flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA ZTP

Zaprawa tynkarska popularna przeznaczona do wykonywania tynków

Zaprawa tynkarska popularna SKAŁA ZTP jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką składników mineralnych. Dzięki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym użyciu.

Zalety produktu:
- bardzo dobra przyczepność do podłoża,
- wysoka wytrzymałość,
- łatwy w aplikacji,
- szeroki zakres zastosowania.

Zaprawa tynkarska popularna SKAŁA ZTP jest zaprawą tynkarską przeznaczoną do ręcznego wykonywania tynków. Produkt przeznaczony jest również do napraw tynków cementowo-wapiennych, wypełniania ubytków i bruzd na ścianach i sufitach oraz do wykonywania „przecierek” na istniejących tynkach. Szczególnie ceniona przy obróbce wykończeniowej stolarki otworowej.

Zalecany na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- cegły, pustaki,
- bloczki betonowe.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. Zniszczone i słabo przylegające tynki należy usunąć. Przy tynkowaniu ścian wymurowanych na pełną spoinę przed tynkowaniem spoinę należy usunąć na głębokość około 10 mm. Podłożą gipsowe należy porysować dłutem w gęstą ukośną siatkę o rysach głębokości około 3 mm. Podłoże należy zagruntować gruntem SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.

Przygotowanie produktu:
Suchą mieszankę zaprawy SKAŁA ZTP wsypać do wody w ilości 5-5,5 litra na worek 25 kg (proporcje wody ustala się doświadczalnie w zależności od pożądanej konsystencji) i wymieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa masa zachowuje swoje właściwości robocze przez 1,5 godziny.

Wykonanie:
Przed przystąpieniem prac tynkarskich, należy wykonać obrzutkę cementową (tzw. szpryc) zaprawą murarską SKAŁA ZM lub SKAŁA ZMP lub zaprawą tynkarską SKAŁA ZTP. Obrzutkę należy nanosić w rzadkiej konsystencji w taki sposób, żeby zalewała wszystkie ubytki w podłożu oraz wyrównała ścianę. Grubość obrzutki nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Zaprawę należy nałożyć równomiernie na powierzchnię za pomocą pacy metalowej lub kielni, następnie wyrównać za pomocą długiej łaty. Tynk należy zacierać za pomocą pacy filcowej lub styropianowej. Zacieranie należy wykonać po rozpoczęciu wiązania tynku. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. Jeśli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, nie należy go zacierać. W czasie wykonywania prac należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej wymieszanie. Nie wolno dodawać wody. Pomieszczenia w których wykonywane są prace tynkarskie należy wentylować. Świeże tynki należy chronić przed przeciągami oraz przed zbyt szybkim wysychaniem. W razie potrzeby tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą woda. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC.

Opakowanie:

worek papierowy

Wielkość opakowania:

25 kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

szary

Zużycie:

1,5kg/m² na gr. warstwy 1 mm 1,3-1,7m²
tynku o gr. 10mm z worka 25 kg

Proporcja mieszania:

4,75-5,5 litra wody na worek 25 kg5-5,5 litra na worek 25 kg na worek 25 kg

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Czas pracy:

ok. 4 godz.

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie:

≤ 0,0002%

budmajster