flag_pl

Produkty i systemy

AntyReflex 2 Ultra Biel

Antyrefleksyjna, lateksowa, ultra biała farba do wnętrz

Antyrefleksyjna, biała, wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów. Głęboko matowy stopień połysku powłoki farby oraz jej antyrefleksyjne właściwości ukrywają optycznie niewielkie nierówności podłoża i minimalizują ryzyko powstawania smug. Farba AntyReflex2 sprawia, że ściany wyglądają doskonale, nawet jeśli nie są idealnie gładkie. Odpowiednio dobrane surowce sprawiają, że farba podczas malowania nie chlapie, bardzo dobrze kryje powierzchnię i ma bardzo dobre parametry aplikacyjne. Zapewnia bezzapachową aplikację i wysychanie. Nie zawiera rozpuszczalników i innych dodatków wymagających wietrzenia pomieszczeń po pomalowaniu.

Farba AntyReflex2 przeznaczona jest do wykonywania ochronno-ekoracyjnych powłok malarskich o przyjemnej głęboko matowej optyce. Farba może być stosowana wewnątrz budynków. Zalecana jest do malowania pomieszczeń w mieszkaniach jak i obiektach użyteczności publicznej. Może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze. Farba idealnie nadaje się do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych oraz innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo i grzybobójczy. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Stare tapety, ewentualne złuszczenia poprzednich farb, warstwy podłoża o słabej nośności takie jak głuche tynki należy całkowicie usunąć. Nierówności, głębokie rysy i ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą zgodnie z kartą techniczną tego produktu.

Przygotowanie farby:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (dodając do pierwszego malowania max.5%). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji. Nie mieszać farby z innymi produktami.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne, kredujące i osypliwe wzmocnić preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU w celu wyrównania chłonności podłoża i zmniejszenia zużycia farby. Czas wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. Uwaga: Podłoży o niskiej chłonności (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie żywic syntetycznych lub lateksowe powłoki malarskie) nie należy gruntować, a jedynie zmyć wodą.

Wykonanie:

Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. Poszczególne powierzchnie malować w sposób ciągły nie dopuszczając do wyschnięcia farby w celu uniknięcia powstania widocznych połączeń. Sufit malować od okna w kierunku wnętrza pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem padania światła. Farbę obficie nanieść na wałek, nie należy malować "suchym" wałkiem. Wałka nie dociskać nadmiernie do podłoża. Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Podczas nanoszenia i wysychania farby temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Zabezpieczyć powierzchnie niemalowane przed zabrudzeniem. Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

ZUŻYCIE

ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu).

budmajster