flag_pl

Produkty i systemy

PODKŁAD GRUNTUJĄCY

Podkład Gruntujący jest produktem gotowym do użycia na bazie spoiwa mineralnego i polimerowego, wypełniaczy i środków uszlachetniających. Dzięki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu. Produkt zawiera kruszywo kwarcowe, które ułatwia nakładanie wartw dekoracyjnych, a także zwiększa ich przyczepność do podłoża. Stosowanie podkładu ogranicza oraz wyrównuje chłonność podłoża. Podkład dzięki zastosowaniu formuły BIO – STOP posiada zwiększoną odporność na porost glonów i grzybów

Podkład Gruntujący jest elementem systemów dekoracyjnych SKAŁA. Przeznaczony jest do ostatecznego przygotowania podłoży przed nanoszeniem tynków dekoracyjnych: Beton szary, Beton biały, Visionario, Deska, Trawertyn. Stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olej ów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Jeżeli to konieczne należy wykonać właściwe prace naprawcze. Podłoża mocno chłonne, sypiące się i skredowane zagruntować gruntem SKAŁA PG. Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze wymagane jest gruntowanie Podkładem Gruntującym.

Uwaga: Podkład Gruntujący ma wysoce alakiczny charakter. Przed nakładaniem powierzchnie wykonane z materiałów wrażliwych na alkalia (np. drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zachlapaniem.

Przygotowanie produktu:

Podkład Gruntujący dostarczany jest w postaci gotowego do użycia produktu. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W uzasadnionych przypadkach podkład można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg podkładu). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

Wykonanie:

Podkład tynkarski należy równomiernie nałożyć na powierzchnie za pomocą wałka lub pędzla i pozostawić do wyschnięcia (tj. ok 6h). W razie konieczności gruntowanie można powtórzyć, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. W czasie wykonywania prac należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej wymieszanie. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C.

Wysychanie:

Czas wysychania podkładu w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 55% wynosi ok. 6 godzin, w tym czasie należy go chronić przed bezpośrednimi opadami. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania masy tynkarskiej. Nowo wykonaną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

budmajster