flag_pl

Produkty i systemy

CRISTALO

Bezzapachowa lateksowa farba strukturalna do wnętrz

Bezzapachowa lateksowa farba strukturalna do wnętrz.

  • maskuje drobne niedoskonałości podłoża
  • nadaje delikatną drobnoziarnistą fakturę
  • nadają się na każdą powierzchnię
  • do stosowania wewnątrz
  • zapewnia zachowanie estetyki

Strukturalna farba CRISTALO służy do uzyskania ekskluzywnych pokryć dekoracyjnych nadająca powłoce drobnoziarnistą strukturę. To wyjątkowe pokrycie powierzchni stanowi doskonałe rozwiązanie dla zamaskowania drobnych niedoskonałości podłoża. Stosowana jest do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe, oraz płyty gipsowo-kartonowe). Brak uciążliwego dla użytkownika zapachu powoduje, że obszarami stosowania dekoracyjnej farby CRISTALO są: budynki użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, domy spokojnej starości, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoły, przedszkola, żłobki, gabinety lekarskie, urzędy, pomieszczenia mieszkalne oraz zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego. Brak uciążliwego zapachu powoduje, że farba doskonale nadaje się też do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku. Produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z kurzu i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów należy zastosować preparat do usuwania skażenia biologicznego. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2 tygodniowy okres sezonowania.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
Wyrób po uprzednim wymieszaniu jest produktem gotowym do użycia.

GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne należy zagruntować preparatem SKAŁA PG. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. Uwaga: Podłoży o niskiej chłonności (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie należy gruntować, a jedynie zmyć wodą.

WYKONANIE:
Farbę CRISTALO nanosić na podłoże w jedej bądź dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, lub wałka. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej.

Wielkość opakowania:

1kg, 3kg, 5kg, 10kg

Zużycie:

0,3 do 0,5 kg/m²

Wysychanie:

ok. 3 h

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Przechowywanie:

12 miesięcy

budmajster