flag_pl

Produkty i systemy

GRANITIC

Granitowy, natryskowy tynk dekoracyjny

Tynk natryskowy GRANITIC jest gotową do użycia masą produkowaną na bazie żywicy akrylowej i naturalnego kruszywa granitowego z miką. Zastosowanie wysokiej jakości surowców zapewnia trwałość tynku, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na promieniowanie słoneczne i UV (blaknięcie), oraz stabilność barwy kruszywa na długi czas. Kompozycje granitowego kruszywa z połyskującą miką nadają powierzchni elegancki, ozdobny charakter.

 • wysoko elastyczny,
 • odporny na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i warunki - atmosferyczne,
 • wodo i mrozoodporny,
 • trwały, zachowuje stabilność barwy kruszywa,
 • odporny na zmywanie i czyszczenie,
 • wysokie walory dekoracyjne,
 • szybkie nakładanie techniką natryskową.

Tynk mozaikowy natryskowy GRANITIC przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecany jest do ochronnego i dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz do elementów architektonicznych na elewacjach np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp. Korzystając z samoprzylepnych szablonów można wykonać strukturę dekoracyjną imitującą powierzchnię naturalnego, nieregularnego kamienia, cegły lub innych efektów wynikających ze wzoru wybranego szablonu. Wymiar całkowity szablonu cegły: 103,5x88cm, kamienia 103,5x89,5cm. Szablony można ze sobą łączyć przy zachowaniu powtarzalności wzorów, tworząc większe powierzchnie dekoracyjne. Zalecany na:

 • tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • beton, bloczki z betonu komórkowego,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • podłoża ocieplone styropianem
 • na podłoża nienasiąkliwe np. pokryte farbami olejnymi, płytkami ceramicznymi itp. pod warunkiem zastosowania specjalnego mostka sczepnego RENOVASTIK.

Tynku, nie zaleca się stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody i opadów atmosferycznych jak np. baseny, brodziki. Tynk należy stosować wyłącznie na powierzchniach pionowych gdzie nie ma podciągania kapilarnego. Nie stosować ciemnych melanży tynku na bezpośrednio nasłonecznionych elewacjach ze wzgl. na nadmierne nagrzewanie i możliwość pogorszenia estetyki wyprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych należy zachować okres sezonowania: - dla nowych tynków cementowych min. 1 tydzień na każdy cm grubości, - dla ścian betonowych co najmniej 4 tygodnie. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Nierówności i ubytki należy uzupełnić. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża należy zatopić w zaprawie klejącej siatkę z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2. W przypadku podciągania kapilarnego podłoża należy zadbać o izolację przeciwwilgociową.

Przed przystąpieniem do nakładania tynku w każdym przypadku powierzchnię zagruntować podkładem gruntującym GRUNTEX DEKOGRUNT. Zaleca się dobranie koloru gruntu pod dominujący kamień w masie tynkarskiej. Przed zastosowaniem tynku mozaikowego w systemie dociepleń należy wykonać warstwy podkładowe jak przewiduje system. Masę tynkarską należy nakładać na powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (ok. 3 dni) i podkładu tynkarskiego (ok. 6h).

Przygotowanie produktu:
Tynk mozaikowy GRANITIC dostarczany jest w postaci masy gotowej do użycia. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym z mieszadłem koszykowym w celu wyrównania konsystencji i rozkładu kruszywa strukturalnego w masie. Unikać napowietrzania masy poprzez szybkie mieszanie. Po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru tynku z zamówieniem. W uzasadnionych przypadkach tynk mozaikowy można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej lub rozcieńczalnikiem do tynków mozaikowych SKAŁA. Przy ustalaniu ilości wody i rozcieńczalnika należy uwzględnić: rodzaj podłoża i warunki wysychania. Dodanie zbyt dużej ilości wody może skutkować osuwaniem się tynku z podłoża.

Sposób nakładania:
Tynk należy nakładać na zagruntowane podłoże równomierną warstwą przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 5÷6 mm. Tynk natryskiwać z odległość ok. 0,4-0,6 m tak aby nakładana masa dokładnie pokrywała całą powierzchnię. W innym przypadku, po wyschnięciu tynku może być widoczne podłoże co niekorzystnie wpływa na estetykę i trwałość tynku. W przypadku wystąpienia przebarwień, aby uzyskać odpowiednie pokrycie podłoża i  fakturę, tynk można nanieść ponownie przy mniejszym ciśnieniu natryskując delikatnie cienką warstwę

Wysychanie:
Czas wysychania tynku zależy od temperatury i wilgotności. Wyprawa wysycha w ciągu 4-10 dni. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku mozaikowego. Podczas nakładania i wysychania materiału temeperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. Nowo wykonaną powłokę należy chronić przed opadami atmosferycznymi, kondensacją wilgoci i przemrożeniem aż do jej całkowitego związania.

Wskazówki wykonawcze:
Przy stałym kontakcie z wodą może się pojawić „zmlecznienie”, które znika po wyschnięciu powierzchni. Należy unikać stosowania tynku w miejscach, gdzie będzie on narażony na długotrwałe oddziaływanie wody lub wilgoci (powierzchnie poziome lub posiadające niewielki spadek itp.), a także na elementach nie mających odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do +25ºC. Tynkowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim, mocnym nasłonecznieniem i deszczem. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Podczas silnego nasłonecznienia elewacji, szczególnie przy ścianach południowych jak i przy ciemnych melanżach, tynk mozaikowy daje wrażenie lepkości. Jest to zjawisko prawidłowe i nie ma żadnego wpływu na jakość i trwałość produktu. Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Tynk mozaikowy produkowany jest w oparciu o kruszywo naturalne, które charakteryzuje się nieregularnością barwy i z tego powodu tynk może nieznacznie różnić się od wzorca. Dopuszcza się występowanie jaśniejszych i ciemniejszych wtrąceń w masie tynkarskiej co nie jest jego wadą. Jedną powierzchnię należy wykonać w jednym cyklu z jednej partii tynku dekoracyjnego! Ze względu na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego nie zaleca się stosować ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji, a także na podłożach cienkowarstwowych o grubości mniejszej niż 5mm z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego (cieplnego i ultrafioletowego) i większe ryzyko pogorszenia właściwości estetycznych i eksploatacyjnych wykonanej wyprawy tynkarskiej. Udział tynków w ciemnych kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.

Bazowy środek wiążący:

dyspersja akrylowa;

Kruszywo:

naturalne kruszywo granitowe z miką

Kolory:

wg wzornika GRANITIC

Rozcieńczalnik:

Rozcieńczalnik do tynków mozaikowych;
woda;

Średnie zużycie:

0,6 mm: ok. 2,4 kg/m2
Dokładne zużycie określić za pomocą prób.

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C;

budmajster