem detergentu. Farba plamoodporna CERAMICZNA nie absorbuje płynnych zabrudzeń i plam.

Farba, dzięki wykonaniu w technologii "niekapiącej" i opóźnionym czasie wiązania, charakteryzuję się znikomym efektem "chlapania" podczas malowania, a ewentualne zanieczyszczenia są łatwo usuwalne po jej wyschnięciu. Barwiona w szerokiej palecie barw. Farba jest łatwa w użyciu, lekko wypełniająca, wydajna, nie żółknąca. Nie zawiera rozpuszczalników (koalescentów) i innych dodatków wymagających wietrzenia pomieszczeń po pomalowaniu.

Lateksowa farba nawierzchniowa do wnętrz, może być stosowane w pokoju dziecięcym, kuchni, jadalni czy pomieszczeniach użyteczności publicznej. Umożliwiają łatwe usuwanie zabrudzeń, co pozwala utrzymać wygląd ścian w nienagannym stanie. Ważne tylko, żeby nie pozwolić zabrudzeniom się zestarzeć. Przeznaczona do wykonywania barwnych, dekoracyjnych powłok malarskich.

Może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze i barwie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max. 5% objętościowych).

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów należy zastosować preparat do usuwania skażenia biologicznego. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub zapraw wyrównawczych należy zagruntować preparatem SKAŁA PGU. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne, kredujące i osypliwe wzmocnić preparatem gruntującym SKAŁA PG. Powierzchnie niemalowane lub niejednolite zagruntować preparatem SKAŁA PGU w celu wyrównania chłonności podłoża i zmniejszenia zużycia farby. Czas wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok.6 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. Uwaga: Podłoży o niskiej chłonności (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie żywic syntetycznych lub lateksowe powłoki malarskie) nie należy gruntować, a jedynie zmyć wodą.

Nanoszenie:
Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. Wysychanie:
Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperaturze w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna występować temperatura powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac, narzędzia należy umyć wodą.

ZUŻYCIE:
ok. 0,20 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

budmajster