flag_pl

Produkty i systemy

DESKA

Szlachetny tynk dekoracyjny imitujący strukturę deski oraz innych efektów ozdobnych

 • do wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • jednowarstwowa
 • łatwa aplikacja przy użyciu matrycy
 • długi czas korekty
 • imituje strukturę naturalnego drewna

DESKA to szlachetna, mineralna, sucha mieszanka dekoracyjna na bazie spoiwa cementowego, naturalnych kruszyw i środków modyfikujących. Produkt pozwala uzyskać imitację naturalnego drewna oraz inne struktury, zależne od zastosowanego narzędzia i  inwencji wykonawcy. Pełny zestaw zawierający wszystkie produkty systemu potrzebne do uzyskania efektu to:

 • podkład gruntujący
 • Szlachetny tynk dekoracyjny
 • Lakier Alvaro.

Produkt szczególnie polecany do modelowania struktury naturalnego drewna przy użyciu specjalnej matrycy. Może być również stosowany do uzyskiwania innych nowoczesnych aranżacji dekoracyjnych. Za pomocą różnorodnych narzędzi, matryc czy szablonów np. korzystając z samoprzylepnych szablonów można wykonać strukturę dekoracyjną imitującą powierzchnię naturalnego, nieregularnego kamienia, cegły lub innych efektów wynikających ze wzoru wybranego szablonu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zalecany na:

 • tynki cementowe i cementowo-wapienne,
 • beton, bloczki z betonu komórkowego,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • cegłę,
 • podłoża ocieplone styropianem
 • wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Podłoża mocno chłonne, sypiące się i skredowane zagruntować gruntem SKAŁA PW. Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze wymagane jest gruntowanie podkładem gruntującym będącym elementem systemu DESKI.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
10kg suchej masy + 2,4 litra wody Do suchej mieszanki dodać odpowiednią ilość czystej, zimnej wody korzystając z w/w proporcji i dokładnie wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Następnie masę odstawić na ok. 5 min., po czym powtórnie wymieszać. Produkt jest zdatny do użycia przez około 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami

WYKONANIE:
Tynk nanieść równomiernie na podłoże warstwą o grubość ok. 4 mm, za pomocą pacy stalowej. Fakturowanie tynku można rozpocząć bezpośrednio po nałożeniu. Każdorazowo przed wykonaniem odcisku matrycę pokryć środkiem antyadhezyjnym. Następnie matrycę przyłożyć do tynku i za pomocą odpowiedniego, gładkiego wałka (np. do tapet) odcisnąć wzór. Po każdym odciśnięciu oczyścić matrycę z resztek tynku i przed kolejnym odciskiem, ponownie pokryć środkiem antyadhezyjnym. Linie poziome lub pionowe pomiędzy odciśniętą deską , imitujące łączenie wykonać przy pomocy stalowego rylca lub zastosować szablon "fugi" przyklejając go przed nałożeniem tynku na zagruntowaną powierzchnię w odpowiednich odstępach, równych grubości odciśniętej deski. W przypadku stosowania szablonów po przyklejeniu ich w przeznaczonym miejscu, nanieść tynk pacą wenecką na cały szablon, a następnie usunąć szablon zanim tynk zacznie wiązać. Do uzyskania efektu kolorystycznego i podkreślenia struktury należy za pomocą gąbki lub pędzla pokryć strukturę kolorowym lakierem ALVARO.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się. W trakcie pracy należy ścianę chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. W trakcie pracy utrzymywać narzędzia w idealnej czystości, Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia tynkiem, a narażone na zachlapanie należy zabezpieczyć.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Wielkość opakowania:

10 kg,

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

biały

Zużycie:

2,5 - 4,0 kg/m²

Proporcja mieszania:

10 kg suchej masy + 2,4 l wody

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Czas schnięcia:

ok. 24 godz.

Czas pracy:

1,5 do 2 godzin

budmajster