flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA TK

Dekoracyjny tynk mozaikowy

Dekoracyjny tynk mozaikowy SKAŁA TK jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, produkowaną na bazie dyspersji akrylowej, barwionego kruszywa kwarcowego, marmurowego lub granitowego. Tynk cechuje się doskonałymi parametrami reologicznymi, jest łatwy w nakładaniu. Charakteryzuje się dużą elastycznością i wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne.

  • duża elastyczność i wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne;
  • łatwy w utrzymaniu czystości;
  • wodo- mrozoodporny;
  • łatwy do ręcznego nakładania;
  • odporny na zmywanie, czyszczenie.

Tynk mozaikowy SKAŁA TK służy do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Przeznaczony do dekoracyjnego wykańczania powierzchni ścian w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu (np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej) oraz elementów architektonicznych na elewacjach (np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp.). UWAGA! Nie zaleca się stosowania tynku mozaikowego na płaszczyznach poziomych narażonych na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), mocne, równe, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem i zabezpieczyć odpowiednim preparatem glono- i grzybobójczym, zgodnie z wytycznymi producenta. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare podłoża mineralne należy zmyć rozproszonym strumieniem wody. W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy klejącej należy zatopić siatkę z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami i technicznymi tych produktów. Tynk mozaikowy można stosować na podłożach z betonu, tynków tradycyjnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. W przypadku nakładania farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Tynki i elementy gipsowe powinny być dokładnie wysuszone i zaimpregnowane. W razie potrzeby wzmocnić podłoże za pomocą Skała Gruntex nano-Hydrosol LF lub Skała Gruntex nano-Silan LF. Zapoznać się z kartami tych produktów. Podłoże należy zagruntować podkładem tynkarskim Skała Dekogrunt. Należy zapoznać się z kartą techniczną w/w produktu. Zaleca się dobranie koloru gruntu pod najciemniejszy kamień w masie tynkarskiej.

Przygotowanie produktu:
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać innych składników.

Sposób nakładania:
Tynk mozaikowy SKAŁA TK nanosić nierdzewną packą stalową równomiernie warstwą o grubości zapewniającej całkowite zakrycie podłoża. Warstwę starannie wygładzić w jednym kierunku. Powierzchnie należy wykonywać w całości bez przerw tzn. mokre na mokre. Nałożonej na podłoże masy nie należy zacierać oraz nie zaleca się wykonywania pasm o szerokości większej niż 1m.

Środki ostrożności:
Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku wystąpienia kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza. Bezpośrednio przed nakładaniem farby powierzchnie wykonane z materiałów wrażliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

Wysychanie:
Wyprawa wysycha w ciągu 4-10 dni, w tym czasie należy ją chronić przed bezpośrednimi opadami. Podczas nakładania i w czasie wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5°C oraz wyższa niż +25°C. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania masy tynkarskiej. Nowo wykonaną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi, kondensacją wilgoci i przemrożeniem aż do jej całkowitego związania.

Wskazówki wykonawcze:
W warunkach dużej wilgotności dopuszcza się występowanie jaśniejszego, ustępującego nalotu. W przypadku podciągania kapilarnego należy zadbać o izolację przeciwwilgociową. Podczas silnego nasłonecznienia elewacji, szczególnie przy ścianach południowych jak i przy ciemnych melanżach, tynk mozaikowy daje wrażenie lepkości. Jest to zjawisko prawidłowe i nie ma żadnego wpływu na jakość i trwałość produktu. Tynk mozaikowy SKAŁA TK jest produkowany w oparciu o kruszywo naturalne, które charakteryzuję się nieregularnością barwy i z tego powodu tynk może nieznacznie różnić od wzorca. Ze względu na grubość kruszywa melanże o granulacji 1,6 i 1,0 mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie. Dopuszcza się występowanie jaśniejszych i ciemniejszych wtrąceń w masie tynkarskiej co nie jest jego wadą. Jedną powierzchnię należy wykonać w jednym cyklu z jednej partii tynku dekoracyjnego! Podczas nanoszenia i wysychania masy tynkarskiej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwłocznie po wykonaniu prac tynkarskich i założeniu orynnowania należy zdemontować rusztowania, albo pomosty w celu wyeliminowania możliwości zabrudzenia tynku np. podczas deszczu. Nie zalecamy stosowania ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji, a także na podłożach cienkowarstwowych o grubości mniejszej niż 4mm z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego (cieplnego i ultrafioletowego) i większe ryzyko pogorszenia właściwości estetycznych i eksploatacyjnych wykonanej wyprawy tynkarskiej.

Bazowy środek wiążący:

dyspersja akrylowa;

Kruszywo:

barwiony kwarc lub marmur

Kolory:

wg wzornika SKAŁA TK

Rozcieńczalnik:

woda;

Średnie zużycie:

1,0 mm: ok. 3,0 kg/m2
1,6 mm: ok. 4,5 kg/m2

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C;

budmajster