flag_pl

Produkty i systemy

VISIONARIO

Drobnoziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze ecru

Drobnoziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze ecru.

Produkt stosowany do wykonywania dekoracyjnych, nowoczesnych aranżacji wnętrz oraz elewacji. Pozwala na uzyskiwanie różnorodnych trwałych efektów dekoracyjnych, które uzależnione są od zastosowanych narzędzi oraz od inwencji i kreatywności wykonawcy. Polecany do dekoracji mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej. Z mieszanki korzystając z samoprzylepnych szablonów można wykonać strukturę dekoracyjną imitującą powierzchnię naturalnego, nieregularnego kamienia, cegły lub innych efektów wynikających z wzoru wybranego szablonu. Wymiar całkowity szablonu cegły: 103,5x88cm, kamienia 103,5x89,5cm. Szablony można ze sobą łączyć przy zachowaniu powtarzalności wzorów, tworząc większe powierzchnie dekoracyjne. Polecany do zastosowania w systemie. Ten system może być zarówno dodatkiem idealnie podkreślającym inne elementy, ale też centralnym punktem aranżacji. Poprzez kolor i fakturę możemy wywołać oczekiwany nastrój nas samych oraz wpłynąć na samopoczucie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane zagruntować gruntem SKAŁA PW. Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze przed nakładaniem masy wymagane jest gruntowanie: wewnątrz uniwersalną farbą podkładową SKAŁA GG Glattgrunt, a na zewnątrz elewacyjną farbą podkładową SKAŁA FG Fassaden Glattgrunt.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
10kg suchej masy + 3 l wody 5kg suchej masy + 1,5 l wody 3kg suchej masy + 0,9 l wody Do suchej mieszanki dodać odpowiednią ilość czystej, zimnej wody korzystając z w/w proporcji i dokładnie wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Następnie masę odstawić na ok. 5 min., po czym powtórnie wymieszać. Produkt jest zdatny do użycia przez około 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami.

WYKONANIE:
VISIONARIO nakładać w jednej warstwie na zagruntowane podłoże. Czas wysychania podkładu ok. 6h. VISIONARIO nakładamy za pomocą pacy weneckiej, a następnie formujemy założony wzór narzędziami takimi jak: paca wenecka, szpachelka, szczotka, wałek strukturalny itp. W fazie wysychania wykonujemy zamierzony wzór przy pomocy w/w narzędzi. Całkowity czas schnięcia masy ok. 24 h (czas wysychania zależy od panującej temperatury i wilgotności). Należy pamiętać, aby łączenie kolejnych fragmentów ściany odbywało się "mokre na mokre". W przypadku stosowania szablonów po przyklejeniu ich w przeznaczonym miejscu, nanieść masę pacą wenecką na cały szablon, a nastepnie usunąć szablon zanimt masa zacznie wiązać. Kiedy finalny efekt dekoracyjny zostanie otrzymany powierzchnię należy zabezpieczyć. W tym celu po wyschnięciu powierzchni tj. po ok. 24h VIOSIONARIO zabezpieczyć lakierem SATGLAZER lub ALVARO / BONITA / DOLORES / DECORADO / PERLITO.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej.

Wielkość opakowania:

10kg, 5kg, 3kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

ecru

Zużycie:

2,0 kg/m²

Proporcja mieszania:

10kg suchej masy + 3 l wody
5kg suchej masy + 1,5 l wody
3kg suchej masy + 0,9 l wody

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Czas schnięcia:

ok. 24 godz.

Czas pracy:

1,5 do 2 godzin

budmajster