flag_pl

Produkty i systemy

CEGŁA

Szlachetny tynk dekoracyjny CEGŁA jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą dekoracyjną, wyprodukowaną na bazie dyspersji polimerowej. Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku. Dostępny w 12 podstawowych kolorach.

Szlachetny tynk dekoracyjny CEGŁA polecany jest do wykonywania dekoracyjnych, nowoczesnych aranżacji na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń przy użyciu szablonów imitujących np.: mur ceglany.

Przygotowanie produktu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji. Nie mieszać tynku z innymi materiałami. Nie dolewać gruntu. W przypadku produktu barwionego po otwarciu opakowania należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się zagruntować gruntem SKAŁA PG.

Wykonanie:
Przed nakładaniem tynku należy przykleić szablony, na które należy nakładać tynk warstwą o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej (nie ma konieczności zacierania tynku). Szablony należy usunąć zanim tynk zacznie wiązać.

Wysychanie:
Czas wysychania tynku zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godziny. Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się.

Wskazówki wykonawcze:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wiązania tynku powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C.

Należy zabezpieczyć (np. folią) wszystkie powierzchnie narażone na zachlapanie. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośre-dnio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. W celu zabezpieczenia całkowicie niezwiązanej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie odpowiednich siatek ochronnych.

ZUŻYCIE
ok. 2,8 kg/m2. Dokładne zużycie określić za pomocą prób.

budmajster